29/11/09

FundTalk – ผลประกอบการย้อนหลัง LTF

เข้าสู่ช่วงฤดูลดหย่อนภาษีอย่างเต็มตัว คือช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. ของทุกปี ซึ่งจากสถิติแล้วพบว่ายอดการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีทั้ง LTF, RMF เกินกว่ากึ่งหนึ่งจะมาอัดกันในช่วงนี้ ผมเคยเขียนบทความเรื่อง “เทคนิคเลือกซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)” ไปแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งหาอ่านได้ที่ http://fundmanagertalk.com สำหรับวันนี้เราจะมาดูผลประกอบการย้อนหลังของ LTF กันครับ LTF คืออะไร LTF ย่อมาจาก Long Term Equity […]
20/11/09

InvestmentTalk – Optimization และ การจัดสรรการลงทุนแบบนักลงทุนสถาบัน (Strategic and Tactical Asset Allocation Strategies)

อาสา อินทรวิชัย อาจกล่าวได้ว่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐฯ และบริษัทเอกชนหลายแห่งได้รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออมเพื่อการเกษียนอายุมากขึ้นโดยได้ส่งเสริมให้มีการออมหลายรูปแบบทั้งโดยตรงและผ่านหน่วยลงทุนประเภท RMF และ LTF ดังนั้นผมจะไม่ใช้คอลัมน์นี้กล่าวถึงรูปแบบการออมอีกแต่จะขอกล่าวถึง กระบวนการจัดสรรการลงทุนที่นักลงทุนสถาบันกระทำกันภายใน 2 หน้ากระดาษ A4 ดังนี้ครับ การทำ Asset Allocation สามารถจัดได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่คือ “Strategic Asset Allocation (SAA)” […]
04/11/09

InvestmentTalk – กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เงินปันผลสูง ความผันผวนต่ำกว่าหุ้น

ขอประเดิมบทความแรกใน Fund Manager Talk ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาิริมทรัพย์ (Property Fund หรือ “PFund”) ครับ หลายคนเมื่อได้ยินคำว่า อสังหาริมทรัพย์ อาจจะนึกถึง การเก็งกำไร หรือ ฟองสบู่ แต่ความหมายที่แท้จริงของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คือการมีสิทธิในการรับรายได้ค่าเช่า (หรือที่เรียกว่า “สิทธิการเช่า”) ในอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ซึงมีรายได้ที่ “ค่อนข้าง” แน่นอนจากค่าเช่าพื้นที่ เช่น […]
02/11/09

InvestmentTalk – มองเศรษฐกิจ และตลาดหุ้นผ่าน Yield Curve

มีคำถามจากท่านผู้อ่าน 2 ท่านที่สละเวลาเขียนมาถามเรื่องความชันของ Yield curve ครับ ผมขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ในการตอบคำถามและ share ให้กับท่านอื่นๆ ด้วยครับ คำถามที่ 1: ในหนังสือ “When markets collide” ของ “Mohamed El Erian” กล่าวถึงเรื่อง Yield curve ว่า การที่ 2/10 […]