03/04/11

InvestmentTalk – ปรับกลยุทธ์ลงทุนกับ @FundTalk ตอน “ขาขึ้นแต่เสี่ยงรอบตัว”

เข้าสู่ไตรมาส 2 ของปีกระต่ายทองแล้วนะครับ ผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนแต่ละท่านเป็นอย่างไรกันบ้างครับ จากนี้ไปผมจะทยอยออกออกบทความ “ปรับกลยุทธ์การลงทุนกับ @FundTalk” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการแสดงมุมมองต่อตลาดการลงทุนโดยรวม ทั้งหุ้น,กองทุน,พันธบัตร,น้ำมัน,ทองคำ,สินค้าเกษตร ฯลฯ โดยหวังว่าจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุนสำหรับท่านผู้อ่านนะครับ ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านเข้าใจว่ามุมมองทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการณ์ของผู้เขียน มิได้เป็นตัวแทนถึงมุมมองของบริษัทที่ผู้เขียนทำงานอยู่แต่อย่างใด และผมขออนุญาตงดเว้นการแนะนำหุ้นเป็นรายตัว เนื่องจากอาจเป็น Conflict of Interest กับงานที่ทำอยู่ครับ เมื่อต้นปีผมได้ ออกบทความจัดพอร์ตการลงทุนรับปีกระต่ายทอง ( อ่านได้ที่ http://fundmanagertalk.com/investment-talk-2011-investment-strategy/ ) […]