Investment Talk – Efficient Market Theory ทฤษฏีที่ไม่มีจริงในโลกการลงทุน

Efficient Market Theory เกิดขึ้น ครั้งแรกเมื่อ 110 ปีที่แล้ว โดยนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อ Louis Bachelier และได้รับการสืบทอดและพัฒนากันมาจนถึงปัจจุบัน ทฤษฏีนี้ บอกไว้ว่า financial markets are “informationally efficient” แปลเป็นไทยก็คือ ตลาดการเงินสามารถตอบสนองและสะท้อนถึงข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และแม่นยำ เรียกง่ายๆว่า นักลงทุนทุกคนรู้ข่าวพร้อมกัน และตอบสนองต่อข่าวนั้นด้วยความเข้าใจที่เหมือนกัน และไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกัน … ไม่ต้องอธิบายต่อ ก็รู้ว่า ไม่มีตลาดหุ้นที่ไหนในโลกที่อยู่ภายใต้ Efficient Market Theory แน่นอน แต่ประเด็นคือ ถ้ามันเกิดขึ้นไม่ได้ และเป็นไปไม่ได้ แล้วทำไมถึงได้รับการยอมรับ และถูกยกตัวอย่างขึ้นมามากมาย? นี้เป็นประเด็นที่ผมเกิดอยากเขียน Blog ...

InvestmentTalk – 3 จริตของกำไร กับการเติบโตของราคาหุ้น

การลงทุนในหุ้น คือการร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจ การเป็นเจ้าของธุรกิจวัดปริมาณได้ที่ส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ (Shareholder’s Equity) เติบโตขึ้นได้ด้วยการทำธุรกิจแล้วมีกำไร ธุรกิจที่มีกำไร ส่วนของเจ้าของก็จะเติบโตขึ้น ดังสมการพื้นฐานที่ว่า         ส่วนของเจ้าของ ณ สิ้นปีที่แล้ว + กำไรปีนี้ (- จ่ายปันผล ถ้าจ่าย) = ส่วนของเจ้าของ ณ สิ้นปีนี้ กำไรเกิดจาก รายได้ที่สูงกว่าต้นทุนและรายจ่ายต่างๆ ธุรกิจที่มีรายได้สูงขึ้น แต่ต้นทุนและรายจ่าย “สูงขึ้นน้อยกว่า” หรือ “คงที่” หรือ “ลดลง” เท่ากับว่าอัตรากำไรก็จะสูงขึ้น ส่วนของเจ้าของก็จะเติบโตแบบมีอัตราเร่ง ราคาหุ้นในตลาด แปรตาม “แนวโน้ม” และ ...

FundTalk – การจัดอันดับผลประกอบการกองทุนรวมกับ Morningstar Thailand

วันนี้ขอเล่าให้ฟัง ถึงเวบไซต์ http://morningstarthailand.com ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลผลประกอบการกองทุนรวมในประเทศไทย ที่ครบถ้วนที่สุดแห่งหนึ่ง   เมนู Funds Quick Rank (http://tools.morningstarthailand.com/th/fundquickrank/default.aspx) เป็นเมนู ที่ใช้สำหรับดูอันดับผลตอบแทนครับโดยที่เราสามารถเลือกการจัดอันดับได้หลาย แบบ ทั้งแยกตามแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน, แยกตามประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน, แยกตามประเภทสินทรัพย์ และแยกตามประเภทกองทุนแบ่งตามแบบ Morningstar นอกจากนี้ยังสามารถเลือกดูได้หลายมุมมอง ดังนี้ ภาพรวม – แสดงจำนวนดาวที่ได้รับจากมอนิ่งสตาร์ (Morningstar Rating) และผลตอบแทนนับแต่ต้นปี ผลตอบแทนระยะสั้น – ดูผลตอบแทน 1 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน ...