29/04/12

Investment Talk – Efficient Market Theory ทฤษฏีที่ไม่มีจริงในโลกการลงทุน

Efficient Market Theory เกิดขึ้น ครั้งแรกเมื่อ 110 ปีที่แล้ว โดยนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อ Louis Bachelier และได้รับการสืบทอดและพัฒนากันมาจนถึงปัจจุบัน ทฤษฏีนี้ บอกไว้ว่า financial markets are “informationally efficient” แปลเป็นไทยก็คือ ตลาดการเงินสามารถตอบสนองและสะท้อนถึงข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และแม่นยำ เรียกง่ายๆว่า นักลงทุนทุกคนรู้ข่าวพร้อมกัน และตอบสนองต่อข่าวนั้นด้วยความเข้าใจที่เหมือนกัน และไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกัน … […]
22/04/12

InvestmentTalk – 3 จริตของกำไร กับการเติบโตของราคาหุ้น

การลงทุนในหุ้น คือการร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจ การเป็นเจ้าของธุรกิจวัดปริมาณได้ที่ส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ (Shareholder’s Equity) เติบโตขึ้นได้ด้วยการทำธุรกิจแล้วมีกำไร ธุรกิจที่มีกำไร ส่วนของเจ้าของก็จะเติบโตขึ้น ดังสมการพื้นฐานที่ว่า         ส่วนของเจ้าของ ณ สิ้นปีที่แล้ว + กำไรปีนี้ (- จ่ายปันผล ถ้าจ่าย) = ส่วนของเจ้าของ ณ สิ้นปีนี้ […]
06/04/12

FundTalk – การจัดอันดับผลประกอบการกองทุนรวมกับ Morningstar Thailand

วันนี้ขอเล่าให้ฟัง ถึงเวบไซต์ http://morningstarthailand.com ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลผลประกอบการกองทุนรวมในประเทศไทย ที่ครบถ้วนที่สุดแห่งหนึ่ง   เมนู Funds Quick Rank (http://tools.morningstarthailand.com/th/fundquickrank/default.aspx) เป็นเมนู ที่ใช้สำหรับดูอันดับผลตอบแทนครับโดยที่เราสามารถเลือกการจัดอันดับได้หลาย แบบ ทั้งแยกตามแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน, แยกตามประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน, แยกตามประเภทสินทรัพย์ และแยกตามประเภทกองทุนแบ่งตามแบบ Morningstar นอกจากนี้ยังสามารถเลือกดูได้หลายมุมมอง ดังนี้ ภาพรวม – แสดงจำนวนดาวที่ได้รับจากมอนิ่งสตาร์ (Morningstar Rating) […]