CareerTalk – คุณสมบัติ 12 ประการของผู้จัดการกองทุนที่ดี

อาชีพผู้จัดการกองทุน เป็นอาชีพหนึ่งที่หลายๆคนใผ่ฝัน เป็นอาชีพที่มีความกดดันสูง เพราะต้องบริหารจัดการเงินของผู้อื่น วันนี้ผมมีคำแนะนำดีๆจากหนังสือ ลงทุนสวนกระแสอย่าง…แอนโทนี โบลตัน (INVESTING AGAINST THE TIDE) เขียนโดย แอนโทนี โบลตัน ผู้จัดการกองทุน Fidelity Special Situations Fund ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่เขาได้บริหารมีผลตอบแทน 20% ต่อปี โดยหนังสือเล่มนี้นอกจากจะให้คำแนะนำเทคนิคการลงทุนแล้วยังได้ให้คำแนะนำว่าผู้จัดการกองทุนที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร โดยมีทั้งหมด 12 ข้อ ผมเห็นว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในอาชีพผู้จัดการกองทุนหรือนักลงทุนจึงนำมาถ่ายทอดต่อ เพื่อที่ผู้สนใจอาชีพนี้จะได้พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้เป็นผู้จัดการกองทุนที่เก่งตามอย่างของ แอนโทนี โบลตัน 1.       การมีสายตาทะลุทะลวง ผู้จัดการกองทุนต้องมีการวิเคราะห์ที่มากกว่านักลงทุนท่านอื่นสองถึงสามก้าว เช่น หากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางด้านลบหรือบวกกับหุ้นบางตัว นอกจากจะต้องทราบว่าผลกระทบนั้นมากน้อยเท่าใดจะต้องคิดต่อว่าผลกระทบนั้นมีจุดเชื่อมโยงกับหุ้นตัวอื่นด้วยหรือไม่และมากน้อยเท่าใดด้วย อีกทั้งถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป เราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าบริษัทใดจะได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ...