14/08/13

FundTalk – กองทุน Balanced Fund กับเทคนิค “ซื้อถูก ขายแพง”

ในยามตลาดหุ้นผันผวนหนัก เคยมั้ยครับที่รู้สึกว่าการลงทุนในหุ้นล้วน ๆ แล้วมีความผันผวนมากเกินไปจนทำให้นอนไม่ค่อยหลับ ขณะเดียวกันการลงทุนในเงินฝาก และตราสารหนี้อย่างเดียวนั้นก็มีผลตอบแทนน้อยไปหน่อย บางปีผลตอบแทนที่ได้อาจจะต่ำกว่าราคาข้าวของที่แพงขึ้นด้วยซ้ำไป และผลตอบแทนที่ต่ำเกินไปย่อมเป็นการยากที่จะนำคุณไปสู่อิสรภาพทางการเงิน เงิน 100 บาทหากได้ผลตอบแทนปีละ 3% ทบต้นทบดอกไป 10 ปีจะกลายเป็น 134 บาท แต่หากผลตอบแทน 10% ต่อปีเงิน 100 บาทเดียวกันนั้น จะเป็น 259 บาท ถ้าคุณรู้สึกเช่นนี้ […]