FundTalk – ทำความรู้จักกับกองทุน Wellington Management Global Health Care Equity Portfolio

หากพูดถึงชื่อของกอง Foreign Investment Funds (FIF) ที่กำลังได้รับการกล่าวถึงในหมู่นักลงทุนในขณะนี้ ชื่อของ BCARE ก็คงอยู่ในลำดับต้นที่รู้จักกันเนื่องจากผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างโดดเด่น เบื้องหลังผลการดำเนินงานของ BCARE นี้ก็คงต้องยกความดีความชอบให้กับกองทุนหลัก Wellington Management Global Health Care Equity Portfolio (WGHCEP) ที่ BCARE นำเงินที่ได้ไปลงทุนต่ออีกทีหนึ่ง ดังนั้นผลการดำเนินงานของ BCARE จะดีหรือจะร้ายก็ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตามจากการพูดคุยกับนักลงทุนส่วนใหญ่พบว่ายังขาดความเข้าใจในตัวกองทุนหลักเป็นอย่างมาก และลงทุนไปโดยดูเพียงแต่เรื่องของผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตราย ดังนั้นบทความฉบับนี้จึงถูกเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ WGHCEP แก่นักลงทุนครับ (หมายเหตุ: ผู้เขียนมีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ WGHCEP ดังนั้นผู้อ่านจึงควรระมัดระวัง bias ที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ)   WGHCEP คืออะไร ...