About

Fund Manager Talk | คุยกับ “ผู้จัดการกองทุน”

สร้างขึ้นโดย ผู้จัดการกองทุนคนหนึ่ง โดยได้หาแนวร่วมผู้จัดการกองทุน และผู้เชี่ยวชาญเรื่องการลงทุนท่านอื่น ๆ ในเมืองไทย เข้ามาช่วยกันเสริมเนื้อหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สนใจ   เวบไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อให้ความเข้าใจในเรื่อง การลงทุน ใน หุ้น, กองทุน, พันธบัตร และการวิเคราะห์ เศรษฐกิจ อย่างง่าย ๆ เหมาะสำหรับ นักลงทุนไทย ที่มีการลงทุนอยู่แล้ว หรือผู้ออมเงิน ที่ยังไม่เคยลงทุน ทั้งนี้ คุณสามารถซักถาม หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นคำถามเบื้องต้น หรือคำถามแบบเจาะลึกได้โดยการ post message ในแต่ละบทความ หรือเข้าไปฝากคำถามใน webboard

สำหรับเนื้อหาของ website นี้จะประกอบด้วย 2 ส่วน หลัก คือ

ส่วนที่ 1 Blog

แบ่งเป็น 5 หมวดหลักได้แก่

InvestmentTalk – พื้นฐานการลงทุน, การลงทุนในหุ้น, พันธบัตร, กองทุน

FundTalk – ว่าด้วยเรื่องกองทุน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้น, ตราสารหนี้, FIF, LTF, RMF

EconomicTalk – การวิเคราะห์เศรษฐกิจ ทั้งเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุน

CareerTalk – พูดคุยกันเรื่องอาชีพ “ผู้จัดการกองทุน” รวมไปถึงอาชีพอื่น ๆ ในสายการเงิน และการลงทุน

NetTalk – Social Networking Tools เช่น Twitter, LinkedIn การสร้าง Blog, Website เบื้องต้น และประยุกต์กับการลงทุน

ส่วนที่ 2 Webboard

Webboard เพื่อนักลงทุนไทยในการซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อข้างต้น รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

สำหรับท่านที่สนใจสม้ครเป็นสมาชิก fundmanagertalk.com เพียงสมัครด้วยการฝาก email address คุณก็สามารถเข้าไปสร้างกระทู้ใน forum, แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละบทความ รวมไปถึงสามารถติดต่อ webmaster เพื่อส่งบทความเข้ามา share ให้กับผู้อ่านท่านอื่น ๆ นอกจากนี้จะมีการส่งข้อมูล update เกี่ยวกับข้อมูลใหม่ ๆ ในเรื่องของการลงทุนให้คุณได้ in กับตลาดอยู่ตลอดเวลา

Note เวบไซต์นี้ใช้ระบบ Gravatar เพียงคุณฝาก icon ของคุณใน Gravatar ก็สามารถแสดง icon ของคุณในเวบไซต์นี้ได้ทันที