Career Talk – อาชีพในสายงานลงทุน ภาค II: Sell Side

Economic Talk – อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และความสำคัญต่อเศรษฐกิจ & การลงทุน
17/03/10
InvestmentTalk – REBALANCING “เทคนิค ซื้อถูก ขายแพง”
31/03/10

เจษฎา สุขทิศ, CFA

จากภาคแรกที่ผมได้เล่าถึงงานในสาย Buy Side ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม, บริษัทประกัน, กบข, สปส อันได้แก่งานในสายวิเคราะห์, สายบริหารความเสี่ยง, และสายลงทุนไปแล้ว วันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับงานทางสาย Sell Side กันบ้าง ขอออกตัวก่อนว่าผมทำงานสาย Buy Side มาตลอด โดยข้อมูลที่นำมาเล่าในวันนี้ได้มาจากการพูดคุยกับเพื่อนร่วมวงการหลาย ๆ ท่านครับ

งาน Sale

ขึ้นชื่อว่า Sell Side งานแรกที่ขอเล่าก็คืองานขาย งาน Sale ในสายงานลงทุน จำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจในผลิตภัณฑ์การเงินที่มีความซับซ้อน ถ้าทำงาน Sale อยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์ (หรือ Broker) ก็ต้องมีความรู้ในเรื่องหุ้น และอนุพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ Valuation ของหุ้น Future, Option การอ่านภาวะเศรษฐกิจ และภาวะตลาดเพื่อนำไปสู่คำแนะนำที่ดีให้กับลูกค้า สำหรับการเป็น Sale อยู่ในแผนก Treasury ของธนาคารพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ได้แก่ พันธบัตร, หุ้นกู้, อนุพันธ์ทางการเงินต่าง ๆ, FX, รวมไปถึง Structure Note ซึ่งจำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เรื่อง Fixed Income, Interest Rate Derivatives, FX Derivatives ฯลฯ นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญคือบุคลิก ที่ต้องเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี รวมถึงรู้จักสร้าง Connection เพราะการทำงาน Sale เป้าหมายวัดได้ชัดเจนคือ ยอดขาย และกำไรที่คุณได้ทำให้กับองค์กร ซึ่งแน่นอน ว่าย่อมสร้างความกดดันให้กับคุณไม่น้อย แต่หากคุณทำได้ดี และเกินเป้า บอกได้เลยว่าองค์กรจะให้ผลตอบแทนคุณอย่างมากทีเดียว (ดีกว่าฝั่ง Buy Side แยะ)

งาน Trader

จะว่าไปแล้วงาน Trader ก็จะคล้ายกันกับงาน Fund Manager ในระดับหนึ่ง สำหรับ Trader ที่ทำอยู่กับโบรคเกอร์ โดยมากจะเรียกว่า Proprietary Trader หรือ (Prop Trade) สิ่งที่ต่างจากงานผู้จัดการกองทุน คืองานผู้จัดการกองทุนมักจะวัดผลประกอบการเทียบกับดัชนีอ้างอิง เช่นกองทุนหุ้นก็เทียบกับ SET Index ส่วนงาน Prop Trader มักจะวัดผลงานเป็น Absolute Return  และมีจุด Cut loss เช่น บริษัทอาจให้เป้าคุณเป็นผลตอบแทน 12% ต่อปี และ Stop Loss ที่ 8% ยกตัวอย่าง หากคุณมีพอร์ตที่ต้องดูแล 100 ล้านบาท หากสิ้นปีพอร์ตคุณเกิน 112 ล้านบาทก็เรียกว่าเกินเป้า และหาก ณ จุดเวลาใด หากพอร์ตแตะ 92 ล้านบาท เท่ากับว่าคุณต้องปิดโต๊ะ และหยุด Trade ทันที เพราะขาดทุนถึงจุด Stop Loss แล้ว สำหรับงาน Trader ในธนาคารพาณิชย์ก็มักจะฝังตัวอยู่กับแผนก Treasury เช่นกัน แต่ผลิตภัณฑ์หลัก ๆ จะเป็น ตราสารหนี้ และ Derivatives เช่น Interest Rate Swap, FX Swap, รวมไปถึงการ trade เงินตราต่างประเทศ ซึ่งแต่ละปีคุณก็มักจะได้ Budget (กำไร) มาเป็นเป้าหมายเช่นกัน โดยถ้าคุณทำการ draw เงินเพื่อนำมาลงทุนก็จะมีการคิดต้นทุนของเงินทุนที่คุณกู้มาด้วย สำหรับผลตอบแทนจากการ Trade หลัก ๆ แบ่งออกเป็น ผลตอบแทนจากการถือครอง Position ซึ่งเรียกว่า  “Carry” และกำไร (Capital Gain) งานในสาย Trader นี้คุณจะต้องมีความกล้าตัดสินใจสูง มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะการ Valuation และที่สำคัญคือต้องมีวินัย (Discipline) ในการทำงาน โดยเฉพาะการทำกำไร / ตัดขาดทุน เพราะหากคุณขาดวินัย และปล่อยให้อารมณ์เข้าครองงำ นั่นอาจจะหมายถึงความเสียหายอย่างมากต่อองค์กรที่คุณทำงาน

งาน Investment Banker (IB)

สำหรับงานสายสุดท้ายที่จะมาเล่าให้ฟังคืองานสายวาณิชธนกิจ ( Investment Bank – IB) ถ้าทำงาน IB ที่โบรคเกอร์งานหลัก ๆ คือการทำ deal ที่หลากหลาย เช่น การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Initial Public Offering – IPO), การควบรวกิจการ (Merger & Acquisition), การปรับโครงสร้างหนี้ (Debt Restructuring) สำหรับงาน IB ที่ทำบนธนาคารก็ฝังตัวอยู่กับแผนก Treasury เช่นกัน บางทีจะตั้งชื่อแผนกว่า DCM (Debt-Capital Market) ซึ่งงานก็มีอย่างหลากหลายเช่นกัน เช่นการระดมทุนผ่านตราสารหนี้, Syndicated Loan เป็นต้น สำหรับงานในสาย IB เท่าที่คุยกับเพื่อน คุณสมบัตสำคัญคือความ “ถึก” และ “อึด” โดยเวลาทำ Deal หลาย ๆ ครั้งจะต้องมีการแข่งขันที่สูงมาก และต้องทำงานแข่งกับเวลา การทำงาน IB จะมีงานเอกสาร และงานกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งแต่ละ Deal ที่ได้ทำจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ใน “เชิงลึก” กันอุตสาหกรรมนั้น ๆ และผลตอบแทนที่บริษัทที่คุยทำงานจะให้กับคุณ ก็จะคิดจากค่า Fee ที่แผนกคุณได้สร้างให้กับบริษัท คือมีการ Profit Sharing คล้าย ๆ กับงาน Sale เช่นเดียวกัน

ผู้เขียนหวังว่าทั้งสองบทความเรื่องโอกาสในสายงานด้านลงทุนทั้งด้าน Sell Side และ Buy Side จะช่วยเป็นข้อมูล หรือแนวทางประกอบให้กับท่านที่สนใจไม่มาก ก็น้อย โดย คุณสามารถคุยกับเราในเรื่องอาชีพในสายงานการเงินได้ที่เวบบอร์ดเพื่อนักลงทุนไทย http://fundmanagertalk.com/forum/career/ โดยสามารถ Login ได้โดยใช้ Social Networking Account เช่น Facebook หรือ Twitter สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

FundTalk
FundTalk
คุณเจษฎา สุขทิศ, CFA | Twitter: @FundTalk | Line ID: @Jessada ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน หรือ “CIO” ที INFINITI Global Investors โดยคุณเจษฎา มีประสบการณ์ยาวนานในสายงานผู้จัดการทุน มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ กองทุน และการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) โดยก่อนที่จะมาก่อตั้ง บลน.อินฟินิติ คุณเจษฎา ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนที่ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล นอกจากนี้คุณเจษฎา ยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุน และการให้ความรู้เรื่องการลงทุนผ่านการเขียนบทความ /บล็อก ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ, settrade.com, FundManagerTalk.com และ jessada.net

30 Comments

 1. Thanathep says:

  ขอบคุณมากๆครับสำหรับบทความนี้

  พอดีผมกำลังสนใจเรื่องการลงทุนและเพิ่งจะศึกษาด้วยตนเองได้ไม่นาน

  บทความนี้ช่วยเป็นไกด์ให้ผมได้พบเป้าหมายในการทำงานในสายงานลงทุน

  ซึ่งเป็นสายงานที่ชื่นชอบได้เป็นอย่างดีเลยครับ

  ขอบคุณมากครับ

 2. Thanathep says:

  รบกวนถามสักนิดนะครับ

  คือถ้าผมสนใจจะทำงานในสายงานลงทุนนี่ ควรศึกษาด้านไหนบ้างครับ

  ปัจจุบันศึกษา เศรษฐศาสตร์การเงิน ม.รามครับ

  ทำงานออแกไนซ์ไปด้วย

  แต่พยายามศึกษาพื้นฐานการลงทุน จากสื่อต่างๆของตลท.

  และหนังสือแนะนำเทคนิคการลงทุนและการวิเคราะห์ของนักลงทุนต่างๆ

  เช่น ปีเตอร์ ลินซ์ บัฟเฟท ดร.นิเวศน์ อ.เทพ รุ่งธนาภิรมณ์ คุณสุมาอี้ เป็นต้นนะครับ

  แต่ยังรู้สึกว่า พื้นฐานความรู้ด้านการเงินยังน้อยมากเลย

  จึงอยากศึกษาเพิ่มเติม รบกวนช่วยแนะนำด้วยนะครับ

 3. FundTalk says:

  แนะนำให้เริ่มสอบ CFA ไว้ครับ (ลองอ่านดูในเวบบอร์ด CareerTalk นะครับ)

  อาจเหนื่อย และต้องลงทุนมาก แต่จะได้ประโยชน์เวลาสมัครงาน

  ลองเปิดพอร์ตเล่นหุ้นไปด้วย ก็จะทำให้ in ขึ้นนะครับ

 4. Thanathep says:

  ขอบคุณอย่างสูงครับ

  พอดีเปิดพอร์ตเล่นหุ้นไว้แล้วครับ ในปีที่ผ่านมา

  แล้ว CFA กับ CISA นี่แตกต่างกันมากมั้ยครับ

  เวลาสมัครงานน่ะครับ พอดีที่ ตลท.เค้าแนะนำ CISA น่ะครับ

  ผมไปอบรมแล้วก็สัมนาที่นั่นบ่อยๆ เพิ่งลง Turn Pro package1 ไป

  ยังไม่รู้ว่าจะเข้าใจเนื้อหามากน้อยแค่ไหนเลยครับ แต่จะพยายามมากๆครับ

  ยังไงจะขอเข้ามาอ่านบทความของ อ.เจษฎา เรื่อยๆนะครับ

  ขอบคุณมากครับ

 5. FundTalk says:

  เนื้อหา cfa กับ cisa ใกล้เคียงกันครับ เพียงแต่ cfa จะเป็นภาษาอังกฤษ และเวลาสอบไม่สามารถเก็บเป็น part ๆ ได้เหมือนกัน cisa ครับ

  ส่วนตัวผมเชียร์ cfa มากกว่าเพราะเป็นที่ยอมรับของบริษัททั่วโลกครับ เหนื่อยทีเดียวไปเลย

 6. Thanathep says:

  อ.เจษฏาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผมมากเลยครับ

  ขอบคุณมากครับ

 7. FundTalk says:

  ยินดีครับ

  หากมีคำถาม หรือความรู้ดี ๆ ในประเด็นอื่น สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้ที่ เวบบอร์ด นะครับ 😉

 8. eakite says:

  สอบถามหน่อยครับ สนใจอยากเป็นนายหน้าขายหุ้น

  จำเป็นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคับ

  ตอนนี้เรียน MBA Finance อยู่ ตั้งใจจะสอบ CFA

  ขอบคุณมากครับ บทความดีมากๆ

 9. FundTalk says:

  ต้องเป็นคนอัธยาศัยดี ชอบสื่อสารกับลูกค้า

  ยิ่งถ้ามี network รู้จักกับคนที่เล่นหุ้นอยู่เยอะ ๆ ก็ยิ่งดีครับ

  ในเรื่องวิชาการ การเรียน MBA และสอบ CFA ผมคิดว่าเป็นความคิดที่ดีครับ จริงแล้วจะลองทำดูก่อนจะไปเรียนต่อก็น่าสนใจนะครับซักระยะหนึ่ง เพื่อเป็นประสบการณ์

 10. eakite says:

  ขอบคุณมากสำหรับคำตอบและบทความดีๆ ครับ

 11. IB says:

  จบป ตรี เศรษฐศาสตร์ minor finance ค่ะ ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  อยากทำ IB
  อาจารย์พอจะทราบว่ามีhouseไหนรับป ตรี บ้างไหมคะ

  คือหนูอยากทำงานก่อน 2-3ปีก่อนเรียนต่อโท
  ถ้ายังทำIBเลยไม่ได้ อาจารย์คิดว่าสายงานไหนที่จะเป็นพื้นฐานที่ดีเพื่อทำIBในอนาคตคะ
  และระหว่างนี้ควรสอบ CFA เก็บไว้เลยไหมคะ

  • FundTalk says:

   เห็นด้วยที่จะทำงานก่อนซักหน่อยก่อนจะไปเรียนโท เพราะจะทำให้เปิดมุมมองเรามากขึ้นเยอะครับ

   ลองสมัคร IB ดูนะครับ ตำแหน่ง junior ก็มี ถ้า IB ไม่ได้ ลองสมัครตำแหน่ง IB ใน Treasury Department ของ Bank ดูนะครับ บางทีเค้าก็เรียกว่า DCM (Debt Capital Market)

   ถ้า IB ยังไม่ได้ลองสมัครงานนักวิเคราะห์ตามโบรคเกอร์ดูครับ พอจะเป็นพื้นฐานได้

   ส่วนการสอบ CFA เก็บไว้ เป็นความคิดที่ดีแน่นอนครับ อีกตัวนึงที่ควรดูคือ FA License ครับ

 12. bbb says:

  ถ้าพึงจบการเงินมาอยากทำงานด้านสายงานลงทุนควรเริ่มทำงานตำแหน่งไหนก่อนดีค่ะ

 13. keng says:

  ผมกำลังสนใจอยากฝึกงานในสายกองทุนครับ
  ไม่ทราบว่าเขามีการรับเด็กฝึกงานไหมคับ
  และไม่ทราบว่าจะได้มีโอกาสได้ทำอะไรบ้างครับ

  • FundTalk says:

   ปกติหลาย ๆ กองทุนมีรับนะครับ
   ลองสมัครดูครับ

 14. ์Nice says:

  ขอสอบถามหน่อยนะค่ะ ว่าถ้าเรียนจบทางด้านวิศวะมาและตอนนี้ก็ทำงานเป็นวิศวกรอยู่
  มีความต้องการไปต่อโท Finance แต่อยากได้ความรู้และประสบการณ์จากการทำงานทางด้านสายการเงินก่อนค่ะ
  1. ควรเริ่มอ่านหนังสือแนวไหนก่อนดีและต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างค่ะ
  2. IB จะรับจบวิศวะมาโดยตรงหรือไม่ค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  • FundTalk says:

   จบวิศวะสามารถมาทำงานสาย finance ได้นะครับ
   มีความได้เปรียบในเรื่องการคำนวณพอสมควร

   ก่อนอื่นต้องลองศึกษาดูก่อนว่าในสายการเงินมีงานอะไรให้ทำ ประมาณไหนบ้าง แล้วเราสนใจอะไร
   ลองอ่านบทความในหมวด career talk รวมถึงศึกษาเพิ่มเติมในเวบบอร์ด career talk ดูนะครับ

 15. bigmasapon says:

  ขอบคุณมากเลยครับ เป็นประโยชน์สำหรับผมมากเลยครับ

 16. pipatpumee says:

  ครับผมของปรึกษาเกี่ยวกับการเป็น Proprietary Trader หน่อยนะครับ คือผมอยากวางเเผนเส้นทางอนาคต คือผมชอบงานสายนี้มาก ตอนนี้ผมเรียนปี 2 สายการเงินการธนาคาร ผมเริ่มเปิดบัญชีเทรคหุ้นเเล้วหัดเล่นหุ้นมา6เดือนเเล้วก็ส่วนใหญ่ก็ขาดนะครับ ผมอยากพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้ ก็หาหนังสือหุ้นดูสือการสอนทางยูทูปบ้าง คือว่าอยากถามว่ามีทางอื่นๆๆไหมครับ เเล้วขอให้ช่วยวางแผนให้ด้วยไหมว่าควรจะต้องทำไรบ้างในอีกสองปีข้างที่ผมจะจบ เเล้วควรจะฝึกงานที่ไหนดีอ่ครับ ขอบคุณครับ รบกวนด้วยครับ*-*

  • FundTalk says:

   สำหรับผม การจะทำ prop trade นั้นสำคัญที่สุดคือ skill ส่วนตัวครับ
   ที่คุณทำก็น่าจะมาถูกทางแล้ว คือการพัฒนาตัวเอง หลาย ๆ ที่เค้ารับเข้าทำงานอยู่แล้วครับ แต่ถ้าเทรดไม่กำไรก็อยู่ไม่ได้
   ต้องพยายามหาแนวที่ตัวเองถนัด และฝึกให้เก่งให้ได้ครับ เป็นกำลังใจให้ครับ

 17. I like the helpful information you provide in your articles.

  I’ll bookmark your blog and check once more here frequently.
  I’m slightly certain I’ll be informed plenty of new
  stuff right here! Best of luck for the next!

 18. jkcgcdrim says:

  Career Talk – อาชีพในสายงานลงทุน ภาค II: Sell Side – Fund Manager Talk
  ajkcgcdrim
  jkcgcdrim http://www.gecsb2asw6d85y1j264851z5ox07x6l0s.org/
  [url=http://www.gecsb2asw6d85y1j264851z5ox07x6l0s.org/]ujkcgcdrim[/url]

 19. Male Elbow says:

  Career Talk – อาชีพในสายงานลงทุน ภาค II: Sell Side – Fund Manager Talk

 20. jordan retro says:

  I am so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.
  jordan retro

 21. this is funny and cute, but oh my god i鈥檓 so happy that i鈥檓 not having children.
  mouse click the up coming website page

 22. curry 1 says:

  Kaldi made a public apology, inter will be deleted in the book the disagreement is home
  curry 1

 23. You actually make it seem so easy with yor presentation bbut I find this matter to be actually something which I think I would never understand.
  adidas ultra boost

 24. Hi there, I check your new stuff regularly. Your story-telling style is awesome, keep up the good work!
  jordan 11 legend blue

 25. 2、 缺少扶持推动各个地区职业学校开设变电站自动化管理专业,二是应大力发挥行业协会的作用,即使是前景惊人的仪器仪表行业,以产品价格竞争为主的市场竞争态势延续,几乎从未出现过故障。一台仪器研制3年也未必有结果。3%;钢材产量9804.尽管近期非洲刺猬紫檀(俗称非洲黄花梨)新货到港量大幅度锐减有些仪器不能直接查询标准状态下的采样体积,更多的是道德上的批判,武汉将对宾馆、饭店、餐馆、学校食堂、党政机关和企事业单位食堂剩饭剩菜行为制定处罚办法。
  澳洲红酒进口报关代理

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *