EconomicTalk – Joseph Stiglitz เตือน ระวังเงินร้อน !

InvestmentTalk – เทคนิคลงทุนในหุ้น
10/09/09
FundTalk – กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น
24/09/09

บทความนี้เป็นมุมมองการวิเคราะห์ของผมจากการฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณ Joseph Stiglitz ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย โดยวิเคราะห์ถึงผลกระทบของการเคลื่อนไหวของกระแสเงินโลกในปัจจุบันที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และตลาดหุ้นไทย

เขาคือใคร ?

คุณ Joseph Stiglitz เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ปี ค.ศ. 2001 เจ้าของ “ทฤษฎีข้อมูลที่ไม่สมมาตรกัน (Theory of information Asymmetry)” ซึ่งส่งผลให้ตลาดไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ โดยคุณ Stiglitz เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ (Chief Economist) ของธนาคารโลก (World Bank) ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจให้กับหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่คุณ Stiglitz ได้ตอบรับเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ( อ่านประวัติของเขาเพิ่มเติมได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stiglitz )

ที่มาของเงินร้อน

สหรัฐอเมริกาได้อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำ และการขยายงบดุลของธนาคารกลาง (FED) อย่างต่อเนื่อง โดยสหรัฐฯ ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Fund Rate) ลงไปสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์คือ 0 – 0.25% ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2551 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึง FED ที่ได้เข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินทำให้สินทรัพย์ของ FED เพิ่มขึ้นจากระดับประมาณ 8 แสนล้านเหรียญในปี 2551 มาเป็น 2 ล้านล้านเหรียญในปัจจุบัน (มีเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นในระบบคิดเป็นเงินไทยประมาณ 68 ล้านล้านบาท มากกว่า GDP ของประเทศไทยประมาณ 7 เท่า) โดยเงินที่อัดฉีดเข้ามาส่วนใหญ่จะผ่านมาที่สถาบันการเงินในสหรัฐฯ ด้วยเป้าประสงค์ให้เกิดการปล่อยกู้ในสหรัฐฯ เพื่อฟื้นเศรษฐกิจให้พ้นจากภาวะถดถอย และประเทศมหาอำนาจอื่น ๆ ก็ได้ดำเนินนโยบายอัดฉีดสภาพคล่องในลักษณะเดียวกันซึ่งก่อให้เกิดสภาพคล่องจำนวนมากในระบบการเงินของโลก

สิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินจำนวนมหาศาลเหล่านั้นกลับไม่ได้นำไปสู่การปล่อยกู้ในสหรัฐฯเป็นหลัก แต่กลับไหลไปสู่ภูมิภาคที่เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่า ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภูมิภาคเอเชีย โดยเงินส่วนใหญ่เข้ามาลงทุนผ่านสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเช่น หุ้น และพันธบัตร (นับแต่ต้นปีมีเงินจากต่างประเทศไหลเข้าตลาดหุ้นไทยประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท – แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเงินดังกล่าวมาจากสหรัฐฯ ทั้งหมด)

ปัจจัยที่ควรจับตามอง

เมื่อเงินที่ไหลเข้าตลาดทุนส่วนหนึ่งมาจากเงินที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ เมื่อวิกฤตได้ผ่านพ้นไปย่อมเป็นไปได้ที่เงินเหล่านั้นจะต้องไหลกลับไปสู่แหล่งที่มา เช่นในกรณีของสหรัฐฯ ที่เริ่มมีการวางแผนของการดึงเงินที่อัดฉีดเข้าสู่ระบบกลับคืนสู่ทางการไปบ้างแล้ว (Exit Strategy) ดังนั้นสิ่งที่นักลงทุนไทยควรให้ความสำคัญก็คือ สภาพคล่องของตลาดเงินโลก ซึ่งจะมีผลต่อตลาดหุ้น และตลาดพันธบัตรของไทยไม่มากก็น้อย อย่างแน่นอน ผมแนะนำให้ติดตามปัจจัยหลัก ๆ ดังนี้

 1. อัตราดอกเบี้ย London Interbank Offer Rate อายุ 6 เดือน (6-month LIBOR) ซึ่งเป็น indicator สำคัญที่สะท้อนถึงสภาพคล่องของตลาดการเงินของโลก ปัจจบันอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์คือ 0.675% ณ วันที่ 15 กันยายน 2552 หากอัตราดอกเบี้ยตัวนี้ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อใด ย่อมหมายถึงสภาพคล่องที่ลดลง (ดู http://www.economagic.com/libor.htm#US)

libor

ที่มา Bloomberg

 1. ขนาดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED Balance Sheet) หาก FED เริ่มลดขนาดของสินทรัพย์ที่ถือครองเมื่อใด ย่อมหมายถึงการดูดสภาพคล่องออกจากระบบ โดยปัจจุบันขนาดสินทรัพย์ที่ FED ถือครองคือประมาณ 2 ล้านล้านเหรียญ ดังที่ระบุไว้ข้างต้น(ดู http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends_accessible.htm )

fed-balance-sheet

ที่มา Macroeconomic Advisers

ผมเชื่อว่าเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์หลาย ๆ มองว่าอาจเกิดขึ้นในปี 2553 มีโอกาสสูงที่ธนาคารกลางหลาย ๆ แห่งทั่วโลกโดยเฉพาะ FED ที่จะทยอยดึงสภาพคล่องที่ปล่อยไปในระบบกลับคืน ซึ่งผมหวังว่ากระบวนการนั้นจะเป็นไปอย่างช้า ๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดทุนของบ้านเราอย่างมีนัยสำคัญ แต่เราอยู่บนตลาดที่การคาดการณ์ของนักลงทุนมีผลต่อราคา อาจเป็นไปได้ที่มีการเก็งถึงสภาพคล่องที่ลดลง และทำให้เกิดความผันผวนของกระแสเงินได้เช่นกัน สรุปแล้วคือ หากเราลงทุนในสิ่งที่มีความผันผวน สิ่งที่เราควรทำคือติดตามปัจจัยต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อราคานั่นเอง ในโลกของการลงทุน “ยิ่งรู้มากกว่า ก็ยิ่งได้เปรียบ” สวัสดีครับ

FundTalk
FundTalk
คุณเจษฎา สุขทิศ, CFA | Twitter: @FundTalk | Line ID: @Jessada ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน หรือ “CIO” ที INFINITI Global Investors โดยคุณเจษฎา มีประสบการณ์ยาวนานในสายงานผู้จัดการทุน มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ กองทุน และการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) โดยก่อนที่จะมาก่อตั้ง บลน.อินฟินิติ คุณเจษฎา ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนที่ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล นอกจากนี้คุณเจษฎา ยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุน และการให้ความรู้เรื่องการลงทุนผ่านการเขียนบทความ /บล็อก ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ, settrade.com, FundManagerTalk.com และ jessada.net

15 Comments

 1. Green says:

  ผมเองก็ไม่ได้ติดตามอ่านข่าวสารอะไรมากนั้น เมื่ออ่านบทความนี้ ก็มีข้อสงสัย ดังนี้ครับ

  อเมริกากระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการอัดฉีดเงินเข้าระบบ เพื่อเสริมสภาพคล่องในระบบ เท่านั้นหรือครับ เช่นอัดฉีดเงินเข้าไปให้หมุนไปหน่อย และค่อยๆ ดึงกลับ หากเศรษฐกิจ ฟื้นขึ้นมาหน่อยแล้ว ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่อเมริกา ขาดดุลการค้าต่อประเทศคู่ค้าต่างๆ ในเอเชียโดยเฉพาะ จีน ได้อยู่ดี นโยบายงบประมาณขาดดุลก็ต้องทำไปเรื่อยๆ จน ใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้น ไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็แบกรับภาระหนี้แบบนี้ต่อไปไม่ได้ อยู่ดี

  หากเป็นเช่นนั้นแล้วจะอัดฉีดเงินไปทำไมครับ

  และ ทำไมจะต้อง ดึงเงินที่อยู่ในระบบกลับออกไป ( ดึงกลับเข้าประเทศ ) ด้วยครับ

  และหากไม่ได้ ดึงเงินออกจากระบบ ความเสี่ยงที่จะเกิดเงินเฟ้อในอเมริกา มากน้อยแค่ไหนกันเชียวครับ หากเทียบกับความเสี่ยงที่จะเกิดเงินเฟ้อในประเทศ เอเชียที่มีเงินไหลเข้ามา

 2. FundTalk says:

  เป็นคำถามที่ดีมากครับ แต่การตอบให้หมดทุกคำถาม ไม่ง่ายทีเดียวครับ (เข้าใจว่าคุณ Green มีความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจมากทีเดียว ถ้าให้เดาน่าจะเรียนสาย Econ มา ^^)

  อเมริกาได้เปรียบประเทศอื่น ๆ ครับ เพราะเป็นเจ้าของเงินสกุลหลักของโลก จึงสามารถใช้วิธีเพิ่ม Money Supply ได้ อีกทั้งหนี้สาธารณะก็ยังอยู่ในระดับทีพอจะก่อหนี้เพิ่มได้ (ยังน้อยกว่าญี่ปุ่นที่สูงถึง 100% GDP) ต่างกับกรณีของไทยครับ เมื่อเกิดวิกฤตเราจึงต้องรักษาวินัยการคลัง ลอยตัวค่าเงิน เพื่อให้กำไรจากการส่งออก แต่ภาคเศรษฐกิจก็ต้องเจ็บกันมาก

  ผมมองว่าวิกฤตครั้งนี้ น่าจะส่งผลหนึ่งให้การขาดดุลของอเมริกาลดลง เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคอเมริกันตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เห็นได้ชัดจากปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่ NPL เพิ่มขึ้นมาก ยอดซื้อรถ ยอดซื้อบ้านก็ตกลงอย่างมาก อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจาก Wealth ที่ลดลดจากตลาดหุ้น และตลาดอสังหาฯ ที่ราคาปรับตัวลง นอกจากนี้ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงก็จะช่วยให้ลดการขาดดุลได้อีกทางนึงครับ

  การดึงเงินกลับ น่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ แต่น่าจะเกิดเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว เงินที่่ปล่อยไปในเศรษฐกิจปล่อยไปอย่างมีเงื่อนไข และวัตถุประสงค์เฉพาะครับ เช่น

  – เงินเพิ่มทุนให้กับสถาบันการเงิน – มีเงื่อนไขว่าจะให้มีการคืนเงินเพิ่มทุนดังกล่าวได้ และมีหลายแห่งเช่น Goldman Sachs ก็ได้คืนเงินดังกล่าวแล้ว

  – เงินที่ไปช่วยเหลือ AIG 85 Bil Us ก็มีแผนงานที่ทยอยขายธุรกิจของ AIG ทั่วโลกมาคืนเงินดังกล่าว

  – เงินที่เข้าไปซื้อ Asset Back Securites ที่มีปัญหา เมื่อปัญหาเริ่มหมดไป FED ก็คงทยอยลดการซื้อ

  ในเรื่องของเงินเฟ้อผมคิดว่าปีหน้าน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณเงินเฟ้อ ซึ่งธนาคารกลางแต่ละประเทศก็จะเริ่มส่งสัญญาณต่อนักลงทุน ว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งกว่าจะขึ้นจริงผมคิดว่าน่าจะช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าครับ

 3. Green says:

  ขอบคุณมากครับ เข้าใจเยอะขึ้นเลย

  ผมไม่ได้เรียนสาย Econ มาหรอกครับ

  แต่ช่วงนี้สนใจเรื่อง Fund Flow ตรงนี้นิดหน่อย

  เพราะเห็นตลาดหุ้นในปีนี้ขึ้นมาเยอะ

  แล้วก็ ไม่อยากเห็น Port ตัวเอง แดงๆ เหมือนช่วงต้นปีอีก

  กลัวว่าเงินไหลออกแล้ว จะกลับมาเขียวๆ เหมือนเดิมลำบากครับ

 4. Anonymous says:

  คุยกันหนุงหนิงดีครับ โดยส่วนตัวนับถือคุณ สติกลิสต์ และข้อมูลคุณเจษฎาที่แน่นเอี๊ยดดีครับ ส่วนมุมมองในฐานะนักลงทุนของคุณ Green ก็ช่วยเตือนสติให้นักลงทุนทั้งหลายระวัง กลิ่นพายุที่แฝงมาในขณะที่ท้องทะเลยังเงียบสงบครับ

  "การดึงเงินกลับ น่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ แต่น่าจะเกิดเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว เงินที่่ปล่อยไปในเศรษฐกิจปล่อยไปอย่างมีเงื่อนไข"

  ซึ่งหากมีเงื่อนไขดังกล่าวจริงท่านนักลงทุนควรต้องตามสัญญาณหรือวันที่กำหนดของเงื่อนไขนั้นอย่างเจาะลึกครับ

 5. sebtomfer says:

  EconomicTalk – Joseph Stiglitz เตือน ระวังเงินร้อน ! – Fund Manager Talk
  [url=http://www.ghf4hk2900b6q2p148405a3mgd4mdh4gs.org/]usebtomfer[/url]
  asebtomfer
  sebtomfer http://www.ghf4hk2900b6q2p148405a3mgd4mdh4gs.org/

 6. 1、 观看了系统的现场演示,进行气溶胶的时空演化过程特性研究及灰霾污染成因分析;第三层次是污染源解析,因为橡胶托辊的表面是非常容易损坏或擦伤的材料,让许多中小型企业望而却步。 未来可能还会遇到一系列难题。波士顿咨询公司(BCG)和阿里研究院今日联合发布中国消费趋势报告, 5元,4亿;到2020年,百胜中国CEO就肯德基“药鸡门”道歉 食品产业网 (2013年1月11日13:41) 自被曝使用“速成鸡”以来从“苏丹红”事件以来。
  特种油墨进口报关关税

 7. New Era Hats says:

  I merely wish to advise you that I am new to blogging and very much liked your webpage. More than likely I am most likely to bookmark your blog post . You literally have outstanding article content. Truly Appreciate it for share-out with us your main url webpage
  New Era Hats

 8. You only want to add another one, once you are making money with the first one. You can watch your CCIE training once, watch it twice. My teenage daughter and I were standing, facing each other in our apartment and talking about American Idol which had just ended. Going naked is said to improve the circulation of blood in the skin and nerve endings. “Clearly, there is a fundamental gap–call it the execution gap–between the best-laid plans and their realization.
  Jigsaw Puzzles for Sale

 9. curry 2 says:

  It is perfect day to produce some intentions for the possible future. I’ve browsed this posting and if I can, I desire to suggest you some significant tips and advice.
  curry 2

 10. kyrie 4 says:

  Great article, exactly what I was looking for.
  kyrie 4

 11. Gadis yang baru mencecah 24 tahun itu kulihat semakin manis.Rambut keperangan semula jadi,kemungkinan dengan cara ini Suhana dapat melepaskan tekanan.Qistina kini sudah boleh menyesuaikan diri dengan alam politeknik.Tapi ada bad news lah??鈥漄istina mula tidak sedap hatiTakut!鈥淒ik鈥︹€濃€淵e.?鈥?Aku diam Senyum manja鈥淓rr. aku sangat cemburu. Kim? Elisya mengangguk.berulang-ulang kali kata-kata tersebut muncul di benaknya.************************************************Naila mengesat air mat
  vera bradley outlet online

 12. call of duty ii ,stalker zew prypeci serial number,powr脙鲁t do karkand gry online,war horse london official site,call of duty v1.5 patch,windows 7 ultimate keys compaq,code blue emergency department,sims download peb,windows 7 ultimate key sony,80 milion脙鲁w ca脜鈥歽 film,total war xl 3.0,call of duty ii ,kod aktywacyjny sygic aura,mass effect kod rejestracyjny,call of duty world at war crack,dsj na windows 7 64bit,medieval 2 total war spolszczenie chomikuj torrent,assassin’s creed v,windows 7 ultimate key crack free download,assassin’s creed the secret crusade pl,terraria 1.0.6 download,ski jump 4 paczka skoczni download,call of duty ii ,ufc undisputed 3 chomikuj,rollercoaster tycoon 3 wild no cd,war horse play website,war horse john williams rar,dsj 4 pe脜鈥歯a wersja klucz,musimy porozmawia脛鈥?o kevinie za darmo do sciagniecia,postaw na milion peb,der planet 4 spolszczenie chomikuj,elita zab脙鲁jc脙鲁w film online lektor,o p脙鲁脜鈥歯ocy w pary脜录u lektor pl online,call of duty ii ,kalambury has脜鈥歛 do pokazywania,m脙鲁j brat nied脜潞wied脜潞 gra chomikuj,windows 7 ultimate keys working,pes 2012 polski komentarz chomik,cd key fifa 12,war horse video new london theatre,patcher 3.0,war horse tickets manchester,war horse michael morpurgo level,skyrim klucz do drzwi,call of duty ii ,windows 7 ultimate key to download,serious sam 3 spolszczenie,spolszczenie do moto gp 08 download,settlers iv download,rollercoaster tycoon 3 cheats mac,war horse tickets book,tarzan spolszczenie,war horse tickets today,war horse michael morpurgo novel,mass effect quests walkthrough,
  vera bradley bags

 13. Bonjour ! Cool ! Allez hop en favoris
  adidas nmd womens

 14. Wow, this post is pleasant, my sister is analyzing these things, so I am going to tell her.
  Wholesale Snapback Hats

 15. electronic cigarettes are amazing! I can鈥檛 believe how similar they are to the real thing. I鈥檝e been using 鈥渢he Safe cig鈥?for a couple weeks now and I鈥檝e cut down to about three real cigs a day. The ecig arrived at my house 3 days after I ordered it and the ups tracking worked as well. Check out the site by clicking on my name. Cheers!
  cheapjordans for sale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *