Webboard

A A A

Please consider registering
Guest

sp_LogInOut Log In sp_Registration Register sp_MemberList Members

Register | Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 4 characters - maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
CIMB-PRINCIPAL iPROP - CIMB-Principal Property Income Fund
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
April 22, 2015
2:12 pm
Admin
Members
Forum Posts: 678
Member Since:
August 18, 2009
sp_UserOfflineSmall Offline

การลงทุนใน REITs Fund of Funds เป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่ควรมีในพอร์ต เนื่องจากเป็นการกระจายแหล่งรายได้การลงทุนในรูป "ค่าเช่า"

ซึ่งมักจะให้อัตราผลตอบแทนในรูปปันผลที่สูงกว่า "อัตราเงินดอกเบี้ย" ของตราสารหนี้ และ "อัตราเงินปันผล" ของหุ้น

 

สำหรับกองทุน CIMB-Principal Property Income หรือ iPROP กองนี้เป็นการลงทุนใน Property fund, REITs, Infra Fund เน้นในประเทศไทย และประเทศสิงค์โปร์ โดยตั้งกองทุนมาแล้วกว่า 3 ปี และมีผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอเป็นอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรม โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึงกว่า 11% ต่อปีนับแต่จัดตั้งกองทุน รวมถึงมีการจ่ายปันผล และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ ไตรมาส

 

มาดูพอร์ตของกองทุน iPROP กันครับiPROP-port.jpg

 

 

 

 

Performance ของกองทุน ณ สิ้นไตรมาส 1/2558

 

iPROP-performancce.jpg

sp_PlupAttachments Attachments
May 2, 2015
10:16 pm
kung-fu
Guest
Guests

อยากทราบว่ากอง REIT ของไทยกับสิงคโปร์ โดยเฉลี่ยของใครให้ yield  สูงกว่ากันครับ เพราะดูแล้ว risk free rate ของสิงคโปร์น่าจะต่ำกว่า

May 4, 2015
4:18 pm
Admin
Members
Forum Posts: 678
Member Since:
August 18, 2009
sp_UserOfflineSmall Offline

kung-fu said
อยากทราบว่ากอง REIT ของไทยกับสิงคโปร์ โดยเฉลี่ยของใครให้ yield  สูงกว่ากันครับ เพราะดูแล้ว risk free rate ของสิงคโปร์น่าจะต่ำกว่า

สำหรับ REIT สิงค์โปร์ เมื่อรวมกับ hedging gain จากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว ให้ yield ใกล้เคียงกับ REIT ไทยที่ 6-8% เลยครับ

ขณะที่ risk free rate ของสิงค์โปร์ต่ำกว่า ดังนั้น REIT สิงค์โปร์มีความน่าสนใจกว่าไทย ณ จุดนี้ครับ

อย่างไรก็ตาม REIT สิงค์โปร์ก็มีความผันผวนสูงกว่าไทยเช่นกันซึ่งถือว่าเป็นข้อด้อย

Forum Timezone: Asia/Bangkok

Most Users Ever Online: 217

Currently Online:
6 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Member Stats:

Guest Posters: 256

Members: 2328

Moderators: 10

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 2

Forums: 7

Topics: 412

Posts: 1424

Administrators: FundTalk: 678