Fundmanagertalk.com


เวบไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจ การลงทุน ใน หุ้น, กองทุน, ตราสารหนี้ และการวิเคราะห์ เศรษฐกิจ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็น “นักลงทุน” และยิ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นนักลงทุนอยู่แล้ว โดยเนื้อหาในเวบไซต์นี้ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบใหญ่ คือ บทความ ซึ่งผมรวบรวมจากบทความที่ผมได้เขียนในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์: คุยกับ “ผู้จัดการกองทุน” รวมถึงบทความจากผู้จัดการกองทุนท่านอื่น ที่เห็นว่ามีความน่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ Webboard (หรือ Forum) ที่ท่านจะสามารถเข้าไปหาความรู้ หรือตั้งคำถามกับผมในเรื่อง ของ “การลงทุน” ได้อีกด้วย


สำหรับท่านที่สนใจตั้งคำถามใน webboard สามารถตั้งคำถามได้ทุกระดับความยากง่ายครับ ตั้งแต่คำถามพื้นฐานง่าย ๆ ไปจนถึงการคำนวณทาง Technical แบบลึกซึ้ง ซึ่งจะพยายามหาคำตอบมาให้คุณให้ได้ครับ


สำหรับเวบไซต์ fundmanagertalk.com ผมมีโครงการที่จะชักชวนผู้จัดการกองทุน หรือ Guru ท่านอื่นในประเทศไทย เข้ามาร่วมกัน Submit บทความ และตอบคำถามใน webboard เพื่อให้เกิดความหลากหลายของ idea มากขึ้น เตรียมพบกับการเปิดตัว Fund Manager คนใหม่ทีจะมากเป็น Blog Writter & Webboard  Moderator เร็ว ๆ นี้ครับ


นอกจากเวบไซต์แห่งนี้แล้ว หากคุณสนใจข่าวสาร ความคิดเห็น ในเรื่องของการลงทุน แบบวันต่อว้น สามารถติดตามผมได้ใน Twitter @FundTalk รับรองว่าคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ และการลงทุน เพิ่มขึ้น ไม่มาก ก็น้อย อย่างแน่นอน


Share this Story

Related Posts

Facebook Comments

Check Also

ความสวยงามของหุ้นขนาดกลาง/เล็ก กับ TISCOMS

บทความวันนี้ขอแนะนำหนึ่งในกองทุนหุ้นขนาดกลาง/เล็กของไทย หรือที่เรียกว่าหุ้น Mid/Small Cap ในดวงใจที่ยกให้เป็น The Ultimate Choice ...

About FundTalk

คุณเจษฎา สุขทิศ, CFA | Twitter: @FundTalk | Line ID: @Jessada ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน หรือ “CIO” ที INFINITI Global Investors โดยคุณเจษฎา มีประสบการณ์ยาวนานในสายงานผู้จัดการทุน มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ กองทุน และการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) โดยก่อนที่จะมาก่อตั้ง บลน.อินฟินิติ คุณเจษฎา ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนที่ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล นอกจากนี้คุณเจษฎา ยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุน และการให้ความรู้เรื่องการลงทุนผ่านการเขียนบทความ /บล็อก ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ, settrade.com, FundManagerTalk.com และ jessada.net