InvestmentTalk – ชีวิตคือการลงทุน

EconomicTalk – การคุ้มครองเงินฝาก (ที่กำลังจะสิ้นสุดลง) และการปรับตัวของผู้ฝากเงิน
07/02/10
EconomicTalk – PIGS : ปีเสือ แต่หมูดุกว่า
19/02/10

หลังจากที่เราพูดคุยกันมาหลายเดือน ในเรื่องการลงทุนทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ ผมคิดว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงแค่เครื่องมือช่วยในการลงทุนเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเพียงแค่หลักการลงทุนขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงหลักวิศวกรรมทางการเงินที่ซับซ้อน ในความเห็นของผม หัวใจสำคัญที่สุดของการลงทุนคือการตั้งคำถามกับตัวเองว่า “ทำไมคนเราจึงต้องลงทุน?” และพยายามตอบคำถามนั้นกับตัวเอง

ทำไมผมถึงลงทุน? ผมคิดว่าการลงทุนคือ “การยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน” ซึ่งก็คือการยอมเสียสละความสุขในวันนี้เพื่อให้ได้ความสุขมากขึ้นในอนาคต

และความจริงการลงทุนนั้นไม่ได้จำกัดอยู่ในเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เท่านั้น หากยังได้ผสมอยู่ในวิถีชีวิตของทุกคนมาตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่ ซึ่งบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้น แท้จริงแล้วก็คือการลงทุน

การมีบุตรคือการลงทุน – ผมเคยถามเพื่อน ๆ และผู้ใหญ่หลาย ๆ ท่านว่า ทำไมถึงต้องการมีบุตร และคำตอบเกือบทั้งหมดก็คือว่าอยากให้บุตรเลี้ยงดูท่านตอบแทนในยามแก่เฒ่า ซึ่งทุกท่านคงมองเห็นภาพชัดเจนว่าการมีบุตรจะสร้างภาระต่อ บุพการีมากเพียงไร และยาวนานเพียงไรกว่าการลงทุนเลี้ยงดูบุตรหนึ่งคนจะออกดอกออกผลคือการที่บุตรกลับมาเลี้ยงดูท่านได้อย่างที่ต้องการ จึงกล่าวได้ว่าการลงทุนมีบุตร คือการยอมสละความสุขของตัวเองในวันนี้ และทุ่มเทกำลังกายกำลังใจตลอดจนกำลังทรัพย์ไปในการเลี้ยง ดูให้บุตรของท่านเติบใหญ่เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูท่านได้ในอนาคต

การศึกษาคือการลงทุน – เป้าหมายในการเข้ารับการศึกษาของหลาย ๆ ท่านคงจะเหมือนกันคือ ต้องการนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ ให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิต ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ให้ได้รับการยอมรับมากขึ้น ให้มีที่ยืนมากขึ้นในสังคมที่มีแต่การแข่งขัน และทุกท่านคงทราบดีกว่าชีวิตคนคนหนึ่งใช้เวลาอยู่ในระบบการศึกษานานกว่า 20 ปี ซึ่งถ้าท่านเลือกที่จะไม่เรียนจนถึง 20 ปี ท่านอาจจะมีเวลาไปทำอย่างอื่นได้อีกมาก เช่นช่วยครอบครัวหาเลี้ยงได้เร็วขึ้น หรือเริ่มต้นทำงานเร็วขึ้นและมีเงินเก็บเร็วขึ้น จึงกล่าวได้ว่า การศึกษาคือการยอมสละทางเลือกในวันนี้ และทุ่มเทเวลาและสมองไปในการแสวง หาความรู้ที่สูงขึ้นเพื่อให้ชีวิตท่านดีขึ้นในอนาคต

การทำงานหนักคือการลงทุน – คนที่ยอมทำงานหนักกว่าคนอื่นๆ ทุกคนย่อมต้องการความก้าวหน้าในอาชีพที่รวดเร็วกว่าคนอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน โดยต้องยอมสละเวลาส่วนตัว สุขภาพ และบางครั้งอาจต้องเสียคนรักไป จึงกล่าวได้ว่าการทำงานหนึ่งคือการยอมแลกความสุขด้านต่างๆ ในวันนี้เพื่อให้ความก้าวหน้าในอนาคตมาเร็วขึ้น

กลับมาที่การลงทุนในเรื่องของเรา ลองคิดดูว่าถ้าท่านได้รับเงินเดือนมาแล้วใช้ไปจนหมดไม่เหลือเก็บออม (ความจริงการออมก็นับเป็นการลง ทุน แต่ส่วนใหญ่จะให้ผลตอบแทนต่ำกว่าเงินเฟ้อ จนทำให้เงินด้อยค่าลงเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป แทนที่จะเพิ่มขึ้น จึงเป็นการอดเปรี้ยวแต่ได้กินฝาด) ไม่เหลือไปลงทุน ทรัพย์สินของท่านก็จะมีแต่สินค้าเก่าที่นับวันมีแต่จะด้อยค่าลงไปเรื่อย ๆ ทั้งโทรศัพท์มือถือที่ตกรุ่นได้ในเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือรถยนต์ที่เก่าลงทุกวัน (การซื้อรถยนต์เพื่อความสบาย ไม่ได้ใช้เพื่อหาเงิน จึงไม่ใช่การลงทุน เพราะโดยทั่วไปแล้วท่านไม่สามารถขายรถยนต์ที่ใช้แล้วในราคาเดียวกันกับรถใหม่ป้ายแดง ซึ่งส่วนต่างก็คือค่าใช้จ่ายก้อนโตของท่านนั่นเอง!)

ดังนั้น การอดเปรี้ยวไว้กินหวานทางการเงิน คือการยอมสละความสุขจากการจับจ่ายซื้อหาสินค้าและเครื่องอำนวยความสะดวกในวันนี้ แล้วยอมนำเงินไปผ่านกระบวนการที่ทำให้ตัวมันเองเติบโตทวีคูณมากขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งมูลค่าของทรัพย์สินที่สูงขึ้นในอนาคต ซึ่งกระบวนการนั้นต้องประกอบด้วยความอดทนของจิตใจในการที่ จะไม่กินเปรี้ยวก่อนที่จะหวาน และการใช้ข้อมูลบวกกับทักษะในการนำเงินให้ไปอยู่ให้ถูกที่ถูกเวลา

อย่างไรก็ดี การลงทุนย่อมคู่กับความเสี่ยง (ความเสี่ยง คือ โอกาสที่ผลที่เกิดจริงจะไม่เป็นไปตามที่หวังไว้แต่แรก) การลงทุนทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะให้ผลไม่เป็นอย่างใจท่าน บุตรของท่านอาจทอดทิ้งไม่เลี้ยงดู การศึกษาของท่านอาจกลายเป็นสาขาอาชีพที่มีรายได้น้อยไม่เป็นที่นิยม การทำงานหนักของท่านอาจโดนเด็กเส้นเติบโตข้ามหัว หรือแม้แต่การลงทุนทางการเงินของท่านอาจขาดทุน ด้วยเหตุนี้ ส่วนตัวผมจึงเห็นว่าไม่ควรลงทุนไปในเรื่องใดของชีวิตจนมากเกินไป คือต้องกระจายการลงทุนให้สมดุล ทั้งเรื่องความก้าวหน้าทางการงาน ความสุขกับครอบครัว และความมั่งคั่งทางการเงิน แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่อยากจะฝากให้เป็นข้อคิดก็คือ ความเสี่ยงที่สุดของชีวิตคนคนหนึ่ง ไม่ใช่การลงทุนที่ผิดพลาด แต่คือการไม่กล้าลงทุนในสิ่งใดเลย

และไม่ว่าทางเลือกต่างๆ จะมีความเสี่ยงอย่างไร หากท่านมุ่งหวังอยากได้สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตซึ่งมีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในวันนี้ กุญแจไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นก็ คือการลงทุน

ชีวิตคือการลงทุนครับ…

Keng
Keng
คุณ ศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ (SJ, Keng) ปัจจุบันทำงานด้านการลงทุนอยู่ที่บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) (Bangkok First Investment & Trust Public Company Limited หรือ "BFIT") ในตำแหน่ง Head of Investment Advisory Department ดูแลงานระดมทุนของบริษัท ควบกับตำแหน่ง Investment Committee ดูแลเงินลงทุนในหุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี้ และบริหารสภาพคล่องของธุรกิจผ่านธุรกรรมในตลาดเงิน ในด้านคุณวุฒิ สอบผ่านหลักสูตร Certified Investment & Securities Analyst Level 2 (CISA II) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน รวมถึงได้รับอนุญาตจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้เป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน SJ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท (MBA, Finance) จาก The University of Western Australia และเคยทำงานวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

13 Comments

 1. fdzxkxtfgc says:

  InvestmentTalk – ชีวิตคือการลงทุน – Fund Manager Talk
  fdzxkxtfgc http://www.g4ysxy2s134y2hz595eu84vf381mox96s.org/
  [url=http://www.g4ysxy2s134y2hz595eu84vf381mox96s.org/]ufdzxkxtfgc[/url]
  afdzxkxtfgc

 2. I’d like to find out more? I’d care to find out more details.
  lebron 10 soldier

 3. 进口报关 says:

  1、 供热是否也有这样的可能,流量大小可调节。现在进入21世纪了,比如全球最大的代工厂富士康科技集团以前每逢招工旺季,环比降低2.意指既竞争又合作。但国内微电路经常在可靠性、尺寸和速度上落后。该项目在俄罗斯《2008-2015年无线电电子元器件发展》联邦目标规划框架下实施。2012-109 25 上海摩特威尔自控设备工程有限公司 MTW-1130型数据采集传输仪 质(认)字No.2011-017 5 安徽华脉科技发展有限公司 智能数据采集处理器 质(认)字No.
  进口报关

 4. 1、 殊臥?主要是国家禁用和限制使用的药物。大体意思是按照规定3天时间。比如近日,更是适应于所有塑料袋薄膜的的封口以及制袋等等,当然要收费了。大多数地区已通过热网集中供热。纵穿奥陶系所有层序,最重要的还要出产速度快、技术含量高等等特点的包装机械设备。南京国电南自自动化有限公司将在今年底完工。
  进口报关单证

 5. Depois de milh玫es de indiv铆duos que as l芒mpadas s茫o geralmente acendeu, ele 茅 o meu quarto sentimento relacionado a escurid茫o dentro de apenas pa铆s.Devemos acender luzes Diwali e velas em casa de hoje, al茅m de cora莽茫o, e tirar sombras indiv铆duos que a escurid茫o da minha vida, o n煤mero de pessoas pa铆s.No que diz respeito a r茅plica bolsas, muitas mulheres v茫o admitir que eles s茫o totalmente novo para o conceito no entanto, as principais marcas de luxo unlikey s茫o.Existe uma nova
  adidas yeezy boost 350 v2

 6. But Boeing chief project engineer Michael Sinnett said a new design has many layers of safeguards to prevent battery fires and overheating. I鈥檓 just saying. S. I鈥檇 recommend the apple. appears to have been recorded on the night of the incident. and who were more hostile toward women idealized a large female breast size, 26,鈥? 鈥淭his is the third-month anniversary of those 20 beautiful little babies who were massacred up in Connecticut in Sandy Hook and those six brave teachers and administrators that tried to protect them. 鈥淗e treated them as professionals and gave them legitimacy.鈥?With the goal to make the dance exclusively students of the Bush School.
  Jigsaw Puzzles

 7. adidas eqt says:

  Thanks in favor of sharing such a good thought, article is nice, thats why i have read it fully
  adidas eqt

 8. 銇撱倱銇仭銇€併仚銇广仸 銇┿亾銇嬨倝銉勩儍銈炽倎銇般亜銇勩伄銇?(銇ゃ倢銇ャ倢鏃ヨ锛犳湀鍏夋ソ鍦? 銇屻儠銈°偆銉宠捣銇撱仯銇︺亜銈嬨亾銇撱仺ofcourse銇竴浜轰竴浜恒亴浜嬪疅銆併仢銇唴浜嬪疅 銉曘偂銈ゃ兂銆佹浉銇嶈炯銇裤仱銇勩仸銇勩亸銆?
  air jordan 6s

 9. I just like the valuable information you provide in your articles. I鈥檒l bookmark your weblog and take a look at again right here frequently. I am moderately certain I will learn a lot of new stuff right right here! Good luck for the next!
  cheap beats by dre

 10. My Home Page says:

  Lyn Berman, founder and executive director of Attitudes & Attire, will present the 2014 Kim Dawson Award to Serena Connelly and Betsy Healy, co-founders of the Human Rights Initiative of North Texas.
  My Home Page

 11. InvestmentTalk – ชีวิตคือการลงทุน – Fund Manager Talk

 12. curry 2 says:

  The thunder after durant emulate James won back?
  curry 2

 13. Along with every little thing that seems to be developing inside this particular subject material, a significant percentage of opinions are actually very refreshing. Nevertheless, I am sorry, but I can not give credence to your entire idea, all be it exhilarating none the less. It appears to everybody that your comments are generally not entirely validated and in reality you are yourself not thoroughly confident of the assertion. In any case I did appreciate reading it.
  vera bradley outlet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *