23/07/18

เพิ่มโอกาสสร้างกระแสเงินสดจากตลาดหุ้น คุณก็ทำได้ กับกองทุน ABTED

นักลงทุนโดยทั่วไปเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเผื่อหวังผลตอบแทนในรูปของกำไร แต่แท้ที่จริงแล้วการลงทุนในหุ้นที่ผันผวนต่ำ และมีอัตราเงินปันผลสูง ก็เป็นอีกรูปแบบของการลงทุนที่สามารถสร้างกระแสเงินสดให้เรานำไปจับจ่ายใช้สอยได้ และถ้ารู้จักจังหวะการลงทุนที่ดี ผลตอบแทนจากเงินปันผลยังน่าสนใจมากอีกด้วยเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ำเหลือเกินในปัจจุบัน ผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานการ relaunch กองทุนเปิด อเบอร์ดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น ในที่นี้ขอเรียกชื่อย่อคือ ABTED ซึ่งผมมองว่าเป็นหนึ่งในกองทุนที่ตอบโจทย์ถึงโอกาสในการสร้างรายได้ หรือกระแสเงินสดจากการลงทุนได้ดีมาก ๆ เหตุผลเป็นอย่างไร ไปดูกัน รูปที่ 1 ผลตอบแทนรวมปันผลของกองทุน ABTED | ที่มา บลจ. […]