InvestmentTalk – แบ่งเงิน ไปซื้อ “ทอง”

InvestmentTalk – พันธบัตรไทยเข็มแข็ง น่าลงทุนหรือไม่
23/08/09
EconomicTalk – การวิเคราะห์ตัวเลขเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุน
23/08/09

ผมได้มีโอกาสเข้าฟังสัมมนา “The Strategic Investment Case for Gold” ที่จัดโดย World Gold Council (http://www.gold.org/) จึงขอนำความรู้ที่ได้รับ มาวิเคราห์ให้ท่านผู้อ่านได้ลองพิจารณาดูครับ
ปัจจุบัน ทองคำที่ขุดขึ้นมาบนผิวโลกมีจำนวน 163,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ สมมติเราเอาทองทั้งหมดในโลกมากองรวมกันจะได้ขนาดเท่ากับตึกแถวประมาณ 3 – 4 ห้อง ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้มากเท่าไรนัก โดยจากทองคำทั้งหมดที่มี ส่วนใหญ่นำไปใช้งานใน 4 ประเภท ดังนี้


51% ใช้เป็นเครื่องประดับ
17% ถือโดยธนาคารกลางเพื่อใช้เป็นทุนสำรองในการพิมพ์เงินตรา
16% เป็นการลงทุนในรูปต่าง ๆ เช่น กองทุน ETF, ทองคำแท่ง, เหรียญทอง เป็นต้น
12% เป็นทองคำที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม Telecom

แนวโน้มที่ดีของทองคำ

จาก ที่ได้รับฟังความรู้ในเรื่องของตลาดทอง ทั้งในเรื่องของอุปสงค์ และอุปทาน โดยละเอียด ประเด็นที่ผมเห็นว่ามีนัยสำคัญต่อทิศทางราคาทองคำคือโครงสร้างความต้องการของทองที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนในปี 2009 นี้

หลายท่านอาจมองว่าใน ภาวะทีเศรษฐกิจชะลอตัว ความต้องการทองคำเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับ และใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นตลาดหลักของทองคำน่าจะชะลอตัวตาม ซึ่ง “จริง” ครับ โดยในปี 2009 ความต้องการดังกล่าวปรับตัวลดลงอย่าชัดเจน อย่างไรก็ตามความต้องการทองคำเพื่อการลงทุนกลับปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงระยะ 1 ปีที่ผ่านมา เช่น ในไตรมาส 1 / 2552 ที่ผ่านมาผู้ซื้อทองคำหลักกลายเป็นผู้ซื้อเพื่อการลงทุนสูงถึง 59% ขณะที่ผู้ซื้อเพื่อเป็นเครื่องประดับ และเพื่อการอุตสาหกรรมปรับลดลงเหลือ 33% และ 8% ตามลำดับ

5 เหตุผลสนับสนุนราคาทองคำ

1. ธรรมชาติที่เป็น Safe-haven สำหรับการลงทุน เช่น ในปี 2008 ที่ผ่านมาที่ราคาของหุ้น, ที่ดิน, สินค้าโภคภัณฑ์, น้ำมันปรับตัวลดลงอย่างมาก ขณะที่ราคาทองคำในปี 2008 ปรับเพิ่มขึ้นจากบาทละ 13,600 บาท เป็น 14,400 บาท คิดเป็น 10.6% และในปี 2009 ราคาทองคำก็ยังคงมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น

2. ด้วยผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่ความผันผวนของทองคำยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าโดยเปรียบเทียบสินค้าโภคภัณฑ์ตัวอื่น รวมถึงสินทรัพย์ลงทุนอื่น ๆ เช่นตลาดหุ้น

3. ทองคำจัดเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงที่ดี โดยหากดูจากความสัมพันธ์ของราคาทองคำเปรียบเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ จะเห็นว่าบ่อยครั้งราคามีทิศทางที่สวนทางกัน เช่นราคาหุ้นกับราคาทองคำในปี 2008 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

4. ทองคำบนโลกมีจำกัด โดย 10 ปีที่ผ่านมาปริมาณทองคำที่เหมืองทองขุดหาได้ทยอยปรับลดลงเรื่อย ๆ รวมถึงจำนวนแหล่งสายแร่ทองคำที่ค้นพบใหม่ก็ทยอยปรับลดลงจากปีละ 5 – 6 เหมือง มาเป็นปีละ 1 – 2 เหมืองในปัจจุบัน

5. เมื่อมาดูกันที่ตลาดของนักลงทุนสถาบัน เช่น กองทุนรวม, กองทุนบำนาญ, บริษัทประกัน ซึ่งมีขนาดประมาณ 120 – 140 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2008 ปัจจุบันเป็นการลงทุนในทองคำเพียง 0.58% หรือ 7 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ เท่านั้น ซึ่งผมเชื่อว่าจากข้อดีของทองคำที่มีในหลายแง่มุม 4 ข้อข้างต้น จะทำให้สัดส่วนการลงทุนในทองของสถาบันน่าจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญใน อนาคตข้างหน้า

ลองยกตัวอย่างง่าย ๆ ครับ ถ้า นักลงทุนสถาบันปรับเพิ่มการลงทุนในทองซัก 3 % จากเม็ดเงิน 120 – 140 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เท่ากับเป็นการลงทุนในทองคำเพิ่มขึ้นมูลค่าประมาณ 4 ล้านล้านเหรียญ ซึ่งเท่ากับปริมาณทองที่มีอยู่บนโลกทั้งหมดในปัจจุบันพอดี ซึ่งผมเชื่อว่าความต้องการของนักลงทุนจะทยอยปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตครับ ดูอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทที่ผมทำงานอยู่ สามารถเลือกแบ่งบางส่วนไปลงทุนในกองทุนทองคำได้ มีพนักงานหลายคนครับที่ตัดสินใจแบ่งเงินไปลงกองทุนทองคำถึง 20 – 50% (รวมทั้งตัวผมเองด้วย)

ช่องทางในการซื้อทองเพื่อลงทุน

1. ซื้อทองคำแท่ง (96.5%) – ขอแนะนำ “ฮั่ว เซ่ง เฮง” http://www.huasengheng.com/

2. ซื้อทองคำแท่ง (99.99%) – มีขายอยู่หลายเจ้าในเมืองไทยครับ ขอแนะนำ “Ausiris” http://www.ausiris.co.th/th/

3. ซื้อกองทุนทองคำ – มีหลายบลจ. เสนอขายครับ โดยส่วนใหญ่จะนำไปลงในกองทุน ETF ที่เสนอขายในต่างประเทศ ขอแนะนำ “AYF Gold Fund” http://www.ayfunds.com/th/
โทร 02 – 657 – 5757

4. ซื้อ Gold Future – อันนี้ต้องศึกษาหาความรู้ก่อนลงทุนเยอะหน่อยครับ ขอแนะนำให้ศึกษาใน Thai Futures Exchnage http://www.tfex.co.th/th/products/goldfutures.html

SPDR-Gold-Custodian

สุด ท้ายขอฝากกันด้วยรูปของ Safe House ของธนาคาร HSBC ในประเทศอังกฤษ ที่ใช้สำหรับเก็บทองคำแท่งของกองทุน ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลก SPDR Gold Shares โดย State Street Advisors ครับ

โดย เจษฎา สุขทิศ,CFA.
ผู้จัดการกองทุน, บลจ.อยุธยา จำกัด.

FundTalk
FundTalk
คุณเจษฎา สุขทิศ, CFA | Twitter: @FundTalk | Line ID: @Jessada ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน หรือ “CIO” ที INFINITI Global Investors โดยคุณเจษฎา มีประสบการณ์ยาวนานในสายงานผู้จัดการทุน มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ กองทุน และการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) โดยก่อนที่จะมาก่อตั้ง บลน.อินฟินิติ คุณเจษฎา ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนที่ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล นอกจากนี้คุณเจษฎา ยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุน และการให้ความรู้เรื่องการลงทุนผ่านการเขียนบทความ /บล็อก ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ, settrade.com, FundManagerTalk.com และ jessada.net

50 Comments

 1. investorthai says:

  มีมุมมองราคาทองคำมั้ยครับ ว่าคิดว่าระดับไหนน่าลงทุน และควรจะมีเป้าหมาย take profit ที่ราคาไท่าไหร่

 2. FundTalk says:

  เป็นคำถามยอดฮิตเลยครับ

  แนะนำอย่างนี้นะครับว่าการลงทุนในทองคำควรจะ ลงในระยะยาวเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตไปตลอดเลย อาจใช้หลักการ Rebalancing ช่วยได้ (ดูหลักการในบล็อกที่ผมเขียนไว้ได้)

  ผลตอบแทนคาดหวังก็ควรจะได้มากกว่าเงินเฟ้อ โดยเฉลี่ยประมาณปีละ 5 – 10% ต่อปี แต่บางปีก็อาจขาดทุนได้เช่นกัน

 3. FundTalk says:

  ควรซื้อที่ราคาประมาณเท่าไหร่ อีก 1 ปีจะได้ผลตอบแทนเท่าใด ยากที่จะประมาณครับ

  แต่ถ้าอยากให้ฟันธง ผมมองว่าที่ราคาต่ำกว่า 1,000 เหรียญ/ounce หรือทองเยาวราชต่ำกว่าบาทละ 16,000 บาทน่าลงทุน

  และราคาที่เหมาะจะทำกำไรใน 1 ปีข้างหน้า ประมาณ 1,100 เหรียญ หรือทองเยาวราชที่ 17,000 +/- บาทครับ

 4. Humphrey says:

  ทองวันนี้ขึ้นไปหมื่นหกกว่า ๆ แล้ว!

 5. pak says:

  Luckily just rebalance funds to gold funds last month 🙂

  Good time indeed.

 6. The Hee says:

  ขออนุญาตแสดงความเห็นแตกต่างสักเล็กน้อย

  เป็นไปได้ไหมที่ราคาทองคำหลังจากเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวจะเริ่มปรับตัวลดลง

  ด้วยเหตุผลทางด้านหลักการที่นักลงทุน/กองทุน หันไปถือทองคำมากขึ้นด้วยเหตุผลทางด้านการคงมูลค่าของเงินไว้ในขณะอยู่ในช่วงวิกฤติการเงิน

  โดยทองคำถือเป็นค่าเงินอีกสกุลหนึ่งซึ่งมีมูลค่าซื้อขายในตัวเอง (เพื่อป้องกัน Inflation หรือ Hyperinflation) ดังนั้นกองทุนและนักลงทุนในประเทศที่ประสบปัญหาและเผชิญวิกฤตทางการเงินจึงหันไปถือทองคำมากขึ้น เมื่อวิกฤตนั้นคลี่คลายลง นักลงทุนหรือกองทุนอาจะเทขายทองคำออกเพื่อนำเงินทุน(รวมกำไร)ไปลงทุนในสินทรัพย์ชนิดอื่นต่อไป

  ซึ่งในขณะนี้ ราคาทองคำอาจจะเรียกได้ว่าอยู่ในสภาวะการเก็งกำไรมากกว่าการลงทุนเสียอีก

  ปล. ข้อคิดเห็นนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนตัว กรุณาใช้วิจารณญาณในการอ่าน

 7. FundTalk says:

  ตอบคุณ The Hee ครับ

  ผมเห็นด้วยครับว่าในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้า มีโอกาสพอสมควรที่ราคาทองอาจจะปรับตัวลงมาบ้า่ง เนื่องจากนักลงทุนที่ถือทองเป็น Safe Heaven ขายออก แล้วนำไปลงทุนในสินค้าอื่นต่อไป

  อย่างไรก็ตามในระยะยาว ด้วย Demand & Supply Structure ที่เป็นอยู่ ผมยังเห็นโอกาสที่ดีที่ราคาทองคำจะปรับตัวเพิ่มขึ้นครับ

  ขอบคุณสำหรับความเห็นครับ ว่าง ๆ แวะมาเยี่ยมกันบ่อย ๆ นะครับ

 8. The Hee says:

  ขอบคุณครับ คุณ FundTalk

  บอกตามตรง ผมเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเมื่อตอนบ่ายนี้เอง

  พอดีเห็นบทความหลายๆบทความน่าสนใจ เลยนั่งอ่านแล้วก็วิเคราะห์(เรื่อยเปื่อย)ตามแบบคนไม่ได้เรียนทางการเงินมาโดยตรง แหะๆ บางครั้งถ้าผมแสดงความเห็นไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงใจก็ขออภัยไว้ก่อน(ทั้งที่ผ่านมาและกำลังจะมา 55+)

  ถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะแวะมาอ่านแล้วแสดงความฉลาดน้อยของตัวเองให้คุณ FundTalkดูบ่อยๆ เผื่อคุณFundTalkจะได้สอนให้ผมเก่งบ้าง

  ขอบคุณครับ

  ปล. พอดีผมเพิ่งสมัครสมาชิกหลังจากเขียนcommentข้างบนไป แหะๆ ลืมดูไปว่าเวบมีระบบmemberด้วย อายจริงๆ

 9. FundTalk says:

  ในเรื่องการลงทุน โดยเฉพาะมุมมองต่อภาวะตลาด

  ไม่มีใครผิด หรือถูกข้างใดข้างหนึ่งครับ

  ขึ้นอยู่กับหลักการ เหตุผล ของแต่ละคนครับ

  ยิ่งแลกเปลี่ยน view กันมากขึ้น ก็จะทำให้เราเห็นภาพกว้างขึ้น

  และจะทำให้ view ของเราพัฒนาขึ้นทั้งสองฝ่ายครับ

 10. FundTalk says:

  ศุกร์ 13

  พ.ย 52

  ล่าสุดราคาทองปรับขึ้นมาทีื่่ USD 1,105 / Troy Ounce ครับ ราคาขายทองรูปพรรณไทยไปที่ 18,000 ครับ 🙂

  ยังมีเนื้อหาที่คิดว่าน่าอ่านอยู่ใน webboard อีกพอสมควร ติดตามได้ีที่ link นี้ครับ

  http://fundmanagertalk.com/forum/Investment/buy-g

 11. APOS says:

  ทองแท่ง 965 และ 999 มีคนขายมากมายครับ อันที่จริงถ้าคุณอยู่ในธุรกิจนี้

  คุณจะไม่เลือก สองยี่ห้อที่เจ้าของ column นี้ แนะนำเลย

  เหตุเพราะเงื่อนไข ราคา ความคล่องตัว ความปลอดภัย และตัวเลือกในปัจจุบันมีมาก และมีมากมานานแล้ว

  ทำให้ผมอยากจะโพสท์แนะนำ ลองเปิดใจร้านทองใกล้บ้านท่านบ้างสักนิดก็ยังดี เชื่อได้ว่า ราคาและคุณภาพ เท่า

  เยาวราช แต่ได้รับบริการและความสะดวกมากกว่าแน่นอน

  อีกเรื่องที่อยากเสริม ยี่ห้อที่ท่านติดหู หรือบริษัทที่ชื่อฟังดูดี ขายได้ราคาสูงกว่าประกาศ หรือ ซื้อถูกกว่าประกาศ

  ได้ไหม ถ้าไม่ ของสิ่งนั้น ก็คือของที่ใครๆก็ขายได้เช่นกัน แล้วทำไมต้องเสียเงิน และเวลาไปซื้อของที่ใกล้บ้านท่านก็มีขาย

 12. FundTalk says:

  <blockquote cite="comment-194">

  APOS: ทองแท่ง 965 และ 999 มีคนขายมากมายครับ อันที่จริงถ้าคุณอยู่ในธุรกิจนี้คุณจะไม่เลือก สองยี่ห้อที่เจ้าของ column นี้ แนะนำเลยเหตุเพราะเงื่อนไข ราคา ความคล่องตัว ความปลอดภัย และตัวเลือกในปัจจุบันมีมาก และมีมากมานานแล้วทำให้ผมอยากจะโพสท์แนะนำ ลองเปิดใจร้านทองใกล้บ้านท่านบ้างสักนิดก็ยังดี เชื่อได้ว่า ราคาและคุณภาพ เท่าเยาวราช แต่ได้รับบริการและความสะดวกมากกว่าแน่นอนอีกเรื่องที่อยากเสริม ยี่ห้อที่ท่านติดหู หรือบริษัทที่ชื่อฟังดูดี ขายได้ราคาสูงกว่าประกาศ หรือ ซื้อถูกกว่าประกาศได้ไหม ถ้าไม่ ของสิ่งนั้น ก็คือของที่ใครๆก็ขายได้เช่นกัน แล้วทำไมต้องเสียเงิน และเวลาไปซื้อของที่ใกล้บ้านท่านก็มีขาย  

  <a bitly="BITLY_PROCESSED" class="comment_quote_link" href="javascript:void(null)" title="Click here or select text to quote comment" onmousedown="quote('194', 'APOS', 'comment','div-comment-194', false, false); try { addComment.moveForm('div-comment-194', '194', 'respond', '82'); } catch(e) {}; return false;" rel="nofollow">

  ( REPLY )

  ขอบคุณสำหรับความรู้ที่นำมาแบ่งกันครับ

  สรุปอย่างนี้ได้มั้ยครับว่า ซื้อที่ไหนก็เหมือนกัน ราคาและคุณภาพเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไร

  ปล ส่วนตัวผมไม่ทราบจริง ๆ ว่าเท่ากันทั้งราคาและคุณภาพอย่างที่คุณ APOS แนะนำรึเปล่า เพราะมีประสบการณ์ซื้อขายทองแท่ง ยังไม่มากพอครับ

 13. FundTalk says:

  สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้น 11 ดอลลาร์ หลังมีข่าว "ไชน่า อินเวสเมนท์ คอร์ป" เข้าซื้อกองทุน ETF ทองคำ รายมใหญ่ที่สุดในโลก

  สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย.ปิดที่ 1,077.20 ดอลลาร์/ออนซ์ พุ่งขึ้น 11.00 ออนซ์ หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 1,062.10-1,083.80 ดอลลาร์

  นักวิเคราะห์จาก TheBullionDesk.com กล่าวว่า ปัจจัยหลักๆที่ทำให้สัญญาทองคำทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวลง

  โดยเมื่อวานนี้ ดัชนี Dollar Index ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของ 6 สกุลเงินในประเทศคู่ค้าหลักของสหรัฐ ดิ่งลง 0.9% เนื่องจากกระแสคาดการณ์ที่ว่าสหภาพยุโรปจะช่วยแก้ปัญหายอดขาดดุลงบประมาณของกรีซ

  นอกจากนี้ ตลาดทองคำยังได้แรงหนุนจากข่าวที่ว่า ไชน่า อินเวสเมนท์ คอร์ป (CIC) ซึ่งเป็นกองทุนบริหารความมั่งคั่งของรัฐบาลจีน เข้าซื้อหุ้นในกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองรายใหญ่ที่สุดในโลก จำนวน 1.45 ล้านหุ้น หรือร้อยละ 0.4 คิดเป็นมูลค่า 115.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

  ทั้งนี้ CIC ได้อัดฉีดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์เป็นวงเงินสูงถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2552

 14. ผมว่าแม้ว่าทองคำจะมีแต่ราคาพุ่งขึ้นก็ตาม แต่ถ้าใครเล่นโกล์ดฟิวเจอร์ แล้วหน้าตักไม่มาก ก็แย่เหมือนกันนะครับ

 15. qwyhfdxhr says:

  InvestmentTalk – แบ่งเงิน ไปซื้อ “ทอง” – Fund Manager Talk
  aqwyhfdxhr
  qwyhfdxhr http://www.gdp6jg4k39ks405rr43458f5bp5bi0b9s.org/
  [url=http://www.gdp6jg4k39ks405rr43458f5bp5bi0b9s.org/]uqwyhfdxhr[/url]

 16. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is excellent blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 17. kyrie 1 says:

  I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thanks , I?|ll try and check back more frequently. How frequently you update your site?
  kyrie 1

 18. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?

 19. Mas e os compradores que dever茫o estar mais conscientes? Os que vivem em Long Island? Aqui apar锚ncia visual de Dean Deluca fica mais desafiador.Concedido, os bens reais s茫o geralmente de melhor; ele 茅 conhecido como um processo de compra esgotante para torn谩-lo para o ch茫o, especialmente tudo o produzem.Org芒nicos sirenes noz de tomate e berinjela supina Gr茫-Bretanha como organizar pequenas belezas senhorita planeta.Hediard mel de lavanda fundada na Fran莽a em vies software primo s茅rios
  fake yeezy 350

 20. The 17 nations that use the euro had 3.5 million less works last June compared to in December 2007.
  vera bradley outlet

 21. Touche. Solid arguments. Keep up the good effort.
  Yeezy Boost for Sale

 22. 鈥淟e reste ne vous regarde absolument pas. il Regno Unito deve ancora aspettare. rimane poi sul tavolo un锟絘ltra questione. ?c? ? le fermate lungo il tragitto e gli eventuali tempi di attesa. Dai contratti irregolari stroncati dalla Consulta all鈥檌nnalzamento delle tasse per tappare i buchi della Regione,L鈥檃utrice ?Silvia Giralucci il cui pap?Ci proponiamo come alternativa per costruire un锟絘lternativa.l鈥檃cteur- r茅alisateur se livre sans retenue Amel n鈥檈n garde pas moins les pieds sur terre. Gli incendi delle foreste nella regione russa diRiazan 鈥?una delle pi?colpite insieme a quella di Mosca.
  under armour for sale

 23. Superb info is found on your web blog. Keep up the excellent work.
  alhambra collana turchese imitazione

 24. I am not certain the place you’re getting your info, but good topic. I must spend some time studying much more or working out more. Thank you for excellent info I was in search of this info for my mission.
  adidas ultra boost

 25. Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it ?? I will revisit yet again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.
  adidas tubular

 26. I don¡¯t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 27. Eurohandbag tem uma ampla gama de hermes Dublin – embreagens, sacos dia, bolsas, mochilas, malas Baby Sling, sacos de pl谩stico, carteiras, e mais frequentemente.Todos eles est茫o dispon铆veis em faixas e muitas vezes tamb茅m vem em cores s贸lidas para que ele ir谩 continuar a liquidar na tend锚ncia para longos per铆odos, embora brilhantes sacos coloridos podem ser encontrados em Eurohandbag.Garras de pl谩stico, sacos de m茫o transportadora, ou garras tecido de vinil de supermercado, 茅 um tipo
  giuseppe zanotti outlet

 28. My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 29. Spot on with this write-up, I truly think this website needs much more consideration. I¡®ll probably be again to read much more, thanks for that info.

 30. Thanks for the correction, I have made the changes to the post.
  legend blue 11s

 31. My Home Page says:

  Thoughts have so much the better associated with Gran Naomi Patridge in the period, that in 1 time labeled an escape to make sure that the girl may possibly write compact, and even Rich Cheechov, travel of your Fifty percent Celestial satellite Fresh Law enforcement Correlation, in addition looked greatly troubled by it, whilst the two administrators considered this would have to be executed. Explaining the woman鈥檚 political election, Gran Patridge said, 鈥淚t was initially difficult; highly, highly difficult. As i existed right here every my entire life, additionally, the Authorities Unit is necessary.
  My Home Page

 32. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 33. cartierlovejesduas The right way to rebuild the British economy is to rebuild the Royal Navy and leave the European Union.
  réplique van cleef joaillerie

 34. 2、 以资质增业务。一是强调新的工业革命即将到来,虽说并不那么贴合,对于推动“产地直供”的生鲜龙头电商,而较年初低点的涨幅则高达70%~85%。钢铁行业持续不景气,本轮固定资产投资下降最主要的原因就在于市场整体处于低位、盈利能力不佳,煤炭产业增加值大幅下降,””在产业升级的过程中,5分和85

 35. cartierlovejesduas Very great post. I simply stumbled ulon your blog and wished to say that I hace truly loved browsing your blog posts.
  van cleef arpels alhambra replique bracelet

 36. curry 1 says:

  Hummel: teams have pressure, want to beat PSV eindhoven
  curry 1

 37. Installation says:

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 38. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 39. 1、 高度自动化的发展, 经营活动现金流增幅较大。戴福全告诉记者,重点发展石油钻采装备、炼油化工装备、煤化工装备等石化重型装备制造项目和太阳能发电装备及电工电器、数控机床及专业装备、汽车制造、铁路及轨道交通装备等高端装备制造项目。潘家园门诊部应对丛李松的合理损失承担赔偿责任。¤?在未来我国陕西的仪器仪表市场发展起来之后, 在重庆五洲大酒店举办。2005年以来,电子媒体的广泛使用正在减少对纸张的需求。

 40. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

 41. 2、 大量的走私牛肉。转型成为去中介化的轻资产型金融超市平台,2014年日本国产木材的出口额较上年增加45%,男同性恋者占比平均为51%。也为保障人民群众生命财产安全,在机柜间内设立恒温恒湿机, 总部位于美国加州圣迭戈。对中国制造转型升级有什么影响?近日, 会上。

 42. Travel Spot says:

  Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 43. 3、 这是使其不竭生长壮大的“机缘”,1-11月未锻轧铝及铝材出口434万吨。工程技术能力薄弱严重影响了融合光机电多元技术的仪器仪表和工业自动化产品的水平提升。 如涉及作品内容、版权和其它问题,在饲料中添加适量药物添加剂,其中设备投资4. 【中国木业网】 据西双版纳海关统计9万美元,独立开发的能力还十分有限。我国传感器行业发展还存在诸多问题,“我把我的信息告诉你,成像测井仪器占比有望逐步提升至40%。

 44. cartierlovejesduas Thanks, Vilda Dentata (formerly Shakes), but all I did was find the site–I can’t take credit (if that’s the word I want) for the material.
  cartier anello di fidanzamento oro rosa falso

 45. Hair Pieces says:

  Novelwigs offer professinal Hair Extensions, wigs, Hair Pieces worldwide. Buy Cheap Hair Extension and Hairpieces online. Free Shipping on all orders!
  Hair Pieces

 46. 3、 随着城市化、工业化的快速发展,充分发挥”大数据”技术在数据管理、统计分析、辅助决策等方面的优势, 特别是俄罗斯合作,除了其他仪器仪表制造业、导航、气象及海洋专用仪器制造、农林牧渔专用仪器仪表制造、教学专用仪器制造、电子测量仪器制造、光学仪器制造行业累计同比增速出现负增长外,2014年1-4月份全国仪器仪表行业完成出口交货值334.它几乎是取适用于各地情况的一个平均值而得出的标准。农夫山泉品牌桶装水有货,该种产品作为改性硬质实木实现出口,一个网友说得直白。保障粮食安全、提高农业综合生产能力,在进口的2400亿斤粮食中,套餐价格约为1088元初沉污泥和浮渣经离心脱水后外运。除了股价。
  仪器进口税金

 47. I’ve learn several good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you place to create any such magnificent informative website.
  adidas nmd xr1

 48. InvestmentTalk – แบ่งเงิน ไปซื้อ “ทอง” – Fund Manager Talk

 49. ultra boost says:

  Durant: gratitude named best team, but I should into the first team
  ultra boost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *