คุณอภิญญา องค์คุณารักษ์, CFA นักลงทุน นักเขียนทางการเงินรุ่นใหม่ และ CFA Charterholder ปัจจุบันคุณอภิญญาทำงานอยู่ที่ Stamos Capital Partners บริษัทการลงทุนทั้งแบบ Hedge Fund และ Private Equity ที่สหรัฐอเมริกา ได้ทำงานใกล้ชิดกับ Myron Scholes นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล และหนึ่งในผู้คิดค้น Black-Scholes Options Pricing Model คุณอภิญญาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ เอกการเงินการธนาคาร จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทำงานในฝ่าย Capital Markets ที่ธนาคารกสิกรไทย ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท MBA with emphasis in Finance จาก San Francisco State University สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้คุณอภิญญาเป็นผู้ก่อตั้งและนักเขียนเพจ Finance Geek บน Facebook และนักเขียนของ website FundManagerTalk.com

ทำความรู้จักกับ Hedge Fund

Hedge Fund คืออะไร หลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่า Hedge Fund และสงสัยว่าจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่ และเค้าเหล่านั้นลงทุนในอะไรบ้าง วันนี้เลยอยากมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ (ข้อมูลส่วนใหญ่ขออ้างอิงถึง Hedge Fund ในอเมริกานะคะ) Hedge (verb) หมายถึงการป้องกันความเสี่ยง เช่น hedge currency, hedge idiosyncratic risk ในขณะที่ Hedge Fund (noun) คือ กองทุนทางเลือกที่มีความเสี่ยงมาก เนื่องจากมีข้อจำกัดในการลงทุนน้อย ถูกควบคุมโดยกฎเกณฑ์ต่างๆน้อยกว่า เมื่อเทียบกับกองทุนรวมทั่วๆไป (Mutual Fund) Hedge Fund ส่วนใหญ่จะไม่เปิดเผยข้อมูลการลงทุนหรือสินทรัพย์ที่ถือ สู่สาธารณชนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนในกองทุนนั้น เนื่องจากอาจทำให้เสียความสามารถทางการแข่งขัน (competitive advantage) ...