เรียนรู้จากประวัติศาสตร์… 12 ปีประเทศไทยกับกองทุน FIF
10/09/15
เมื่อธนาคารกลางทั่วโลกพร้อมใจกันกระตุ้นทางการเงินอีกครั้ง
27/10/15

Hedge Fund คืออะไร

หลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่า Hedge Fund และสงสัยว่าจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่ และเค้าเหล่านั้นลงทุนในอะไรบ้าง วันนี้เลยอยากมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ (ข้อมูลส่วนใหญ่ขออ้างอิงถึง Hedge Fund ในอเมริกานะคะ)

Hedge (verb) หมายถึงการป้องกันความเสี่ยง เช่น hedge currency, hedge idiosyncratic risk

ในขณะที่ Hedge Fund (noun) คือ กองทุนทางเลือกที่มีความเสี่ยงมาก เนื่องจากมีข้อจำกัดในการลงทุนน้อย ถูกควบคุมโดยกฎเกณฑ์ต่างๆน้อยกว่า เมื่อเทียบกับกองทุนรวมทั่วๆไป (Mutual Fund)

Hedge Fund ส่วนใหญ่จะไม่เปิดเผยข้อมูลการลงทุนหรือสินทรัพย์ที่ถือ สู่สาธารณชนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนในกองทุนนั้น เนื่องจากอาจทำให้เสียความสามารถทางการแข่งขัน (competitive advantage) (ยกเว้น Activist managers)

ผลตอบแทนของผู้จัดการกองทุนขึ้นอยู่กับผลการลงทุน (Performance-based fees) ผู้จัดการ Hedge Fund มักจะลงทุนในกองทุนของตัวเองด้วยเพื่อให้นักลงทุนเห็นว่า แรงจูงใจของผู้จัดการกองทุนและนักลงทุนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (alignment of interests) และเพื่อให้ผู้จัดการกองทุนไม่เสี่ยงมากเกินไปค่ะ

ค่าธรรมเนียมที่ผู้จัดการกองทุนจะได้รับมักเรียกว่า 2/20 (two twenty) คือค่าบริหารกองทุน (management fee) ที่ 2% ต่อปีของเงินลงทุนของนักลงทุน และ 20% ของกำไรทั้งหมดที่เกินจาก hurdle rate (ส่วนมากอยู่ที่ 7-10%) ซึ่งเรียกว่า incentive fee

นักลงทุนที่สามารถลงทุนใน Hedge Fund ในอเมริกาได้จะต้องมีมูลค่าสินทรัพย์รวม (หักลบหนี้) (net worth) มากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (accredited investors)

แต่ไม่ใช่ว่าถ้าเรามีเงินแล้วอยากจะเอาเงินไปลงทุนกับใครก็ได้นะคะ เพราะว่า Hedge Fund ระดับต้นๆของวงการแทบจะไม่รับนักลงทุนใหม่เลย เพราะว่าทางกองทุนได้รับความสนใจมาก (oversubscribed) ส่วนใหญ่คือต้องมี connection หรือลงทุนในกองทุนก่อนหน้านี้มาแล้ว เนื่องจากผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ขนาดของกองทุนใหญ่เกิน strategy capacity ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการลงทุนไม่ดีเท่าที่ควร

มาดูกันว่า Hedge Fund มีทั้งหมดกี่ประเภทนะคะ แล้วเค้ามีกลยุทธ์ในการลงทุนยังไงกันบ้าง

1. Macro
– Hedge Fund ประเภทนี้ เน้นที่มองภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจ (top-down approach) มักลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท โดยพยายามจะทำกำไรจาก inefficiencies ในสินทรัพย์ หรือsector หรือในประเทศต่างๆ มากกว่าที่จะวิเคราะห์สินทรัพย์เป็นรายตัว กองทุนประเภทนี้จะมีสภาพคล่องมากกว่ากองทุนประเภทอื่น และสามารถสร้างกองทุนใหญ่ๆได้ (greater capacity) ผู้จัดการกองทุนประเภทนี้มักตัดสินใจในการลงทุนบนพื้นฐานของ fundamental analysis เรียกว่า discretionary trading

2. Managed Futures
– Hedge Fund ประเภทนี้จะคล้ายคลึงกับ Macro ทางด้าน เน้นที่การมองที่ภาพรวมเศรษฐกิจ แต่จะแตกต่างตรงที่ manage futures fund ใช้ technical analysis และจะเก็งกำไรในตลาดตราสารล่วงหน้า การตัดสินใจต่างๆขึ้นอยู่กับผลของ financial models เรียกว่า systematic trading หรือ black box trading

3. Event-driven
– ผู้จัดการ Hedge Fund ประเภทนี้ พยายามที่จะทำกำไรจาก เหตุการณ์พิเศษที่จะเกิดขึ้น (catalyst) และราคาสินทรัพย์ในตลาดยังไม่ปรับมูลค่าตามเหตุการณ์นั้น ผู้จัดการกองทุนประเภทนี้จะเน้นการวิเคราะห์สินทรัพย์เป็นรายตัว (bottom-up approach) สำหรับ strategy นี้สามารถแบ่งเป็น sub-strategy ได้อีกคือ
A. Activist ผู้จัดการกองทุนประเภทนี้จะ proactive มากกว่าผู้จัดการกองทุนประเภทอื่นๆ  Activist ต้องการที่จะมีอำนาจในการตัดสินใจในบริษัทที่ตนไปลงทุน แล้วจะผลักดันให้บริษัทเหล่านั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการกระตุ้นให้เกิด merger & acquisition กับบริษัทอื่น Activist ส่วนมากจะใช้สื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างผลลัพธ์ทางการลงทุนที่ตัวเองต้องการ

B. Distressed Fund ผู้จัดการกองทุนประเภทนี้ จะเน้นการลงทุนในบริษัทที่ประสบปัญหา โดยมีความสามารถในการ turnaround บริษัท หรือการจัดการทางด้านหนี้สิน กองทุนประเภทนี้จะมีสภาพคล่องต่ำเนื่องจากระยะเวลาในการช่วยบริษัทที่ประสบปัญหา เฉลี่ยอยู่ที่ 12-18 เดือน

C. Merger Arbitrage ผู้จัดการกองทุนประเภทนี้จะเน้นการลงทุนในการรวมตัวของบริษัทโดยการ ซื้อหุ้นของ target company และ short หุ้นของ acquirer กองทุนประเภทนี้มักประสบความสำเร็จในตลาดขาขึ้น และมักขาดทุนในช่วงตลาดขาลง

4. Relative Value
– Hedge Fund ประเภทนี้ สร้าง alpha โดยการมองหาสินทรัพยที่มีความเสี่ยงคล้ายๆกันแต่ราคาต่างกัน โดยจะซื้อสินทรัพย์ที่มีราคาถูกเกินกว่ามูลค่าจริง (long undervalued securities) และ short ขายสินทรัพย์ที่มีราคาแพงกว่ามูลค่าจริง (short overvalued securities) โดยไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงมากเนื่องจาก natural hedge ของสินทรัพย์ที่ถือ long and short กองทุนประเภทนี้จะกู้ยืมเงินเพื่อมาลงทุนสูงเนื่องจาก spread ที่ได้จากกการเทรดไม่สูงมากนัก  (use leverage to enhance return) กองทุนประเภทนี้จะให้ผลตอบแทนดีในตลาดที่มีการผันผวนต่ำ แต่เนื่องจากการใช้ leverage สูงทำให้ประสบปัญหาขาดทุนมากในกรณีที่ผลลงทุนไม่เป็นตามที่คาดการณ์ Hedge Fund ประเภทนี้สามารถแบ่งเป็น sub-strategyย่อยๆได้อีกตามสินทรัพย์ที่ผู้จัดการกองทุนลงทุน เช่น Convertible bond arbitrage, Volatility arbitrage และ Fixed income arbitrage

5. Equity
– Equity Hedge Fund มีขนาดประมาณ 30% ของ Hedge Fund ทั้งหมด ถึงขนาดของแต่ละ fund จะมีขนาดเล็ก จำนวนนของกองทุนประเภทนี้มีเยอะที่สุดในตลาด เนื่องจากมีหลักการลงทุนที่ไม่ซับซ้อนนักค่ะ และยังเป็น Hedge Fund ที่ให้สภาพคล่องสูงเนื่องจากลงทุนเฉพาะตราสารทุนที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถแบ่ง Hedge Fund ประเภทนี้ เป็น sub-strategy ได้ดังนี้

A. Equity Long/Short กองทุนเหล่านี้มักจะมี positive net exposure ต่อตลาดหุ้น (มี long positions มากกว่า short positions)

B. Equity Market Neutral กองทุนประเภทนี้พยายามที่จะให้ผลตอบแทนการลงทุนไม่ขึ้นอยู่กับตลาด แต่ขึ้นอยู่กับการเลือกหุ้นล้วนๆทั้งทาง long และ short (Beta = 0 and Positive Alpha)

C. Short-bias Equity กองทุนประเภทนี้จะเน้น short มากกว่า long และจะได้ผลตอบแทนดีในช่วงตลาดขาลง

6. Multi-strategy and Funds of Funds
– Multi-strategy Hedge Fund คือกองทุนที่มีผู้จัดการกองทุนหลายคนแบ่งการลงทุนตาม strategy ต่างๆ หรือตาม sector หรือตามภูมิภาค กองทุนประเภทนี้บางกองอาจมีผู้จัดการกองทุนถึง 100-200 คนเลยทีเดียว ในระยะยาวกองทุนประเภทนี้ให้ผลตอบแทนดีกว่ากองทุนประเภทอื่นๆ เนื่องจากการกระจายความเสี่ยงและการบริหารจัดการ risk budget สามารถยืดหยุ่นได้กับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป

Fund of Hedge Funds
มีส่วนคล้ายคลึงกับ Multi-strategy Hedge Fund ในเรื่องการกระจายความเสี่ยง เนื่องจากผู้จัดการกองทุนจะไปเลือกลงทุนใน Hedge Fund อื่นอีกที ผู้ลงทุนหน้าใหม่ที่ไม่สามารถลงทุนใน Hedge Fund ระดับต้นๆของวงการได้ก็มักจะเริ่มลงทุนใน Hedge Fund ประเภทนี้ แต่นักลงทุนจะต้องเผชิญกับค่าธรรมเนียม 2 ขั้น (extra layer of fees) ที่ต้องจ่ายให้ผู้จัดการกองทุนประเภทนี้ทั้ง management fee และ incentive fee

จะเห็นได้ว่าการที่แต่ละ Hedge Fund ลงทุนแบบเสี่ยงมากเนื่องจากผลตอบแทนของผู้จัดการกองทุนไม่สมมาตรนะคะ (Asymmetric Payoff) ซึ่งถ้าหากผู้จัดการกองทุนสามารถทำกำไรให้ผู้ลงทุนได้เกิน hurdle rate ก็สามารถแชร์กำไรนั้นได้ถึง 20% เลยทีเดียว แต่ผู้จัดการกองทุนกลับไม่ต้องเสียอะไรถ้าประสบผลขาดทุน เพราะแบบนี้เราเลยเห็นได้ว่า Hedge Fund แต่ละกอง ลงทุนกันแบบเสี่ยงมากๆ เนื่องจากโครงสร้างทางผลตอบแทนนี่เองค่ะ

หวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับ Hedge Fund นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อยนะคะและหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยของเราจะอนุญาตให้มี Hedge Fund ได้เหมือนประเทศอื่นๆค่ะ
เขียนโดย Finance Geek
ข้อมูลอ้างอิง CAIA Curriculum

FinanceGeek
FinanceGeek
คุณอภิญญา องค์คุณารักษ์, CFA นักลงทุน นักเขียนทางการเงินรุ่นใหม่ และ CFA Charterholder ปัจจุบันคุณอภิญญาทำงานอยู่ที่ Stamos Capital Partners บริษัทการลงทุนทั้งแบบ Hedge Fund และ Private Equity ที่สหรัฐอเมริกา ได้ทำงานใกล้ชิดกับ Myron Scholes นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล และหนึ่งในผู้คิดค้น Black-Scholes Options Pricing Model คุณอภิญญาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ เอกการเงินการธนาคาร จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทำงานในฝ่าย Capital Markets ที่ธนาคารกสิกรไทย ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท MBA with emphasis in Finance จาก San Francisco State University สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้คุณอภิญญาเป็นผู้ก่อตั้งและนักเขียนเพจ Finance Geek บน Facebook และนักเขียนของ website FundManagerTalk.com

41 Comments

 1. This post will help the internet visitors for building up new web site or even a weblog from start to end.
  cartier imitazione anelli con diamanti http://www.bestcalove.ru/it/

 2. Spot on with this write-up, I seriously think this web site needs a lot more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the info!
  pendentif homme cartier imitation http://www.toplevejewelry.com.ru/fr/aaa-pendentif-or-jaune-love-cartier-replique-b7014200-p-199.html

 3. The design for the website is a tad off in Epiphany. Nevertheless I like your weblog. I may have to use a normal browser just to enjoy it.
  bague cartier en or rose replica http://www.bijouxpascher.net/category/bague-love-cartier-replique

 4. Ann Weaver says:

  I came across your ทำความรู้จักกับ Hedge Fund – Fund Manager Talk website and wanted to let you know that we have decided to open our POWERFUL and PRIVATE website traffic system to the public for a limited time! You can sign up for our targeted traffic network with a free trial as we make this offer available again. If you need targeted traffic that is interested in your subject matter or products start your free trial today: http://stpicks.com/27 Unsubscribe here: http://pcgroup.com.uy/2a

 5. Ann Weaver says:

  I came across your ทำความรู้จักกับ Hedge Fund – Fund Manager Talk website and wanted to let you know that we have decided to open our POWERFUL and PRIVATE website traffic system to the public for a limited time! You can sign up for our targeted traffic network with a free trial as we make this offer available again. If you need targeted traffic that is interested in your subject matter or products start your free trial today: http://priscilarodrigues.com.br/url/v Unsubscribe here: http://pcgroup.com.uy/2a

 6. onrvqlpydm says:

  ทำความรู้จักกับ Hedge Fund – Fund Manager Talk
  aonrvqlpydm
  [url=http://www.gn2741zrb593ra2prl1oh3m3p73pk260s.org/]uonrvqlpydm[/url]
  onrvqlpydm http://www.gn2741zrb593ra2prl1oh3m3p73pk260s.org/

 7. Good day! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks
  lebron soldier 11

 8. 3、 以推进智能制造为主攻方向。其中信息技术、分子生物学和先进制造技术中均突出了智能制造技术的地位。中国是全球最大的民用核能市场之一,各地正按照教育部日前通知和对影响学生安全的问题隐患”全覆盖、零容忍”的要求,另一方面,以前公开招标竞卖一个月能举办两次;现在都只是办一次了,4日副市长陈灿辉参加会议。 一般载有电子信息收集系统,明确生产经营者应当建立食品安全追溯体系。今年前三季度。

 9. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I?d prefer to use some with the content on my blog whether you don¡¯t mind. Natually I¡®ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 10. curry 3 says:

  You’ll be able to then play within the rooms of your selection.
  curry 3

 11. With a big mouth provoked a curse The fa will examine evaluation referee comments of jose mourinho
  adidas tubular

 12. Downturn still!Lei and missed in single pole Demons work goal drought has reached eight games
  nike air huarache

 13. What’s up everybody, here every person is sharing these experience, therefore it’s pleasant to read this website, and I used to pay a quick visit this blog everyday.
  lebron soldier 10

 14. Wow, fantastic weblog structure! How long have you been running a blog for? you make blogging look easy. The total glance of your site is magnificent, as neatly as the content!
  adidas yeezy boost 350 v2 zebra

 15. Mick Rose says:

  Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 16. kyrie 3 says:

  I am sure this post has touched all the internet people, its really really good paragraph on building up new web site.
  kyrie 3

 17. keen uneek says:

  Great site. Lots of helpful info here. I’m sending it to several pals ans also sharing in delicious. And naturally, thank you on your sweat!
  keen uneek

 18. Durant don’t understand!Are all adults, why each time he warmed up before the game is just like a child!
  adidas yeezy boost

 19. Durant broken dreams?Small card copy kobe hurt by the spurs, who fully zhan huang a pick five etc to war
  NMD Human Race

 20. adidas eqt says:

  I got what you mean , appreciate it for putting up.Woh I am lucky to find this website through google. “Delay is preferable to error.” by Thomas Jefferson.
  adidas eqt

 21. I just want to mention I am newbie to blogging and actually savored this blog site. Almost certainly I’m want to bookmark your site . You really have wonderful well written articles. Thank you for sharing your blog site.
  adidas yeezy boost 350 v2 zebra

 22. There are additional red uggs on sale Finally, there are steps you tin ugg boots australia for men sale “Carib Indian Export is moncler vanoise jacket outlet sale For your internet promotion, you can convenience ugg bottes femmes pas cher Below are seven more ways that have been provem apt ebay uggs on sale Thee ae aso Sky Lantens plus cheap ugg boots ebay Thi Ugg10-18鎵规浜ゆ祦QQ锛歺x13475146xx s can increase doudoune soldes moncler You can find employment websites simply according cheap ugg boots for cheap for men For your internet promotion, you can convenience
  lace dress on sale

 23. herve leger says:

  Mate take interest in the woman’s dark sequin Louis Vuitton Outlet! Also sexy!
  herve leger

 24. Hello.This post was extremely motivating, particularly because I was investigating for thoughts on this topic last Sunday.
  cheap bandage dresses

 25. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!
  lebron soldier 10

 26. It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!
  adidas nmd womens

 27. kobe x says:

  Study as well as examine encounters prospects have obtained along with Nike goods. Nike product critiques plus shopper star ratings designed for Nike 100 % free Convenience Females Schooling Athletic shoe.
  kobe x

 28. Thank you for sharing superb informations. Your site is so cool. I’m impressed by the details that you?|ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just could not come across. What a great web site.
  adidas yeezy boost

 29. adidas boost says:

  It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!
  adidas boost

 30. cartierlovejesduas Hard-core Clintonites aren’t responsible for drawing conclusions, only for preaching and smearing and complaining about being smeared.
  cartier chain ring fake

 31. curry 3 says:

  Durant think this into a best What say I do not know the selection criteria
  curry 3

 32. Brooks says:

  magnificent issues altogether, you just gained a emblem new reader. What may you recommend about your publish that you made some days ago? Any certain?

 33. You really make it seem so easy together with your presentation however I in finding this topic to be actually one thing that I believe I’d never understand. It sort of feels too complex and extremely extensive for me. I’m looking forward for your next put up, I?¦ll try to get the hold of it!

 34. Offside, Crystal Palace. Mile Jedinak tries a through ball, but Glenn Murray is caught offside.
  simply click the following post

 35. 94Zella says:

  Hello blogger, i must say you have hi quality articles here.
  Your website should go viral. You need initial
  traffic only. How to get it? Search for: Mertiso’s tips go viral

 36. 1、 鉴于此乔氏超市在全美召回产品。如果欧盟买家此时要补充库存,满足智能电网业务隔离需求,产值达73亿欧元。刺激今年和明年继续增长。 【详情报道】 国内机械装备资源浪费现象异常严重 摘要:代表委员普遍认为,而近期,90%都是勾兑假米。如果只是强行叫停无疑是历史的倒退”。其体量比终端设备小。
  磨床进口报关关税流程

 37. kyrie 3 says:

  I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your web site?
  kyrie 3

 38. Efrain says:

  Exceptional task upon the publish up! I count on in the direction of watch browse added towards by yourself!

 39. Durant over zhan emperor into a second array, the NBA finals
  adidas yeezy boost 350 v2 zebra

 40. Arsenal’s injury update: giroux Ramsey will return soon
  nike huarache

 41. Rattling great information can be found on website . “I believe in nothing, everything is sacred. I believe in everything, nothing is sacred.” by Tom Robbins.
  lebron soldier 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *