เวบไซต์นี้มี mission ที่จะรวมผู้จัดการกองทุน หรือผู้เชี่ยวชาญเรื่องการลงทุน หลาย ๆ ท่านร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้กับนักลงทุนไทย หรือผู้ที่สนใจ ปัจจุบันมี Author ผู้เขียนบทความ และ Moderator ของเวบบอร์ดแล้ว 5 คน คือ

1. คุณอาสา (Arsa) – AYF

2. คุณศกุนพัฒน์ (Keng) – BFIT

3. เศรษฐา (ฺBig) – MFC

4. คุณชยนนท์ (Mr.Messenger) – Citibank

5. น.พ. ดนุกฤต (Danukrit) – Police Hospital

6. คุณ ชาตรี (Roj) – SCBAM

7. คุณเจษฎา (FundTalk) – AYF

และเตรียมพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านลงทุนท่านต่อไปที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการลงทุนกับทุกคนเร็ว ๆ  นี้ครับ

ท่านใดสนใจร่วมเป็น Blog author / Forum Moderator ติดต่อได้ที่ jessada@gmail.com ครับ