จัดพอร์ตลงทุนอย่างมืออาชีพโดยใช้กลยุทธ์ Enhanced Core-Satellite 7 ขั้นตอนด้วยตัวคุณเอง

แชร์บทความนี้

 

เหตุผลสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนหลายคนไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุน คือการไม่จัดพอร์ตระยะยาวให้เหมาะสมกับระยะเวลาการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงของตัวเอง บ่อยครั้งที่ปล่อยให้ความผันผวนของตลาดเข้าครอบงำจนทำให้ขายสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นออกจากพอร์ตไปมากจนเกินควร และเมี่อตลาดปรับตัวขึ้นก็ตามกลับเข้าไปซื้อไม่ทัน หรือบางกรณีก็เป็นภาวะของความฮึกเหิมในตลาดหุ้นขาขึ้น ที่นักลงทุนจำนวนมากเข้าไปเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นจนมากเกินความเหมาะสม และจบลงด้วยการขาดทุนมหาศาลเมื่อตลาดพลิกกลับเป็นขาลง แท้จริงแล้ว กุญแจสำคัญสำหรับความสำเร็จในการลงทุนระยะยาวมาจากการจัดพอร์ตให้เหมาะสม บวกกับระยะเวลาการลงทุนที่ยิ่งนานก็ยิ่งดี

สำหรับแนวทางจัดพอร์ตอย่างมืออาชีพด้วยหลัก Core-Satellite เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ โดยนอกจากจะเป็นการมีพอร์ตการลงทุนหลักที่มีชนิดสินทรัพย์ที่เหมาะสมในการลงทุนระยะยาว (Core Portfolio) ยังมีส่วนที่เป็นพอร์ตการลงทุนระยะสั้น (Satellite Portfolio) ที่ใช้ในการหาโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาอีกด้วย ทั้งนี้ การจัดพอร์ตแบบ Enhanced Core-Satellite คือการเพิ่มเครื่องมือการ Trading และ Rebalancing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน ซึ่งมีขั้นตอนโดยสรุปดังต่อไปนี้

  1. กำหนดสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงสำหรับการลงทุนในระยะยาว ถ้ามีระยะเวลาการลงทุนนาน ๆ เช่นมากกว่า 10 ปี แนะนำให้ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงประมาณ 60% ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่รับได้ของนักลงทุนแต่ละท่าน
  2. แบ่งพอร์ตระหว่าง Core กับ Satellite อาจเริ่มต้นด้วย Core 70% และ Satellite 30% ขึ้นอยู่กับความถนัดและความต้องการของนักลงทุนแต่ละท่าน โดยส่วน Core จะเป็นการลงทุนระยะยาว และ Satellite จะเป็นการลงทุนระยะสั้นประมาณ 1 ปี
  3. กำหนดชนิดสินทรัพย์ใน Core Portfolio โดยสำหรับนักลงทุนไทยในเบื้องต้นแนะนำให้ใช้ หุ้นไทย ตราสารหนี้ไทย และกองทุนอสังหาฯ (หรือ REITs) เป็นสินทรัพย์หลักเพื่อกระจายแหล่งรายได้ให้มาจากทั้งกำไร ดอกเบี้ย เงินปันผล และค่าเช่า
  4. กำหนดสินทรัพย์ที่น่าลงทุนในส่วนของ Satellite Portfolio ประมาณ 1-3 ตัวสำหรับการลงทุนระยะสั้น เช่นในปี 2558 อาจเป็นการลงทุนในหุ้นภูมิภาคเอเชีย หุ้นยุโรป & Global REITs เป็นต้น (อ่านบทความ “แนวโน้มการลงทุนโลก (Investment Theme) ที่สำคัญในปี 2558” ได้ที่http://fundmanagertalk.com/investment-theme-2015/ )
  5. สำหรับส่วน Core Portfolio ให้ใช้กลยุทธ์การ Rebalancing แบบซื้อถูกขายแพงช่วยในการจัดพอร์ต เช่นถ้าจัดพอร์ตหุ้นไทย 30% กองอสังหาฯ 10% ตราสารหนี้ไทย 30% ในช่วงที่หุ้นขึ้นมาก ๆ ก็ให้ขายทำกำไรจากส่วนหุ้นไปเข้าตราสารหนี้ กลับกันในช่วงที่หุ้นลงมาก ๆ ก็นำเงินในส่วนตราสารหนี้กลับเข้าไปช้อนลงทุนในหุ้น
  6. สำหรับส่วน Satellite Portfolio สามารถใช้กลยุทธ์ในการ Trading เข้ามาช่วยในการบริหารพอร์ตได้ โดยแนะนำให้กำหนด Target return / Stop Loss เช่นตั้งเป้าหมายผลตอบแทนที่ 12% แต่กำหนดจุดตัดขาดทุนที่ต่ำกว่าเช่น 6% เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับพอร์ต ยกตัวอย่างเช่น หากมีการทำ Satellite Trading 10 ครั้ง และถูกผิดอย่างละ 5 ครั้ง ผลกำไรไม่รวมต้นทุนค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ 12 x 5 = 60% ขณะที่ผลขาดทุนจะอยู่ที่ 6 x 5 = 30% สุทธิแล้วยังคงมีผลกำไรสูงถึง 30% เป็นต้น
  7. สุดท้ายคือการ rebalance เงินระหว่างส่วน Core กับส่วน Satellite ถ้าช่วงไหนพอร์ตลงทุนระยะสั้นเติบโตขึ้นมากจนสัดส่วนเพิ่มจาก 30% ของพอร์ตทั้งหมดขึ้นไปมากก็ใช้โอกาสนั้นในการย้ายเงินไปเพิ่มในส่วนของ Core Portfolio ในทางกลับกันหากสัดส่วนของ Satellite Portfolio ปรับลดลงก็อาจพิจารณาย้ายเงินจากพอร์ตหลักมาลงทุนเพิ่ม

CoreSatellite

 

การจัดพอร์ตโดยใช้กลยุทธ์แบบ Enhanced Core-Satellite ข้างต้นเป็นการสร้างโอกาสให้นักลงทุนสามารถมีผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว รวมไปถึงหากส่วนการลงทุน Satellite Portfolio ทำได้ดีและเติบโตขึ้นก็สามารถนำไปใช้เป็นเงินต้นลงทุนเพิ่มในส่วน Core Portfolio เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้อีกด้วย

เจษฎา สุขทิศ, CFA

 

 

 

Facebook Comments

แชร์บทความนี้
เจษฎา สุขทิศ, CFA ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FINNOMENA & นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย คุณเจษฎา เคยปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล และเคยร่วมงานเป็นผู้จัดการกองทุนกับกลุ่ม เจพี มอร์แกน, ไทยพาณิชย์ และยูโอบี นอกจากนี้ ในปัจจุบัน คุณเจษฎา รับหน้าที่เป็นวิทยากรด้านการเงิน และฟินเทค ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ คุณเจษฎา เคยได้รับรางวัลนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, รางวัล Most Astute Investor จากนิตยสาร The Asset และรางวัล Morningstar Fund Award
Posts created 106

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top