Danukrit

พ.ต.อ. น.พ. ดนุกฤต กลัมพากร คุณหมอตำรวจนักลงทุน (@krit587)

คุณหมอกฤต… แพทย์, ตำรวจ, และนักลงทุนตัวยง ด้วยประสบการณ์บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจกว่า 5 ปีในช่วงปี 2006 – 2010 คุณหมอกฤตเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตราสารหนี้ และอนุพันธ์ และมีประสบการณ์การลงทุนในตราสารทุน

คุณหมอกฤตผ่านการอบรม Professional CFO (จัดโดย MAI FTI และ NIDA), รวมถึงได้รับทุนไปศึกษาดูงานที่ Korea Exchange (derivative market division) โดย TFEX นอกจากนี้คุณหมอกฤตยังเป็น presenter ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในบางโอกาส