triratbong

09/06/14

EconomicTalk – ทำความรู้จักกับ Capital Ratio ของธนาคาร

โดย ไตรรัตน์ พุทธรักษา (triratbong) นักลงทุนที่ติดตามหุ้นธนาคารมาอย่างยาวนานคงพอจะเคยได้ยินคำว่า “หลักเกณฑ์ BASEL” กันมาบ้าง เนื่องจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยนั้นถูกดัดแปลงมาจากหลักเกณฑ์ BASEL เป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันหลักเกณฑ์ BASEL ได้ถูกพัฒนาถึงเวอร์ชั่นที่ 3 (BASEL III) ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ของตนเองให้สอดคล้องและเริ่มทยอยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา หลักเกณฑ์ฉบับใหม่นี้ยังคงเน้นไปที่เรื่องของความแข็งแกร่งของเงินกองทุนธนาคารและการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นสู่สาธารณะ ซึ่งในบทความฉบับนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึง Capital Ratio […]
02/03/14

FundTalk – ทำความรู้จักกับกองทุน Wellington Management Global Health Care Equity Portfolio

หากพูดถึงชื่อของกอง Foreign Investment Funds (FIF) ที่กำลังได้รับการกล่าวถึงในหมู่นักลงทุนในขณะนี้ ชื่อของ BCARE ก็คงอยู่ในลำดับต้นที่รู้จักกันเนื่องจากผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างโดดเด่น เบื้องหลังผลการดำเนินงานของ BCARE นี้ก็คงต้องยกความดีความชอบให้กับกองทุนหลัก Wellington Management Global Health Care Equity Portfolio (WGHCEP) ที่ BCARE นำเงินที่ได้ไปลงทุนต่ออีกทีหนึ่ง ดังนั้นผลการดำเนินงานของ BCARE จะดีหรือจะร้ายก็ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก […]