Best in class

01/07/15

รีวิวผลประกอบการกองทุนรวมประเทศไทย ณ สิ้นไตรมาส 2 / 2558

สวัสดีครับ ในที่สุดไตรมาส 2 ของปี 2558 ก็ผ่านพ้นไป เราเริ่มปีด้วยราคาน้ำมันที่ตกต่ำ กับความกลัวว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะล่มเพราะพึ่งพาการส่งออกน้ำมันเป็นหลัก ตามมาด้วยความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทีทำให้ตลาดผันผวนเป็นระยะ ๆ ขณะที่เศรษฐกิจไทยดูไม่ดีเอาซะเลย นับตั้งแต่กำลังซื้อที่ยังชะลอตัวต่อเนื่อง หนี้เสียที่เริ่มเพิ่มขึ้น ขณะที่การเติบโตของสินเชื่อชะลอตัว การส่งออกก็ยังติดลบต่อเนื่องขนาดว่าฐานปีที่แล้วก็ไม่ได้สูงอะไร การลงทุนภาครัฐยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการอีกพอสมควร คงมีแต่ภาคการท่องเที่ยวที่ยังพอฝากผีฝากไข้ได้ พอไตรมาสสองเป็นต้นมาราคาน้ำมันก็เริ่มปรับฟื้นตัวขึ้น ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็ยังดีต่อเนื่อง และช่วงปลายไตรมาส 2/58 ก็เป็นช่วงที่เรื่องของ “กรีซซซ” กลับมาเป็นที่สนใจของตลาดอีกครั้ง […]