InvestmentTalk – เทคนิคลงทุนในหุ้น

ในระยะหลัง ผมได้รับคำถามจากนักลงทุนไทย ผ่านทาง twitter เกี่ยวกับเรื่อการลงทุนในหุ้นบ่อยครั้ง ซึ่งคำถามโดยส่วนใหญ่ คือ คิดว่าหุ้นวันนี้จะขึ้นหรือจะลง, หุ้นตอนนี้ซื้อได้รึยัง, SET Index ที่ระดับนี้ควรขายทำกำไรหรือยัง เป็นต้น วันนี้จึงอยากจะมาขอแลกเปลี่ยน แนวความคิดในการลงทุนในหุ้นแบบให้กับผู้อ่านครับ ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนว่าข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงแนวคิดส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น ควรเริ่มลงทุนในหุ้นตอนไหนดี ? ผมคิดว่าหากเรามีเงินออม และมีช่วงระยะเวลาการลงทุนที่ยาว เช่น มากกว่า 1 – 3 ปีขึ้นไป เราควรมีการจัดสรรเงินบางส่วนไว้ในหุ้นครับ ไม่ต้องรอว่าจะซื้อวันไหน ซื้อวันนี้ได้เลยครับ เพราะในระยะยาวนั้นผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นโดยเฉลี่ยจะสูงกว่าผลตอบแทนจากการฝากเงิน, หรือการลงทุนในตราสารหนี้ , อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผลตอบแทนที่สูงกว่านั้นก็มาพร้อมกับความเสี่ยง หรือความผันผวนที่สูงขึ้นไปด้วย สำหรับพอร์ตการลงทุนส่วนตัวของผมจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้น ผ่านกองทุนหุ้น ซึ่งผมตั้ง target return ...