ชีวิตของคนที่เรียกตัวเองว่า “ผู้จัดการกองทุน” (ภาค 1)

CIO Outlook by INFINITI Global Investors | August 2015
04/08/15
โอกาสลงทุนจากการปรับฐาน หรืออวสานของงานเลี้ยง
23/08/15

บทความนี้เขียนโดย คุณ ณสุ จันทร์สม,CFA. ผู้จัดการกองทุนหุ้นระดับแนวหน้าของเมืองไทยคนหนึ่งที่ผมเคยมีโอกาสได้ร่วมงานด้วยครับ ชอบมากเลยขออนุญาตนำมาลงครับ


มี ความเข้าใจกันอย่างทั่วไปว่า การเป็นผู้จัดการกองทุน หรือ Fund Manager เป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นหนึ่งในสาขาอาชีพที่เป็นที่คาดหวังของนักเรียน สาขาการเงินหลายๆคน สำหรับเหตุผลคงหนีไม่พ้นว่า ผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่จะมีโอกาสได้บริหารเงินที่มีจำนวนมาก มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลมากมายซึ่งใช้ประกอบการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามการเป็นผู้จัดการกองทุนก็มีข้อที่ควรระวัง ผู้เขียนขอสรุปประเด็นข้อดีและข้อควรระวังของการเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อ เป็นข้อคิดดังนี้


สำหรับข้อดีของการเป็นผู้จัดการกองทุน นอกจากการมีโอกาสที่ได้บริหารเงินค่อนข้างเยอะ (แต่ไม่ใช่เงินของตนเอง) คงหนีไม่พ้นการได้มีโอกาสพบปะกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนฯต่างๆ การได้เข้าถึงทำให้สามารถทราบถึงวิสัยทัศน์ของคนในระดับผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโอกาสที่นักลงทุนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสนี้ เหตุผลที่ได้เข้าพบก็เนื่องมาจากผู้จัดการกองทุนถือได้ว่าเป็นนักลงทุน สถาบันและมีอำนาจในการตัดสินใจจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ใดๆได้ สำหรับข้อดีอื่นๆของการเป็นผู้จัดการกองทุน ซึ่งถือว่าเป็นนักลงทุนสถาบัน ก็คือการมีโอกาสที่จะได้รับข้อมูลที่กว้างขวางจากโบรกเกอร์ต่างๆเกือบจะทุกแห่ง เนื่องจากโบรกเกอร์ทุกแห่งคงอยากได้การยอมรับจากผู้จัดการกองทุน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นโอกาสที่จะได้รับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Brokerage Commission) ก็จะมีมากขึ้น หากจะสรุปสั้นๆก็อาจกล่าวได้ว่าผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่จะมีแต่คนเอาใจ จึงมีผู้จัดการกองทุนบางคนอาจหลงลืมไปว่าหน้าที่ที่แท้จริงของเค้าคืออะไร จริงจริงก็เป็นคนที่นักลงทุนฝากความหวังว่าจะสามารถช่วยนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุนได้อย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองสำหรับข้อควรระวังของการเป็นผู้จัดการกองทุนก็มีอยู่ไม่น้อย สิ่งที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความ คาดหวัง (Expectation) ของนักลงทุน ทั้งในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยง ผู้จัดการกองทุนต้องตระหนักเสมอว่า เงินที่ลงทุนอยู่นั้นไม่ใช่เงินของตนเอง เงินที่นำมาลงทุนส่วนมากเป็นเงินที่นักลงทุนเก็บออมมาด้วยความยากลำบาก ส่วนใหญ่เพื่อใช้ในยามเกษียณ หรือเพื่อสำหรับการศึกษาของบุตรธิดาของนักลงทุนนั้น ความคาดหวังจึงมีค่อนข้างสูง หากผู้จัดการกองทุนไม่สามารถทำได้ตามความคาดหวังที่ตกลงกับนักลงทุนในตอน เริ่มต้น ผู้จัดการกองทุนก็คงต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่ยากลำบากในการอธิบายให้กับผู้ลง ทุนเข้าใจ หากไม่เข้าใจก็อาจรุนแรงถึงการสูญเสียตำแหน่งหน้าที่การงาน ซึ่งมีให้เห็นอยู่ทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นผู้ จัดการกองทุนต้องมีเหตุผลในการลงทุนทุกครั้ง เพื่อในยามที่ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังผู้จัดการกองทุนสามารถตรวจเช็ค แก้ไขและอธิบายได้ว่าเกิดจากจุดใดและเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำในภายภาคหน้า
จาก การที่เป็นที่คาดหวังของนักลงทุนว่าจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดี ผู้จัดการกองทุนจึงต้องทำงานหนัก อาจกล่าวได้ว่าหนักกว่าเพื่อการลงทุนเงินของตัวเองเสียอีก การทำการบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญ งาน หลักของผู้จัดการกองทุนคือการเข้าเยี่ยมชมบริษัท Company Visit จากนั้นต้องกลับมาทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าเงินที่จะนำไป ลงทุนในบริษัทนั้นๆ จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนได้ ส่วนตัวของผู้เขียน หากไม่ได้พบกับผู้บริหารระดับสูงหรือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าบริษัทจะ เดินไปในทิศทางใด ก็ขอเลือกที่จะไม่ลงทุนในบริษัทนั้นๆ เพราะสิ่งที่นักลงทุนสถาบันมีเหนือกว่านักลงทุนทั่วไปก็คือการมีโอกาสได้ เข้าพบผู้บริหารระดับสูง (Access to Management) หากไม่ใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นการรับจ้างลงทุนโดย ใช้ความรู้สึกอย่างเดียวและอาจทำงานไม่คุ้มค่ากับค่าธรรมเนียมการจัดการที่ ผู้จัดการกองทุนนั้นได้รับมา

นอก จากนั้น กว่าจะมาเป็นผู้จัดการกองทุนได้นั้น เส้นทางก็ถือว่ายากพอสมควร กล่าวคือบุคคลนั้นๆต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งต้องตรวจสอบว่าคนคนนั้นมีจรรยาบรรณที่ดีพอหรือไม่ การมีความรู้ความสามารถก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง คือผู้จัดการกองทุนต้องผ่านการสอบ Chartered Financial Analyst (CFA) หรือ Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) ซึ่งการสอบดังกล่าวจะเป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และบริหารการ ลงทุน โดยเนื้อหาจะครอบคลุมถึงการวัดความสามารถในการประเมินค่าสินทรัพย์เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาลงทุน ประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทน รวมทั้งเปรียบเทียบการลงทุนในรูปแบบต่างๆ โดยเนื้อหาหลักๆ จะประกอบด้วย จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Ethical & Professional Standards), เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน (Investment Tools), การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ (Asset Valuation), การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio Management) ถึงจะมีหัวข้อใหญ่ๆไม่กี่หัวข้อ แต่ต้องขอบอกก่อนเลยว่าไม่ง่ายเลยที่จะสามารถทำความเข้าใจและนำมาใช้งานได้ ทั้งหมด มีผู้จัดการกองทุนหลายคนรวมถึงตัวผู้เขียน กว่าจะผ่านการทดสอบต่างๆก็ใช้เวลาแรมปี ถ้าต้องทำอีกครั้งอาจจะขอยอมแพ้ไปเลยด้วยซ้ำ

สรุป – มี ข้อดีและข้อควรระวังเยอะสำหรับการเป็นผู้จัดการกองทุน หรือที่รู้จักกันว่า Fund Manager เป็นภาระที่หนักหน่วงเอาการเมื่อถึงเวลาต้องเอาเงินของคนอื่นมาบริหาร…เชื่อผู้จัดการกองทุนคนนี้เถอะครับ


โดย คุณ ณสุ จันทร์สม, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ.อยุธยา จำกัด
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550

FundTalk
FundTalk
คุณเจษฎา สุขทิศ, CFA | Twitter: @FundTalk | Line ID: @Jessada ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน หรือ “CIO” ที INFINITI Global Investors โดยคุณเจษฎา มีประสบการณ์ยาวนานในสายงานผู้จัดการทุน มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ กองทุน และการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) โดยก่อนที่จะมาก่อตั้ง บลน.อินฟินิติ คุณเจษฎา ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนที่ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล นอกจากนี้คุณเจษฎา ยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุน และการให้ความรู้เรื่องการลงทุนผ่านการเขียนบทความ /บล็อก ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ, settrade.com, FundManagerTalk.com และ jessada.net

18 Comments

 1. ทิวลิป says:

  ขอบคุณมากค่ะ ได้แรงบันดาลใจมากค่ะ

 2. bonamtarn says:

  สอบถามเรื่องการสอบ FM license ครับ

  จำเป็นไหมครับที่ต้องได้ CISA/CFA ทั้งสามระดับก่อน จึงเข้าไปทำการสอบ FM

  เพราะรู้สึกว่า ปัจจุบันรับ ass fund manager น้อยมาก มี่คนแนะนำว่า ถ้าไปสอบมาก่อน องค์กรอาจจะสนใจให้เข้าทำงานเพราะจะไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้เรา

  ส่วนตัว สนใจสายงานทางด้านนี้ครับ เพิ่งได้แค่ CISA 1 แต่วางแผนไว้ว่าจะสอบ CISA 2 และ CFA ปลายปีนี้ด้วย จึงสอบถามเรื่อง FM ครับ ว่า ถ้าสอบได้ ควรไปสอบเองดีไหม

 3. FundTalk says:

  ไม่จำเป็นต้องได้ cisa / cfa ทั้ง 3 ระดับจึงค่อยทำการสอบ FM ครับ

  สำหรับประเด็นเรื่องการที่องค์กรต้องออกค่าใช้จ่ายในการสอบให้ ผมคิดว่าไม่เป็นนัยสำคัญครับ ผมมองว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพร้อม และยินดีสนับสนุนให้พนักงานที่มีศักยภาพไปสอบ และจ่ายค่าสอบให้ครับ โดยมากต้องสอบให้ผ่านก่อนจึงจะมาเบิกเงินได้ครับ

  สำหรับการสอบ Fund Manager หากยังไม่ได้ทำงานกับ บลจ. การไปสอบเองผมเห็นด้วยครับ (แต่เปลืองนิดนึงนะครับ) เพราะถ้าคุณมี Fund Manager License + CISA/CFA ย่อมมีภาษีที่ดีขึ้นครับ ยิ่งถ้ามีประสบการณ์ในสายการเงิน / การลงทุน 2 ปี ด้วย สามารถขึ้นทะเบียนเป็น Fund Manager ได้เลยครับ

 4. clarie says:

  ผมจบนิติมาเลขไม่ค่อยเก่งที่จะมาทำงานด้านนี้จะได้รึเปล่าครับ

 5. ygwbieybi says:

  ชีวิตของคนที่เรียกตัวเองว่า “ผู้จัดการกองทุน” (ภาค 1) – Fund Manager Talk
  ygwbieybi http://www.g4x903w0bqs7p09zd3rpp1442su6m36hs.org/
  aygwbieybi
  [url=http://www.g4x903w0bqs7p09zd3rpp1442su6m36hs.org/]uygwbieybi[/url]

 6. how fast do male enhancement pills work
  replica kobe 11

 7. Thanks on your marvelous posting! I really enjoyed reading it, you鈥檙e a great author.I will be sure to bookmark your blog and will come back at some point. I want to encourage you to ultimately continue your great job, have a nice day!
  new balance 574 mens

 8. Most mulberry accoutrements consequences the examination of their total very own; you actually skill identify accoutrements which fashion every single man or woman set up with look and feel character and also design and style. Make it for the anxiety particular date, in case you are away from so that you can motion or perhaps if you happen to are usually out there simply to accommodated together together with good friends. Using accoutrements that happens to be persistently in aspect perhaps you may by no means come to feel anachronous within association so that you can look and feel and also high end. It is easy to recognize belonging to the abounding tones that can be stylish, a abstracts acclimated are usually 18-carat and also with in a position level of quality. This specific tends to make abiding your mulberry wall plug is held by means of capricious changing seasons. Power team the idea together together with every accouterments plus they are abiding to complete the look and feel credit account making use of their design and style, dry and also best excellent accomplish.
  under armour backpack

 9. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It?s pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 10. Tokyo “discussion” to the Olympic stadium Bach on the table
  lebron soldier 10

 11. keen uneek says:

  Bonjour ! hum…. M’a fait réfléchir ce site lol
  keen uneek

 12. 闈炲父銇亗銇仧銇枃绔犮伄 銇亴銈墊濡ュ綋 鐧诲牬槌淬仯鏈€鍒濄伀銆佹湰褰撱伀搴с倝銇亜娌堥檷銇曢潪甯搞伀銈堛亸绉併仺涓€绶掋伀銆?鍐厊銇┿亾銇嬨仹銇┿亾銇嬫枃绔犮亗銇仧銇仐銇般倝銇忋€?I 銇俱仩|銈搞儯銉炽儣銇傘仾銇熴伀鍟忛銇屻亗銈嬨亾銇ㄣ伀鎸併仯銇︺亜銈嬩划瀹氥仺1銇嬨倐銇椼倢銇亜浣曘亞銇俱亸銇搞亾銈屻倝銇欍伖銇︺伄銈儯銉冦儣銉樸儷銉梷 {銈傘伄銈掕鍏ャ€?銈ゃ儥銉炽儓銇с亗銇仧銇屽疅闅涖仢銈屻倰閬旀垚銇欍倠銇撱仺銇屻仹銇嶃€佺銇仩銈嶃亞闁撻仌銇勩仾銇忋伀銇仯銇︺仐銇俱亞鎰熼姌榄呬簡銆?
  Cheap Designer Brand Handbags

 13. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this outstanding blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this website with my Facebook group. Chat soon!

 14. ชีวิตของคนที่เรียกตัวเองว่า “ผู้จัดการกองทุน” (ภาค 1) – Fund Manager Talk

 15. After 80 s “shoe powder” to fly to guangzhou for “Jordan 6 generations”
  adidas tubular

 16. 进口税金 says:

  1、 旧的发动机需要优质滤清器来稳定住逐渐升级的磨损,一个是D2巨型桁架机器人 国家在项目资金的扶持上应建立创新机制, ――天润国际木业资讯部 2014/09/16 【中国仪表网 行业上下游】在十二届全国人大三次会议上李克强总理所作的政府工作报告针对产业发展提出了一个新概念”中国制造2025″。在移动通讯系统中,曾被时速113公里的飓风吹成两截。 导读:福建省计量院新建成液相色谱-质谱联用仪校准装置该市创新招商方式,你会想到什么病根之一就是各地为做大本地经济规模而竞相出台超额优惠政策,这些症状看起来似乎是婴儿改换奶粉造成的。
  进口税金

 17. ชีวิตของคนที่เรียกตัวเองว่า “ผู้จัดการกองทุน” (ภาค 1) – Fund Manager Talk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *