FundTalk – เทคนิคเลือกซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

แชร์บทความนี้

เข้าสู่ช่วงไตรมาส 4 ของทุกปี ท่านผู้อ่านหลาย ๆ ท่านคงจะเริ่มอยู่ในระหว่างตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่ว่าจะเป็น LTF หรือ RMF นอกเหนือจากความรู้สึกมี Brand Loyalty ต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ท่านชื่นชอบ วันนี้ผมจะขอเสนอแนวทางการเลือกกองทุน โดยพิจารณาให้ครอบคลุมหลายปัจจัย ทั้งผลตอบแทนย้อนหลังในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม และสไตล์การบริหารของทีมงานผู้จัดการกองทุนของแต่ละ บลจ. ครับ

ผลตอบแทนย้อนหลัง

บ่อยครั้งที่ผมสังเกตจากการไปออกงานเทศกาล LTF ซึ่งมักจะจัดขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ของทุกปี ซึ่งหลาย ๆ บริษัทจัดการมักจะนำเสนอผลตอบแทนในรอบปีนั้น ๆ นับแต่ต้นปี (Year to date) บริษัทจัดการที่ผลตอบแทนอยู่ในอันดับต้น ๆ ก็มักจะได้รับการอุดหนุนเป็นอย่างดีจากนักลงทุน ในความเห็นส่วนตัวของผม ผมมองว่าการที่เราเลือกซื้อกองทุนโดยเลือกจากกองทุนที่มีผลตอบแทนดีนับแต่ต้นปี มีโอกาสสูงที่ราคาหุ้นที่ถือครองในกองทุนนั้นจะมีราคาที่ค่อนข้างแพง เนื่องจากในปีนั้นราคาปรับเพิ่มขึ้นมามาก และสะท้อนอยู่ใน NAV ของกองทุน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ Style การบริหารของแต่ละบริษัทจัดการที่เหมาะกับภาวะตลาดที่ไม่เหมือนกัน เช่น Value Style มักจะมีผลตอบแทนที่ดีในช่วงตลาดขาลง หรือ Momentum Style ที่มักให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงตลาดขาขึ้น

ประเด็นของผมคือ การลงทุนใน LTF มีระยะเวลาการลงทุนอย่างน้อย 5 ปีปฏิทิน แต่เรามาเน้นดูกันที่ผลตอบแทนประมาณปีเดียวไม่น่าจะดีครับ ผมสนับสนุนให้นักลงทุนดูผลตอบแทนย้อนหลังในช่วงอายุที่ยาวขึ้นประมาณ 3 – 5 ปี เนื่องจากจะสะท้อนความสามารถของทีมผู้จัดการกองทุนในการที่จะบริหารกองทุนอย่างแท้จริง คุณสามารถดูผลตอบแทนย้อนหลัง 1 , 3 , 5 ปี ซึ่งผมได้ทำการดึงข้อมูลจาก สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และทำการ update ให้ทุกไตรมาส ได้ที่ http://fundmanagertalk.com/forum/fund/

สไตล์การบริหารของผู้จัดการกองทุน

ปรัชญา และแนวทางการบริหารกองทุนของผู้จัดการกองทุนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสนใจนอกเหนือจากผลตอบแทนครับ ซึ่งแต่ละบลจ. ต่างก็มีแนวทางของตัวเอง เช่น แบบ Momentum Style ที่มีปริมาณการซื้อขายเมื่อเทียบกับขนาดกองทุน (Turnover) สูง หรือแบบ Bottom up ที่เน้นการวิเคราะห์เชิงลึกของแต่ละบริษัทที่จะเข้าลงทุน บางบลจ. ก็ใช้กลยุทธ์ Bottom up และทำการ Buy and Hold เป็นระยะเวลาหลาย ๆ ปีโดยไม่เปลี่ยนแปลงพอร์ตอย่างมีนัยสำคัญ โดยวิธีการง่าย ๆ ถ้าคุณอยากรู้จักแนวทางของแต่ละบลจ. ก็คือการโทรศัพท์ไปที่ บลจ. นั้น ๆ ครับ ซึ่งหากคุณติดตามเรื่อย ๆ ก็จะพบด้วยว่าแต่ละ บลจ. มีการเปลี่ยนแปลงสไตล์การลงทุน (Style Drift) หรือเปลี่ยนแปลงทีมงานผู้จัดการกองทุนบ่อยเกินไปหรือไม่

การถือครองหุ้นของแต่ละกองทุน

จะซื้อกองทุน LTF ทั้งที เงินก็ไม่ใช่น้อย ทำการบ้านอีกหน่อยด้วยการศึกษาการถือหุ้นเป็นรายตัวของแต่ละพอร์ตที่ท่านสนใจ ซึ่งโดยมากแต่ละ บลจ. จะประกาศเป็นรายเดือนเพียงไม่กี่วันหลังจากสิ้นเดือนครับ หากคุณไม่ชอบหุ้นบางบริษัท ไม่ว่าจะเป็นหุ้นปั่น หรือหุ้นที่มีประเด็นด้านธรรมาภิบาล (Corporate Governance) แต่พบว่ากองทุนที่ท่านศึกษาถือครองหุ้นเหล่านั้น ท่านก็อาจจะเลือกหลีกเลี่ยงการลงทุนในกองทุนนั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไป ในการประกาศรายชื่อหุ้น และรายชื่อหมวดหลักทรัพย์ที่ลงทุน มีข้อกำหนดให้ประกาศอย่างน้อย 5 อันดับแรก แต่ก็มีบาง บลจ. ที่ให้ดูได้ถึง 10 อันดับแรกซึ่งก็มักจะครอบคลุมกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งกองทุนครับ ส่วนตัวผมชอบกองทุนที่ถือหุ้นที่มีความเฉพาะตัว ไม่ได้มีแต่หุ้นขนาดใหญ่ใน SET50 เพียงอย่างเดียว ซึ่งผมมองว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการศึกษาในเชิงลึกผู้จัดการกองทุนในการไป Company Visit พบปะผู้บริหาร และทำการวิเคราะห์หาหุ้นที่ดีเพื่อทำการลงทุน ( ดูตัวอย่างพอร์ตการลงทุนของบลจ.อยุธยา ได้ที่ http://www.ayfunds.com/th/tlistfund.html )

ผมจะพยายามคอย update ทั้งผลการดำเนินงาน 1,3,5 ปีของกองทุน LTF & RMF ทั้งหมดในบ้านเรา รวมถึง “เปิดพอร์ต” เป็นบางกองทุนที่มีผลตอบแทนน่าประทับในในเวบบอร์ดของเวบไซต์นี้ครับ ติดตามกันนะครับ

Facebook Comments

แชร์บทความนี้
เจษฎา สุขทิศ, CFA ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FINNOMENA & นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย คุณเจษฎา เคยปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล และเคยร่วมงานเป็นผู้จัดการกองทุนกับกลุ่ม เจพี มอร์แกน, ไทยพาณิชย์ และยูโอบี นอกจากนี้ ในปัจจุบัน คุณเจษฎา รับหน้าที่เป็นวิทยากรด้านการเงิน และฟินเทค ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ คุณเจษฎา เคยได้รับรางวัลนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, รางวัล Most Astute Investor จากนิตยสาร The Asset และรางวัล Morningstar Fund Award
Posts created 106

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top