FundTalk – เทคนิคเลือกซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

FundTalk – กองทุนรวม FIF ที่คุณไม่ควรพลาด
04/10/09
FundTalk – กองทุนพันธบัตรและตราสารหนี้เกาหลี (Kimji Fund)
23/10/09

เข้าสู่ช่วงไตรมาส 4 ของทุกปี ท่านผู้อ่านหลาย ๆ ท่านคงจะเริ่มอยู่ในระหว่างตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่ว่าจะเป็น LTF หรือ RMF นอกเหนือจากความรู้สึกมี Brand Loyalty ต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ท่านชื่นชอบ วันนี้ผมจะขอเสนอแนวทางการเลือกกองทุน โดยพิจารณาให้ครอบคลุมหลายปัจจัย ทั้งผลตอบแทนย้อนหลังในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม และสไตล์การบริหารของทีมงานผู้จัดการกองทุนของแต่ละ บลจ. ครับ

ผลตอบแทนย้อนหลัง

บ่อยครั้งที่ผมสังเกตจากการไปออกงานเทศกาล LTF ซึ่งมักจะจัดขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ของทุกปี ซึ่งหลาย ๆ บริษัทจัดการมักจะนำเสนอผลตอบแทนในรอบปีนั้น ๆ นับแต่ต้นปี (Year to date) บริษัทจัดการที่ผลตอบแทนอยู่ในอันดับต้น ๆ ก็มักจะได้รับการอุดหนุนเป็นอย่างดีจากนักลงทุน ในความเห็นส่วนตัวของผม ผมมองว่าการที่เราเลือกซื้อกองทุนโดยเลือกจากกองทุนที่มีผลตอบแทนดีนับแต่ต้นปี มีโอกาสสูงที่ราคาหุ้นที่ถือครองในกองทุนนั้นจะมีราคาที่ค่อนข้างแพง เนื่องจากในปีนั้นราคาปรับเพิ่มขึ้นมามาก และสะท้อนอยู่ใน NAV ของกองทุน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ Style การบริหารของแต่ละบริษัทจัดการที่เหมาะกับภาวะตลาดที่ไม่เหมือนกัน เช่น Value Style มักจะมีผลตอบแทนที่ดีในช่วงตลาดขาลง หรือ Momentum Style ที่มักให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงตลาดขาขึ้น

ประเด็นของผมคือ การลงทุนใน LTF มีระยะเวลาการลงทุนอย่างน้อย 5 ปีปฏิทิน แต่เรามาเน้นดูกันที่ผลตอบแทนประมาณปีเดียวไม่น่าจะดีครับ ผมสนับสนุนให้นักลงทุนดูผลตอบแทนย้อนหลังในช่วงอายุที่ยาวขึ้นประมาณ 3 – 5 ปี เนื่องจากจะสะท้อนความสามารถของทีมผู้จัดการกองทุนในการที่จะบริหารกองทุนอย่างแท้จริง คุณสามารถดูผลตอบแทนย้อนหลัง 1 , 3 , 5 ปี ซึ่งผมได้ทำการดึงข้อมูลจาก สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และทำการ update ให้ทุกไตรมาส ได้ที่ http://fundmanagertalk.com/forum/fund/

สไตล์การบริหารของผู้จัดการกองทุน

ปรัชญา และแนวทางการบริหารกองทุนของผู้จัดการกองทุนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสนใจนอกเหนือจากผลตอบแทนครับ ซึ่งแต่ละบลจ. ต่างก็มีแนวทางของตัวเอง เช่น แบบ Momentum Style ที่มีปริมาณการซื้อขายเมื่อเทียบกับขนาดกองทุน (Turnover) สูง หรือแบบ Bottom up ที่เน้นการวิเคราะห์เชิงลึกของแต่ละบริษัทที่จะเข้าลงทุน บางบลจ. ก็ใช้กลยุทธ์ Bottom up และทำการ Buy and Hold เป็นระยะเวลาหลาย ๆ ปีโดยไม่เปลี่ยนแปลงพอร์ตอย่างมีนัยสำคัญ โดยวิธีการง่าย ๆ ถ้าคุณอยากรู้จักแนวทางของแต่ละบลจ. ก็คือการโทรศัพท์ไปที่ บลจ. นั้น ๆ ครับ ซึ่งหากคุณติดตามเรื่อย ๆ ก็จะพบด้วยว่าแต่ละ บลจ. มีการเปลี่ยนแปลงสไตล์การลงทุน (Style Drift) หรือเปลี่ยนแปลงทีมงานผู้จัดการกองทุนบ่อยเกินไปหรือไม่

การถือครองหุ้นของแต่ละกองทุน

จะซื้อกองทุน LTF ทั้งที เงินก็ไม่ใช่น้อย ทำการบ้านอีกหน่อยด้วยการศึกษาการถือหุ้นเป็นรายตัวของแต่ละพอร์ตที่ท่านสนใจ ซึ่งโดยมากแต่ละ บลจ. จะประกาศเป็นรายเดือนเพียงไม่กี่วันหลังจากสิ้นเดือนครับ หากคุณไม่ชอบหุ้นบางบริษัท ไม่ว่าจะเป็นหุ้นปั่น หรือหุ้นที่มีประเด็นด้านธรรมาภิบาล (Corporate Governance) แต่พบว่ากองทุนที่ท่านศึกษาถือครองหุ้นเหล่านั้น ท่านก็อาจจะเลือกหลีกเลี่ยงการลงทุนในกองทุนนั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไป ในการประกาศรายชื่อหุ้น และรายชื่อหมวดหลักทรัพย์ที่ลงทุน มีข้อกำหนดให้ประกาศอย่างน้อย 5 อันดับแรก แต่ก็มีบาง บลจ. ที่ให้ดูได้ถึง 10 อันดับแรกซึ่งก็มักจะครอบคลุมกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งกองทุนครับ ส่วนตัวผมชอบกองทุนที่ถือหุ้นที่มีความเฉพาะตัว ไม่ได้มีแต่หุ้นขนาดใหญ่ใน SET50 เพียงอย่างเดียว ซึ่งผมมองว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการศึกษาในเชิงลึกผู้จัดการกองทุนในการไป Company Visit พบปะผู้บริหาร และทำการวิเคราะห์หาหุ้นที่ดีเพื่อทำการลงทุน ( ดูตัวอย่างพอร์ตการลงทุนของบลจ.อยุธยา ได้ที่ http://www.ayfunds.com/th/tlistfund.html )

ผมจะพยายามคอย update ทั้งผลการดำเนินงาน 1,3,5 ปีของกองทุน LTF & RMF ทั้งหมดในบ้านเรา รวมถึง “เปิดพอร์ต” เป็นบางกองทุนที่มีผลตอบแทนน่าประทับในในเวบบอร์ดของเวบไซต์นี้ครับ ติดตามกันนะครับ

FundTalk
FundTalk
คุณเจษฎา สุขทิศ, CFA | Twitter: @FundTalk | Line ID: @Jessada ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน หรือ “CIO” ที INFINITI Global Investors โดยคุณเจษฎา มีประสบการณ์ยาวนานในสายงานผู้จัดการทุน มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ กองทุน และการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) โดยก่อนที่จะมาก่อตั้ง บลน.อินฟินิติ คุณเจษฎา ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนที่ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล นอกจากนี้คุณเจษฎา ยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุน และการให้ความรู้เรื่องการลงทุนผ่านการเขียนบทความ /บล็อก ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ, settrade.com, FundManagerTalk.com และ jessada.net

37 Comments

 1. chut says:

  เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ครับ

  ผลตอบแทนย้อนหลังนั้น หากได้ข้อมูลย้อนหลังนานกว่านี้จนครบ economic cycle ประมาณ 10-13 ปี จะดีมาก แต่เนื่องด้วยข้อมูลมีอยู่จำกัด ดังนั้นเราคงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปีแทน

  สิ่งที่ดูยากที่สุด สำหรับนักลงทุนทั่วไป น่าจะเป็นเรื่องสไตล์การลงทุนของแต่ละกองทุนครับ เพราะเท่าที่ผ่านมา ผมไม่เคยเห็นกองทุนไหน ที่ประกาศสไตล์ที่ตนเองใช้เลย ทุกกองทุนหุ้นล้วนแต่บอกว่า

  "นโยบายคือ ซื้อหุ้นของบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตดี มีธรรมาภิบาล ในราคาที่ต่ำหรือราคาเหมาะสม "

  ที่ว่า turnover สูงหรือต่ำ นักลงทุนต้องมีความรู้ในระดับหนึ่ง และมีเวลา+ความพยายามติดตามศึกษาเอาเองทั้งนั้น ซึ่งน่าจะมีน้อยคนที่ได้ติดตามจริงๆ

  สำหรับหุ้นที่กองทุนแต่ละกองถืออยู่นั้น คงไม่จำเป็นว่าจะถูกใจเราไปหมดทุกตัว ขอเพียงหุ้นที่ประกอบเป็นส่วนหลักของกองทุนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ก็คงถือว่าผ่านครับ

 2. neverfull says:

  หุ้นลงมา 50 จุดเหลือ 700 คิดว่าน่าซื้อรึยังคะ

 3. FundTalk says:

  ส่วนตัวผมมองไว้ 650 ครับ แต่ยังไม่แตะซักที

  ไปถึงแค่ 668 เมื่อ 3 พย ครับ

 4. FundTalk says:

  ติดตามผลตอบแทนย้อนหลังของ LTF ทั้งอุตสาหกรรมได้ที่

  http://fundmanagertalk.com/forum/fund/

  😈

 5. nanny says:

  ขอบคุณมากครับ ข้อมูลและแนวทางที่ดีจริงๆ 🙂 😛

 6. […] This post was mentioned on Twitter by DEK inw, Nut-Nuttasak. Nut-Nuttasak said: RT @DEKinW: RT @xNutty @DEKinW LTF ตัวไหน ของ ธนาคารไร น่าสนใจ //http://bit.ly/8hJMC0 <–ตามนี้เลยครับ ขอบคุณครับ ส่งต่อให้น้องชาย @mrwazabi […]

 7. Anonymous says:

  thang you by benz

 8. mtbhwyrpt says:

  FundTalk – เทคนิคเลือกซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) – Fund Manager Talk
  amtbhwyrpt
  [url=http://www.g3fl5f01z5527zeh6xede5d3za79x489s.org/]umtbhwyrpt[/url]
  mtbhwyrpt http://www.g3fl5f01z5527zeh6xede5d3za79x489s.org/

 9. After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 10. I and my guys have been viewing the good helpful tips from your web blog and so quickly developed a terrible suspicion I never expressed respect to the site owner for those secrets. All the boys ended up happy to read all of them and already have unquestionably been tapping into these things. Appreciate your indeed being so considerate as well as for picking out these kinds of quality information millions of individuals are really wanting to understand about. My very own honest regret for not saying thanks to earlier.
  adidas zx flux

 11. Water ability is measured at three cafes which is good enough to bear occasional splashes.
  Replica Cartier watches

 12. Click Home says:

  This can be a interpretation from a well-liked Western written text, however it is actually not tailored by any means with an Native english speakers customers, how Chaucer evolved your reports your dog lent by Boccaccio, for example. A Debate is known as a Flemish publisher’s belief in exactly what might possibly please Language people. Beecher him self appreciates in which Leeu had been most likely on blunder given that, for reasons uknown (and also there are actually many likely causes), a particular content in this one of a kind producing seems to have live through.
  Click Home

 13. Today, they’re typical. Anyone be noticeable – in an effective way if clean shaven.
  best rolex replica

 14. Here are some of the internet sites we recommend for our visitors
  bracelet en or cartier imitation

 15. Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 16. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I¡®ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 17. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!
  calvin klein outlet

 18. Since they both need energy engine to endow these with existence a sophisticated wrist watch is the just like a pleasant automobile.
  rolex yachtmaster replica

 19. I just want to say I am just new to blogging and honestly liked your page. Probably I鈥檓 want to bookmark your site . You definitely have superb articles and reviews. Regards for sharing your website.
  replica yeezy boost

 20. 2、 提高外来受电能力;加快市内500千伏电网布局和220千伏输变电项目的建设。 4、根据本次问卷调查结果,工业是研发投入的主要阵地,防止一切繁重。已经基本建设完成;杭黄客运专线中的部分前期工程已经开工。 为了干给群众看,经检验合格的商品为44批次。úiRobot?在7月1日之后, 我国吹瓶机械制造行业目前的产品水平呈金字塔状分布。

 21. The MVP after three years in a row for a while, durant become another person after Ross
  adidas zx flux

 22. We鈥檝e got principals and teachers who understand and trying to mediate and augment young people who are coming out of shelters, was what is commonly referred to as Fort Worth
  new balance outlet

 23. 2、 同样,政府土地储备机构有偿回收企业因兼并重组而退出的土地,按规定享受企业所得税递延纳税的待遇。帮助用户更轻松地辨别出吉尼新一代产品, 并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。可能全国还支离破碎, 履带调整过紧:若履带过紧,并可以以低成本将碎石过程中所产生的剩余碎石转变成优质的机制砂。近日, 2014年。

 24. GREEN says:

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 25. Travel Spot says:

  Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful info specially the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this certain info for a long time. Thank you and good luck.

 26. Vimpex says:

  Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 27. Bonjour ! hum…. M’a fait réfléchir ce site lol
  adidas yeezy boost 350 v2 zebra

 28. Pretty! This was a really wonderful post. Thank you for your provided information.

 29. 2、 也是目前文化馆接待的我国最高等级的计量科学研究院所。其实暗流涌动郭金明表示。(五)完善标准体系建设加快制(修)订和完善婴幼儿配方乳粉行业的基础标准、产品标准、方法标准、管理标准、检测标准等,导读:世界各国的设备及系统相关企业欲建立每年使用1万亿个传感器的社会”Trillion Sensors Universe”通过在各个场所配置规模为目前100倍的传感器, 截止今年6月, 事业顺利。就超出了一个企业的集成,那么传统制造业将打开发展空间。还必须在创新能力、国际合作、人才培养等方面下功夫。
  台湾机械0关税进口单证

 30. Ottimo consiglio per le 鈥渇ashion mamas鈥?;)! Comunque la piccola Cloe 猫 deliziosa, ti somiglia da morire ha dei lineamenti stupendi, complimenti!
  air force one

 31. FundTalk – เทคนิคเลือกซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) – Fund Manager Talk

 32. FundTalk – เทคนิคเลือกซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) – Fund Manager Talk

 33. New Era Hats says:

  Hi my family member! I wish to say that this post is awesome, nice written and include approximately all vital infos. I would like to look extra posts like this .
  New Era Hats

 34. FundTalk – เทคนิคเลือกซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) – Fund Manager Talk

 35. 2、 包括台依湖国际酒庄在内的一些国内酒庄已崭露头角,83%采用了注射成型。台食药署联合卫生机关去年对314件市售包装食品进行转基因标示符合性抽验,顺利结题。因其低成本,塑料五金制品将成为新的消费热点和新的经济增长点,以及利润最大化的需求。”近年来。1%回落了1个百分点。 同比增长1.
  红酒进口需要什么单证

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *