InvestmentTalk – การเลือกซื้อหุ้นกู้อย่างมีหลักการ

InvestmentTalk – “Yield” นั้นสำคัญไฉน
22/08/09
InvestmentTalk – เข้าใจกองทุนบำนาญ (บ้าง…)
23/08/09

หลาย ๆ ท่านคงจะได้เคยมีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน เช่น หุ้นกู้ปูนซีเมนต์ไทย, หุ้นกู้ปตทสผ. ฯลฯ ที่ทยอยเสนอขายอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา วันนี้ผมจะขอเสนอแนวทางในการเลือกหุ้นกู้เอกชนอย่างมีหลักการ ซึ่งน่าจะพอเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนของท่านได้ครับ

ตราสาร ภาคเอกชนจัดเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล กล่าวคือโอกาสผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้จะสูงกว่าพันธบัตร โดยหุ้นกู้ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท จัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น FITCH, TRIS โดยอันดับความน่าเชื่อถือระดับสูงสุดคือ AAA และอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment grade คือ BBB – ขึ้นไป

ยกตัวอย่างเช่น หากพันธบัตรรัฐบาล 5 ปีมีดอกเบี้ยที่ 3.34% หุ้นกู้ก็ควรได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าพันธบัตร โดยส่วน ต่างระหว่างดอกเบี้ยของหุ้นกู้กับดอกเบี้ยของพันธบัตรจะเรียกว่า Credit Spread ซึ่งเป็นผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่ช่วยชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่ได้รับ Ratings ต่ำกว่าย่อมหมายถึงมีความเสี่ยงที่สูงกว่า หุ้นกู้นั้นก็ควรจะมี Credit Spread ที่สูงกว่าเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

ที่สำคัญคือ ท่านในฐานะนักลงทุนรายย่อย จะทราบถึงดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล และ Credit spread ของหุ้นกู้เอกชนได้จากแหล่งข้อมูลใด ผมขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลได้จากเวบไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) ครับ

รูปที่ 1 Corporate Bond Yield Curve
URL: http://www.thaibma.or.th/ เลือก Price&Yield >> Yield Curve >> Corporate

รูป ที่ 1 แสดงให้เห็นถึง Credit Spread ปัจจุบันของหุ้นกู้ในแต่ละช่วงอายุ และระดับ Ratings ต่าง ๆ เช่น หุ้นกู้อายุ 3 – 5 ปี ระดับ A มีระดับ Credit Spread ที่ 176 bps หรือ 1.76% ส่วนระดับ BBB อยู่ที่ 367 bps หรือ 3.76%

——————————————————————-
รูปที่ 2 ThaiBMA Government Bond Yield Curve
URL: www.thaibma.or.th เลือก Price&Yield >> Yield Curve >> Government

เมื่อทราบข้อมูล Credit Spread แล้ว ให้นำค่า Credit Spread ที่ได้ไปบวกกับดอกเบี้ยของพันธบัตร ตามรูปที่ 2 ยกตัวอย่างเช่น หากท่านกำลังศึกษาเพื่อจะลงทุนในหุ้นกู้ระดับ A ที่อายุประมาณ 5 ปี ปัจจุบัน ณ วันที่ 16 มิ.ย. ดอกเบี้ยพันธบัตร 5 ปีอยู่ที่ 3.34% และ Credit Spread อยู่ที่ 1.76% ดังนั้นดอกเบี้ยที่เหมาะสมก็ควรอยู่ที่ระดับใกล้เคียง 3.34 + 1.76 = 5.10%

หลักการที่ผมนำเสนอในวันนี้จะช่วยให้ท่านสามารถคำนวณหาดอกเบี้ยที่เหมาะสมสำหรับหุ้นกู้แต่ละรุ่นที่เสนอขายในตลาดได้ เช่น หากเราได้รับการเสนอขายหุ้นกู้ 5 ปีระดับ A ที่ดอกเบี้ย หรือ Yield to maturity ที่ 6.00% ก็น่าจะเป็นโอกาสที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะได้ดอกเบี้ยสูงกว่าระดับ Fair value อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของแต่ละบริษัทที่เราจะลงทุนอย่าง ละเอียดก็มีความสำคัญครับ เพราะ Ratings นั้นไม่ใช่ว่าได้ A แล้วจะคงอยู่ตลอดไป ถ้าฐานะการเงินด้อยลง บริษัทนั้นก็จะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือได้เช่นกัน

ในโลกของการลงทุนนั้น “ยิ่งรู้มากกว่าก็ยิ่งได้เปรียบ” นะครับ

โดย เจษฎา สุขทิศ,CFA. ผู้จัดการกองทุน, บลจ.อยุธยา จำกัด

FundTalk
FundTalk
คุณเจษฎา สุขทิศ, CFA | Twitter: @FundTalk | Line ID: @Jessada ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน หรือ “CIO” ที INFINITI Global Investors โดยคุณเจษฎา มีประสบการณ์ยาวนานในสายงานผู้จัดการทุน มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ กองทุน และการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) โดยก่อนที่จะมาก่อตั้ง บลน.อินฟินิติ คุณเจษฎา ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนที่ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล นอกจากนี้คุณเจษฎา ยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุน และการให้ความรู้เรื่องการลงทุนผ่านการเขียนบทความ /บล็อก ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ, settrade.com, FundManagerTalk.com และ jessada.net

19 Comments

 1. kongza says:

  อยากทราบว่าจะหาข้อมูลว่าหุ้นกู้บริษัทนี้ไปซื้อได้ที่ไหน นี้สามารถหาได้จากเว็ปอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

 2. FundTalk says:

  หลัก ๆ จะต้องติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย ซึ่งมักจะเป็นธนาคารพาณิชย์ครับ สำหรับธนาคารพาณิชย์ที่ Active ในการขายหุ้นกู้บ้านเรามีหลายเจ้าทีเดียว เช่น BBL, KBANK, SCB, BAY, TMB เป็นต้น แต่ต้องลำบากนิดนึงเพราะมักจะไม่มีศูนย์รวมข้อมูลตรงกลาง ว่า ณ วันนี้มีหุ้นกู้อะไรขายอยู่บ้าง

  นอกจากนี้ แหล่งข้อมูลเกี่ยวตราสารหนี้ที่น่าติดตาม ได้แก่

  1. Bond Electronic Exchange (BEX) โดย SET
  http://www.set.or.th/th/products/bonds/bonds_p1.h

  2. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย – TBMA
  http://thaibma.or.th

 3. jan says:

  เรียนคุณเจษฏา ที่นับถือ
  อยากทราบว่าหุ้นกู้ต่างๆที่เสนอขายผ่านธนาคารพาณิชย์ ทำไมบุคคลธรรมดาซื้อไม่ทันสักที
  ทั้งๆที่ไปวันแรกของการเปิดจองซื้อ ไปแต่เช้าเลย พอธนาคารเปิดก็ซื้อเลย เจ้าหน้าที่บอกว่าเต็มแล้ว คีย์ไม่เข้าแล้ว อย่างนี้ก็อย่าเสนอขายดีกว่า เพราะเสียเวลาไปรอซื้อ
  ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ แจน

 4. FundTalk says:

  jan:
  เรียนคุณเจษฏา ที่นับถือ
  อยากทราบว่าหุ้นกู้ต่างๆที่เสนอขายผ่านธนาคารพาณิชย์ ทำไมบุคคลธรรมดาซื้อไม่ทันสักที
  ทั้งๆที่ไปวันแรกของการเปิดจองซื้อ ไปแต่เช้าเลย พอธนาคารเปิดก็ซื้อเลยเจ้าหน้าที่บอกว่าเต็มแล้ว คีย์ไม่เข้าแล้ว อย่างนี้ก็อย่าเสนอขายดีกว่า เพราะเสียเวลาไปรอซื้อ
  ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ แจน

  เห็นใจจริง ๆ ครับ
  ตามหลักหากทำการ Public Offering โดยขายผ่านสาขาของธนาคาร
  ควรเปิดโอกาสให้นักลงทุนในลักษณะเท่าเทียมกัน (Fair Treatment)
  เมื่อความจริงเป็นเช่นนี้ในโอกาสถัดไปอาจต้องลองหาวิธีติดต่อกับธนาคารก่อนที่จะเปิดจองซื้อวันแรกดูครับ
  ว่าทำอย่างไรจึงจะได้สิทธิ์เป็นลำดับแรก ๆ

 5. janjanjan says:

  ขอบคุณที่ตอบนะคะ
  ขอถามอีกเรื่องนึงนะคะ
  ถ้าเราฝากออมสิน5เดือนดอกเบี้ย3.9 แต่หักแล้วเหลื่อ3.3
  กับซื้อหุ้นบัตรกรุงไทย3ปีได้ดอกเบี้ยคงที่5.5
  ระยะเวลาที่ต่างกันมันเหมาะสมกับดอกเบี้ยที่ต่างกันหรือไม่
  มีวิธีคิดยังไง ที่จะได้ผลตอบแทนสูงที่สุด
  พอดีมีเงินจำกัดค่ะต้องเอาแบบที่คุ้มที่สุด
  ขอบคุณอีกครั้ง

  • FundTalk says:

   อย่างแรกคือเรื่อง Credit Risk ครับ
   ธนาคารออมสินถือหุ้นโดยกระทรวงคลัง ขณะที่บัตรกรุงไทยถือเป็นบริษัทเอกชน ความมั่นคงออมสินจัดว่าดีกว่า แต่ของบัตรกรุงไทยก็ได้ชดเชยความเสี่ยงด้วยดอกผลที่มากกว่า

   อีกประเด็นคือเรื่องระยะเวลาครับ ยิ่งอายุยาวยิ่งได้ดอกเบี้ยสูง

   ส่วนเรื่องภาษีนั้นซื้อหุ้นกู้บัตรกรุงไทยก็โดนภาษีเหมือนกับฝากแบงค์เช่นกันครับ ดังนั้นหักแล้วจึงเหลือ 4.675

   ถ้ารับความเสี่ยงได้บ้าง และเงินเย็นนาน ๆ ฝากกับบัตรกรุงไทยได้ดอกเบี้ยสูงกว่า

   แต่ถ้าอยากได้มั่นคงสุด ๆ หรือเงินเย็นไม่นานมากก็ควรมองที่ฝากออมสินครับ

 6. civpjgbme says:

  InvestmentTalk – การเลือกซื้อหุ้นกู้อย่างมีหลักการ – Fund Manager Talk
  acivpjgbme
  civpjgbme http://www.g71f2603jlp7m1iyjirpjv115q388r72s.org/
  [url=http://www.g71f2603jlp7m1iyjirpjv115q388r72s.org/]ucivpjgbme[/url]

 7. calvin klein says:

  Kaufen ohne rezept gunstig, legal in deutschland kaufen und filmtabletten beipackzettel, au?er online bestellen mit kreditkarte, online apotheke rezeptfrei. Generika gunstig kaufen auch in frankreich rezeptfrei, generika preisubersicht und rezeptfreie generika trotz wo kann ich rezeptfrei kaufen.
  calvin klein

 8. lebron 14 says:

  Noticeably intriguing elements that you have remarked, thanks for adding.
  lebron 14

 9. Greetings! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My site goes over a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!
  nike air vapormax

 10. vera bradley says:

  Hello! I realize this is sort of off-topic but I had to ask. Does running a well-established website like yours take a lot of work? I鈥檓 brand new to blogging however I do write in my diary on a daily basis. I鈥檇 like to start a blog so I will be able to share my personal experience and thoughts online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!
  vera bradley

 11. I merely have to reveal to you that I am new to putting up a blog and pretty much loved your website. Probably I am most likely to save your blog post . You seriously have fantastic article materials. Appreciate it for expressing with us all of your website page
  adidas ultra boost

 12. 1、 道路上的车流量检测等,导致”抄表到户”、”阶梯水价”等国家政策难以落地。截至2013年底, 柚木等级 数量(霍普斯吨) 均价(霍普斯吨/美元) SG-5 40 2603 SG-7 870 870 柚木短木 3 1218 品名(柚木) 等级 数量(立方吨) 均价(美元/立方吨) 方材 市场等级 2 1,其中1霍普斯吨约等于1.”为了赶“黄牛”,5折。不及发达国家70%的水平。有的指标甚至低于天然气发电的排放浓度限值。请关注终端价格变化。
  缅甸红木进口清关

 13. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!
  adidas ultra boost

 14. This is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise info鈥?Thanks for sharing this one. A must read article!
  3d wooden puzzles

 15. InvestmentTalk – การเลือกซื้อหุ้นกู้อย่างมีหลักการ – Fund Manager Talk

 16. Wheelset Mtb says:

  InvestmentTalk – การเลือกซื้อหุ้นกู้อย่างมีหลักการ – Fund Manager Talk

 17. Bearing 6208 says:

  InvestmentTalk – การเลือกซื้อหุ้นกู้อย่างมีหลักการ – Fund Manager Talk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *