Fundmanagertalk.com

เวบไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจ การลงทุน ใน หุ้น, กองทุน, ตราสารหนี้ และการวิเคราะห์ เศรษฐกิจ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็น “นักลงทุน” และยิ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นนักลงทุนอยู่แล้ว โดยเนื้อหาในเวบไซต์นี้ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบใหญ่ คือ บทความ ซึ่งผมรวบรวมจากบทความที่ผมได้เขียนในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์: คุยกับ “ผู้จัดการกองทุน” รวมถึงบทความจากผู้จัดการกองทุนท่านอื่น ที่เห็นว่ามีความน่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ Webboard (หรือ Forum) ที่ท่านจะสามารถเข้าไปหาความรู้ หรือตั้งคำถามกับผมในเรื่อง ของ “การลงทุน” ได้อีกด้วย สำหรับท่านที่สนใจตั้งคำถามใน webboard สามารถตั้งคำถามได้ทุกระดับความยากง่ายครับ ตั้งแต่คำถามพื้นฐานง่าย ๆ ไปจนถึงการคำนวณทาง Technical แบบลึกซึ้ง ...