InvestmentTalk – 3 จริตของกำไร กับการเติบโตของราคาหุ้น

การลงทุนในหุ้น คือการร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจ การเป็นเจ้าของธุรกิจวัดปริมาณได้ที่ส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ (Shareholder’s Equity) เติบโตขึ้นได้ด้วยการทำธุรกิจแล้วมีกำไร ธุรกิจที่มีกำไร ส่วนของเจ้าของก็จะเติบโตขึ้น ดังสมการพื้นฐานที่ว่า         ส่วนของเจ้าของ ณ สิ้นปีที่แล้ว + กำไรปีนี้ (- จ่ายปันผล ถ้าจ่าย) = ส่วนของเจ้าของ ณ สิ้นปีนี้ กำไรเกิดจาก รายได้ที่สูงกว่าต้นทุนและรายจ่ายต่างๆ ธุรกิจที่มีรายได้สูงขึ้น แต่ต้นทุนและรายจ่าย “สูงขึ้นน้อยกว่า” หรือ “คงที่” หรือ “ลดลง” เท่ากับว่าอัตรากำไรก็จะสูงขึ้น ส่วนของเจ้าของก็จะเติบโตแบบมีอัตราเร่ง ราคาหุ้นในตลาด แปรตาม “แนวโน้ม” และ ...

InvestmentTalk – ผลทดสอบเครื่องมือชี้จุดซื้อขายยอดนิยม 3 ตัว กับ SET Index ย้อนหลัง 5 ปี

ตามที่ได้นำเสนอบทความก่อนหน้า เรื่อง “MACD เครื่องมือชี้จุดซื้อบอกจุดขาย พร้อมผลทดสอบความแม่นยำย้อนหลัง 20 ปี” (http://fundmanagertalk.com/invesment-talk-mac/) โดยผมได้ทิ้งท้ายไว้ว่าจะลองทดสอบกับ Indicator (เครื่องมือชี้จุดซื้อขายหลักทรัพย์) ยอดนิยมตัวอื่นๆ ด้วย ตอนนี้ทดสอบเสร็จแล้ว จึงขอเชิญติดตามกันครับ จากการสอบถามบุคคลในวงการลงทุนจำนวนหนึ่ง พบว่า Indicator ที่ได้รับความนิยมได้แก่. . 1. Moving Average Convergence/Divergence หรือ MACD 2. Average Directional Index หรือ ADX 3. Slow Stochastic Oscillator หรือ SSTO . ซึ่งทั้งหมดเป็นเครื่องมือที่นำกราฟที่มีคุณสมบัติต่างกันหลายเส้น ...