4. Career Talk

20/09/10

CareerTalk – สู่เส้นทางมืออาชีพด้านการลงทุนกับคุณวุฒิ CISA: Certified Investment & Securities Analyst

ผู้ที่อยู่ในสายงานด้านการลงทุนคงจะคุ้นหูกับคุณวุฒิ CFA หรือ Certified Financial Analyst ซึ่งเป็นใบเบิกทางที่สำคัญในระดับสากลสำหรับการเติบโตในสายงานการเงินการลงทุน หรือแม้แต่การกระโดดข้ามมาจากสายอาชีพอื่น อย่างไรก็ดี ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานด้านตลาดทุนของประเทศไทยได้พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพด้านการลงทุนฉบับของเราเองขึ้นมา โดยอิงกับโครงสร้างหลักสูตร CFA เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้จะมีองค์ความรู้ทัดเทียมได้กับระดับสากล โดยหลักสูตรนี้มีชื่อว่า Certified Investment & Securities Analyst Program หรือ CISA (ซีซ่า) 1) […]
10/03/10

Career Talk – อาชีพในสายงานลงทุน (Buy Side)

สวัสดีครับ สัปดาห์ก่อนผมมีโอกาสได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องโอกาสทางอาชีพสายงานลงทุนให้กับนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ จึงอยากนำเนื้อหามาแชร์ให้กับท่านผู้อ่านครับ ผมขอจำแนกงานสายลงทุนออกเป็น 2 ประเภท คือฝั่งซื้อ (Buy Side) และฝั่งขาย (Sell Side) โดยวันนี้เราจะมาเล่าในส่วนของ Buy Side ครับ ฝั่ง Buy Side หรือบางคนก็เรียก “ฝั่งลงทุน” ส่วนใหญ่จะเป็นงานในสถาบันการเงินที่มีพอร์ตการลงทุน เช่น บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน […]