Investment Talk – 5 ขั้นตอน กับการกระจายความเสี่ยงอย่างง่ายๆ

  การกระจายความเสี่ยง หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า Diversification เป็นที่รู้จักกันในการลงทุนว่า เป็นสิ่งที่ควรทำ สำหรับนักลงทุนที่หวังจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว แต่สำหรับนักลงทุนรายบุคคล (Individual Investor) น้อยคนเหลือเกินที่จะเห็นความสำคัญของการกระจายความเสี่ยงนี่ แต่กลายเป็นมุ่งหวังว่า จะสร้างกำไรจากสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่ง หรือหุ้นเพียงแค่ตัวเดียวในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ เพื่อทำกำไรโดยการใส่เงินไปไว้ในสินทรัพย์นั้นทั้งก้อน กำไรมาก็โชคดีไป และยิ่งตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นขาขึ้น เราจึงเห็นนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่เห็นความจำเป็นของการกระจายความเสี่ยง เพราะซื้ออะไรไปมันก็ขึ้นมากันหมด แต่มี 2 สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือ ไม่มีใครรู้ว่า ตลาดหุ้นมันจะขึ้นไปอีกนานไหม แบบเดาถูก 100% หรอก การกระจายความเสี่ยงอาจลดอัตราผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนบ้างก็จริงๆ แต่สิ่งที่ลดลงด้วย และลดลงอย่างมีนัยสำคัญก็คือ ความเสี่ยง (Risk) ผมขอเล่า 5 ขั้นตอนสำหรับการกระจายความเสี่ยงอย่างง่ายๆ เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยสามารถนำไปใช้ในเบื้องต้นเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนตัวเองนะครับ  อย่าถือหุ้นแค่ตัวเดียว หรือ อุตสาหกรรมเดียว – ...

InvestmentTalk – หลุมพรางของราคาเป้าหมาย

เมื่อสักครู่นี้ได้อ่านบทวิเคราะห์หุ้น ROBINS ใน settrade.com พบว่านักวิเคราะห์คำนวณราคาเป้าหมาย 1 ปีข้างหน้าได้ 37 บาทเศษ ขณะที่ราคาตลาดล่าสุดคือ 36 บาท (11.20น 9 สิงหาคม 2254) ประเด็นคือ เมื่อย้อนกลับไปดูราคาตลาดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว (วันที่ 9 สิงหาคม 2553) ราคาอยู่ที่ 19.50 บาท (เท่ากับว่าขึ้นมาถึง 85% ใน 1 ปี) ซึ่งผมพอจำได้ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ไม่มีนักวิเคราะห์รายใดเคาะราคาเป้าหมายหุ้น ROBINS ในอีก 1 ปีข้างหน้า (ซึ่งก็คือวันนี้ในปัจจุับัน) ไว้เกิน ...