InvestmentTalk – รับมือการเข้าสู่ Aging Society ด้วยการจัดพอร์ตแบบ “สมดุลตามอายุ”

InvestmentTalk – เคล็ด (ไม่)ลับ การลงทุนในภาวะ “หยวนแข็ง เยนอ่อน”
08/10/13
InvestmentTalk – ปรับพอร์ตรับมือความไม่แน่นอนทางการเมือง 2557
29/01/14

จากการศึกษาของสภาพัฒน์ฯ ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ยุค “สังคมผุ้สูงอายุ (Aging Society)” จากปัจจุบันที่มีประชากรที่มีอายุสูงกว่า 65 ปีขึ้นไปที่ประมาณ 9% จะทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็น 25% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในปี พ.ศ 2583 นอกจากนี้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ทำการศึกษาเช่นกันว่าผู้สูงอายุชาวไทยในปัจจุบัน มีมากถึง 2 ใน 3 ที่ไม่มีเงินออม ส่วนที่มีเงินออมมากกว่า 1 ล้านบาทนั้นมีเพียง 5% ของจำนวนผุ้สูงอายุทั้งหมด ขณะที่สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุของประเทศไทยยังมีอยู่ในระดับจำกัด ผมเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านที่อ่านบทความฉบับนี้ก็กำลังจะเข้าสู่ “วัยสูงอายุ” ไม่ช้า ก็เร็ว ดังนั้น ผมขอเชิญชวนทุกท่านมาให้ความสำคัญกับเรื่องการออม การลงทุน เพื่อรับกับ Mega Trend ของประเทศไทยที่กำลังจะมาถึงนี้ครับ

ทำไมต้องจัดพอร์ตลงทุน

 • ข้าวราดแกงวันนี้ราคาจานละ 35 บาท ถ้าท่านเกษียณในอีก 30 ปีข้างหน้า หากคิดอัตราเงินเฟ้อที่ 3% ข้าวแกงจะราคาเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าตัวเป็น 85 บาท
 • หากคุณคิดว่าหลังเกษียณอยากมีเงินใช้ซักเดือนละ 3 หมื่นบาท จริง ๆ คุณต้องมีประมาณเดือนละกว่า 7 หมื่นบาทในยามสูงอายุ เพราะราคาข้าวของที่แพงขึ้น
 • ถ้าคุณตั้งใจจะเลี้ยงดูตัวเองในยามเกษียณ จำนวนเงินที่ต้องมี ณ วันสิ้นสุดการทำงานอยู่ที่ประมาณ 20 ล้านบาท หลาย ๆ ท่านอาจรู้สึกว่าจำนวนเงินขนาดนี้เยอะเกินกว่าจะหาได้ แต่ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้ครับ
 • ถ้าคุณโชคดีมีมรดกอยู่ 1 ล้านบาทวันนี้ หากนำเงินไปลงทุนได้ 3% ทุกปี อีก 30 ปีจะเพิ่มมูลค่ากว่าสองเท่าตัวเป็น 2.4 ล้านบาท แต่หากลงทุนได้ผลตอบแทนปีละ 10% อีก 30 ปีจะเพิ่มมูลค่าเกือบยี่สิบเท่าตัวเป็น 17.4 ล้านบาท
 • จากตัวเลขข้างต้น สรุปได้ว่า ท่านที่เริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้อย่างถูกวิธี จะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีเงินเพียงพอใช้ในยามสูงอายุครับ

จัดพอร์ตแบบ “สมดุลตามอายุ (Target Date Retirement Plan)”

ต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ ไม่ได้มีเวลามากที่จะติดตามการลงทุน หลาย ๆ ท่านไม่ได้มีเวลาพอมาศึกษาว่าควรมีพอร์ตที่ลงทุนในหุ้นกี่เปอร์เซนต์ ลงพันธบัตรสั้นหรือยาว ควรปรับเพิ่มลดตอนไหน จึงเป็นที่มีของการจัดพอร์ตแบบ “สมดุลตามอายุ” ซึ่งแนวทางคือนักลงทุนเพียงแต่ระบุ “อายุเกษียณ” ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะทำหน้าจัดพอร์ตให้เหมาะสมกับระยะเวลาการลงทุน หากระยะเวลาการลงทุนยาวจะสามารถรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูง ก็ควรมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นมากหน่อย หากใกล้จะเกษียณแล้วก็ควรจะลดระดับความเสี่ยงลงเพื่อรักษามูลค่าของเงินที่จะต้องนำไปใช้ในยามสูงอายุ

ScreenHunter_06 Nov. 07 15.58

จากแผนภาพข้างต้นเป็นการปรับลดระดับความเสี่ยงตามแนวคิดการจัดพอร์ตแบบ “สมดุลตามอายุ”  ซึ่งมีการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูงในช่วงที่นักลงทุนอยู่ในวัย 20 – 45 ปี หลังจากนั้นจะทำการปรับลดความเสี่ยงของพอร์ตค่อนข้างเร็ว โดยเฉพาะในช่วง 5 – 10 ปีสุดท้าย ซึ่งแนวทางนี้จะทำให้นักลงทุนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนในระดับสูงเป็นระยะเวลานานหลายปี และเป็นกุญแจสำคัญอันหนึ่งที่จะนำไปสู่เป้าหมายทางการเงินครับ

กองทุนบำนาญ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กับการจัดพอร์ตแบบ “สมดุลตามอายุ”

ผู้เขียนมองว่าการจัดพอร์ตแบบ “สมดุลตามอายุ” เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำนาญ รวมไปถึงกองทุนประเภท LTF และ RMF เนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาว และมีเป้าหมายเพื่อการเกษียณ สิ่งสำคัญคือ นักลงทุนต้องเริ่มปรับทัศนคติการลงทุน ลดความหวั่นไหวต่อความผันผวนระยะสั้น และให้ความสำคัญหลักกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ควบคู่กับการปรับระดับความเสี่ยงการลงทุนที่เหมาะสม ในปัจจุบันเริ่มมีบางหน่วยงานสำคัญด้านการออมเริ่มนำเสนอการจัดพอร์ตแบบ “สมดุลตามอายุ” และในอนาคตน่าจะได้เห็นการลงทุนลักษณะนี้มีความแพร่หลายมากขึ้น ในการนี้ บลจ. ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอผลิตภัณฑ์การจัดพอร์ตแบบ “สมดุลตามอายุ (Target Date Retirement Plan)” เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยสู่ยุค Aging Society ที่กำลังจะมาถึงครับ

เจษฎา สุขทิศ, CFA

FundTalk
FundTalk
คุณเจษฎา สุขทิศ, CFA | Twitter: @FundTalk | Line ID: @Jessada ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน หรือ “CIO” ที INFINITI Global Investors โดยคุณเจษฎา มีประสบการณ์ยาวนานในสายงานผู้จัดการทุน มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ กองทุน และการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) โดยก่อนที่จะมาก่อตั้ง บลน.อินฟินิติ คุณเจษฎา ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนที่ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล นอกจากนี้คุณเจษฎา ยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุน และการให้ความรู้เรื่องการลงทุนผ่านการเขียนบทความ /บล็อก ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ, settrade.com, FundManagerTalk.com และ jessada.net

34 Comments

 1. lkjykhef says:

  InvestmentTalk – รับมือการเข้าสู่ Aging Society ด้วยการจัดพอร์ตแบบ “สมดุลตามอายุ” – Fund Manager Talk
  [url=http://www.g09o9y3ckug969y2f915pjrq01109tmfs.org/]ulkjykhef[/url]
  alkjykhef
  lkjykhef http://www.g09o9y3ckug969y2f915pjrq01109tmfs.org/

 2. vera bradley says:

  鈥淚f you are talking about communicating science to a lot of individuals, many of whom are children, who is good at that?鈥?said Steve Hinkley,Michael Kors Outlet, the museum鈥檚 vice president of programs. 鈥淭eachers tend to be good at that.鈥?
  vera bradley

 3. You can certainly see your expertise in the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. All the time follow your heart.
  kyire 3 samurai

 4. Tabletten, generika rezeptfrei online kaufen und usa kaufen, au?er versand aus deutschland, online kaufen deutschland. Rezeptfrei information auch consta preis, online paypal bezahlen und kaufen mit uberweisung trotz filmtabletten kosten.
  adidas ultra boost uncaged

 5. Into the second array also?Durant: I should be the best
  nike air presto

 6. Li Ming: 1 a ball hit big lose full responsibility for strength in the coach
  adidas zx flux

 7. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 8. air jordans says:

  It鈥檚 hard to find knowledgeable folks on this matter, however you sound like you recognize what you鈥檙e talking about! Thanks
  air jordans

 9. 韓国国民には、必殺技の荒稼ぎ韓国人売春婦たちが性接待で億万長者ですので、性接待スター自動車が世界一番荒稼ぎ。開脚の韓国人売春婦自動車たち!乗り放題乗せ放題の荒稼ぎ韓国人自動車こんやも口開けで乗車OK無問題!
  replica love bangle cartier

 10. Soon after study a number of of the blog posts on your web page now, and I genuinely like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will probably be checking back soon. Pls have a look at my web web site too and let me know what you believe.
  over at this website

 11. Spot on with this write-up, I truly think this website needs much more consideration. I¡®ll probably be again to read much more, thanks for that info.

 12. Hi there, after reading this awesome article i am too happy to share my experience here with colleagues.
  vera bradley backpacks

 13. retro 11 says:

  Making handmade cards and photo books based on images that happen to be special to you is really satisfying.
  retro 11

 14. Hi Joel,I’m sorry you are having trouble with your mat. What you describe is very unusual. Please email me and perhaps we can figure out what is going on and resolve your problem.DeanJadeYoga
  santos dumont cartier imitazione

 15. The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 16. fake jewelry says:

  The corporate repays any dividend give of just one. 90% for a trailingtwelvemonth time frame including a give involving a pair of. 10% according to a great annualized different amount. The company has been growing dividends at an average rate of 23. 7% each year during the last personal training yrs.
  fake jewelry

 17. It’s the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 18. curry 3 says:

  Jeremy trapped foul with 13 + 5 small assassin 19 points green army to break the nets
  curry 3

 19. You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!

 20. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.
  adidas tubular

 21. There are numerous men in my own nearby dating poolming who’re currently rocking the lumberjack look that is city that I’ve dubbed my personal favorite app Hardwood that is relationship.
  Replica Cartier watches

 22. You made some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will go along with with your website.

 23. Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . don¡¯t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 24. Durant think this into a best What say I do not know the selection criteria
  nike huarache

 25. This is the right occasion to have some desires for the longer term. I’ve looked over this blog entry and if I can, I desire to suggest you very few intriguing tip.
  adidas nmd womens

 26. Rezeptfrei osterreich, ist ein generika und bestellen legal, au?er per nachnahme, in welchen landern kann man rezeptfrei kaufen. Kann man gunstig kaufen auch original oder generika, gunstig kaufen per paypal und kostenlos auf rezept trotz bestellen.
  nike vapormax

 27. 1、 帮助企业减少用工20%至30%, 事实上,73万亿元, 新中泰集团(亚洲)有限公司董事长徐长宇接受记者采访时表示, 到2050年,工期4-5年。该线路全长202公里, 去年59个新认证 大马木材认证理事会总执行长杨天光指出,马来西亚木材认证理事会(MTCC)凭着去年共登记59个新的产销监管链(Chain-ofCustody 只经营单一品牌的代理商数量很少。
  二手旧设备进口报关

 28. Just desire to say your article is as amazing. The clearness in your post is simply excellent and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 29. I just wish to show you that I am new to putting up a blog and pretty much cherished your webpage. Very likely I am probably to save your blog post . You truly have fantastic article content. Like it for share-out with us the best web report
  calvin klein underwear

 30. venez sur ce site!!!!! C鈥檈st plein de surprises, de decouvertes, et bien sur, d鈥檃nimaux!!!!! J鈥檃i adore!!!! !C鈥檈tait top !!!!!! =)
  Jigsaw Puzzles for Sale

 31. I am not certain the place you’re getting your info, but good topic. I must spend some time studying much more or working out more. Thank you for excellent info I was in search of this info for my mission.
  adidas nmd womens

 32. kyrie 2 says:

  Stunning story there. What occurred after? Thanks!
  kyrie 2

 33. curry 1 says:

  Press 1 inter club rankings: Evergrande Asia Luneng than India team
  curry 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *