เพิ่มโอกาสสร้างกระแสเงินสดจากตลาดหุ้น คุณก็ทำได้ กับกองทุน ABTED

แชร์บทความนี้

นักลงทุนโดยทั่วไปเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเผื่อหวังผลตอบแทนในรูปของกำไร แต่แท้ที่จริงแล้วการลงทุนในหุ้นที่ผันผวนต่ำ และมีอัตราเงินปันผลสูง ก็เป็นอีกรูปแบบของการลงทุนที่สามารถสร้างกระแสเงินสดให้เรานำไปจับจ่ายใช้สอยได้ และถ้ารู้จักจังหวะการลงทุนที่ดี ผลตอบแทนจากเงินปันผลยังน่าสนใจมากอีกด้วยเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ำเหลือเกินในปัจจุบัน

ผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานการ relaunch กองทุนเปิด อเบอร์ดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น ในที่นี้ขอเรียกชื่อย่อคือ ABTED ซึ่งผมมองว่าเป็นหนึ่งในกองทุนที่ตอบโจทย์ถึงโอกาสในการสร้างรายได้ หรือกระแสเงินสดจากการลงทุนได้ดีมาก ๆ เหตุผลเป็นอย่างไร ไปดูกัน

รูปที่ 1 ผลตอบแทนรวมปันผลของกองทุน ABTED | ที่มา บลจ. อเบอร์ดีน

หากมองย้อนหลังไป 10 ปี ณ วันนี้แม้ NAV กองทุนจะอยู่ที่ 6 บาท แต่เราจะพบว่าเงินปันผลสะสมย้อนหลัง 10 ปีของกองทุนนี้สูงถึง 11 บาท นั่นเท่ากับว่าท่านนักลงทุนได้เงินปันผลจากการลงทุนเฉลี่ยปีละบาทนิด ๆ เลยทีเดียว

ถ้าสมมติลงทุนเมื่อ 10 ปีที่แล้ว 1 ล้านบาท เท่ากับว่าโดยเฉลี่ยแล้วได้เงินปันผลตอบแทนกลับมาตกปีละแสนบาท

หลาย ๆ ท่านอาจจะมีคำถามว่าทำไม NAV ของกองทุนจึงอยู่ต่ำกว่าที่ราคาพาร์ 10 บาท ตรงนี้หลัก ๆ มาจากกลไกจ่ายเงินปันผลของกองทุนที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในช่วงที่กองทุนขาดทุน แต่จะจ่ายเงินปันผลในช่วงที่กองทุนมีกำไรโดยไม่จำเป็นต้องล้างขาดทุนสะสมทั้งหมด

รูปที่ 2 ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุน ABTED | ที่มา บลจ.อเบอร์ดีน

กองทุนนี้จึงเหมาะกับท่านที่เน้นสร้างรายได้จากการลงทุน ให้เงินทำงานแทนเรา และจ่ายปันผลออกมาในทุกช่วงที่กองทุนมีกำไร ขณะที่ในช่วงขาดทุนจะส่งผลให้ NAV ปรับลดลงมาบ้าง โดยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมากองทุนสามารถจ่ายปันผลออกมาแทบทุกปี (ยกเว้นเพียงปี 2015) และใน 3 ปีหลัง (ปี 2014 2016 และ 2017) กองทุนมีรูปแบบการจ่ายเงินปันผลที่ค่อนข้างชัดเจน คือจ่ายในทุก ๆ ไตรมาส ที่กองทุนสามารถทำกำไรได้

Source: Aberdeen Standard Investments and Stock Exchange of Thailand as of 31 May 2018

รูปที่ 3 Valuation Matrix ของกองทุน ABTED ณ พ.ค. 61 | ที่มา บลจ.อเบอร์ดีน

กองทุน ABTED มีระดับ ROE สูงเพื่อสร้างโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนในระดับสูง ขณะที่กองทุนมีการระดับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) เฉลี่ยที่สูงถึง 4.32%  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561) ในปัจจุบัน ซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในระดับที่น่าสนใจลงทุน

นอกจากระดับปันผลที่สูงแล้ว กองทุนยังมีระดับ P/E ที่ต่ำกว่าตลาดอีกด้วย ที่ระดับ P/E 12.6 เท่า ซึ่งเหมาะมากกับภาวะตลาดในปัจจุบันที่หุ้นเติบโตยอดนิยมที่มี P/E สูง ๆ กำลังมีความผันผวนมาก ๆ

การวางพอร์ตสไตล์ อเบอร์ดีน ของกองทุน ABTED ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอีกทั้งลักษณะกองทุนนี้เน้นเงินปันผลสูง เติบโตอย่างยั่งยืน และ P/E ต่ำ ส่งผลให้ค่าเบต้าของกองทุนอยู่ในระดับต่ำมาก ซึ่งล่าสุดอยู่ที่ระดับเพียง 0.58  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561) นั่นหมายความว่ากองทุนนี้มีแนวโน้มผันผวนต่ำกว่าตลาดหุ้น

รูปที่ 4 หุ้น 10 อันดับแรกของกองทุน ABTED ณ พ.ค. 61 | ที่มา บลจ. อเบอร์ดีน

ไปดูที่หน้าหุ้นของ ABTED กันบ้าง สไตล์การลงทุนของอเบอร์ดีนเป็นสไตล์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงหรือมีปัจจัยพื้นฐานดี หาหุ้นที่มีโมเดลธุรกิจที่ใช่ มีความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และมักจะถือลงทุนระยะยาวหลาย ๆ ตัวเกิน 10 ปีขึ้นไป ทำให้อัตราการหมุนพอร์ต (Portfolio Turnover) ของกองทุนค่ายนี้น่าจะเป็นหนึ่งในค่ายที่หมุนต่ำที่สุดเจ้าหนึ่งในเมืองไทยเลยทีเดียว

เมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนยอดฮิตของอเบอร์ดีน คือกอง Aberdeen Growth แม้จะมีหน้าหุ้นที่คล้ายกันหลายตัว แต่เห็นได้ชัดว่ากอง ABTED จะไม่ได้มีหุ้นที่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ต่ำอย่าง HMPRO, CPN อยู่ใน 10 อันดับแรก แต่จะเน้นลงทุนให้หุ้นปันผลสูงอย่าง LH TLGF AIS เพื่อให้ตอบโจทย์ของกองทุน

สรุป

กองทุน ABTED เป็นกองทุนที่น่าสนใจสำหรับที่ตอบโจทย์ “โอกาสในการสร้างรายได้จากเงินลงทุน” จาก character ของกองทุนที่ลงทุนในหุ้นที่ผันผวนต่ำ ปันผลสูง และสไตล์การลงทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดีในระยะยาว กองทุนได้พิสูจน์แล้วถึงศักยภาพในการสร้างรายได้ในรูปเงินปันผล 10 ปีที่ผ่านมาในอดีต และผมมองว่ากองทุนนี้ยังตอบโจทย์สภาวะการลงทุนลงทุนใน 1 – 2 ปีข้างหน้าที่ตลาดน่าจะมีความผันผวนในระดับสูงอีกด้วย
ข้อมูล กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น (ABTED)

นโยบายการลงทุน: ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุน

เพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: โครงการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณา

จากผลการดำเนินงานของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ และ/หรือกำไรสะสม เมื่อโครงการ

มีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล หรือมีกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น (แล้วแต่กรณี)

ระดับความเสี่ยง: ระดับ 6

ระดับผลตอบแทนคาดหวัง: เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นและเงินปันผล

เหมาะสำหรับ: นักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลง

จนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ และผู้ลงทุนสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.aberdeen-asset.co.th/ABTED/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล์ client.services.th@aberdeenstandard.com หรือโทร 0-2352-3388

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


Facebook Comments

แชร์บทความนี้
เจษฎา สุขทิศ, CFA ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FINNOMENA & นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย คุณเจษฎา เคยปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล และเคยร่วมงานเป็นผู้จัดการกองทุนกับกลุ่ม เจพี มอร์แกน, ไทยพาณิชย์ และยูโอบี นอกจากนี้ ในปัจจุบัน คุณเจษฎา รับหน้าที่เป็นวิทยากรด้านการเงิน และฟินเทค ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ คุณเจษฎา เคยได้รับรางวัลนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, รางวัล Most Astute Investor จากนิตยสาร The Asset และรางวัล Morningstar Fund Award
Posts created 106

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top