23/07/18

เพิ่มโอกาสสร้างกระแสเงินสดจากตลาดหุ้น คุณก็ทำได้ กับกองทุน ABTED

นักลงทุนโดยทั่วไปเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเผื่อหวังผลตอบแทนในรูปของกำไร แต่แท้ที่จริงแล้วการลงทุนในหุ้นที่ผันผวนต่ำ และมีอัตราเงินปันผลสูง ก็เป็นอีกรูปแบบของการลงทุนที่สามารถสร้างกระแสเงินสดให้เรานำไปจับจ่ายใช้สอยได้ และถ้ารู้จักจังหวะการลงทุนที่ดี ผลตอบแทนจากเงินปันผลยังน่าสนใจมากอีกด้วยเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ำเหลือเกินในปัจจุบัน ผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานการ relaunch กองทุนเปิด อเบอร์ดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น ในที่นี้ขอเรียกชื่อย่อคือ ABTED ซึ่งผมมองว่าเป็นหนึ่งในกองทุนที่ตอบโจทย์ถึงโอกาสในการสร้างรายได้ หรือกระแสเงินสดจากการลงทุนได้ดีมาก ๆ เหตุผลเป็นอย่างไร ไปดูกัน รูปที่ 1 ผลตอบแทนรวมปันผลของกองทุน ABTED | ที่มา บลจ. […]
01/05/15

เทคนิคเลือกการลงทุน “กองทุนหุ้น”

เชื่อว่าคุณผู้อ่านหลาย ๆ คนมีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนหุ้น โดยเฉพาะกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) ซึ่งเป็นที่แพร่หลายมากในปัจจุบัน สิ่งที่ทุกท่านต้องพิจารณา คือการเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ท่านจะไว้วางใจให้บริหาร ซึ่งปัจจัยที่ใช้ในการเลือก บลจ. มีทั้งเรื่องคุณภาพของบริการ, ความรู้สึกไว้วางใจต่อ บลจ., ทีมงานแ ละผลประกอบการในอดีต เป็นต้น สำหรับบทความฉบับนี้จะเป็นการนำเสนอแนวทางเลือก “กองทุนหุ้น” ในแง่มุมของสไตล์การบริหาร เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณา สไตล์การบริหารกองทุนหุ้น ถ้าดูตามบทความ หรือหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการลงทุน มักจะเห็นการแบ่งสไตล์การลงทุนออกเป็น […]