FundTalk – ผลประกอบการย้อนหลัง LTF

InvestmentTalk – Optimization และ การจัดสรรการลงทุนแบบนักลงทุนสถาบัน (Strategic and Tactical Asset Allocation Strategies)
20/11/09
InvestmentTalk – เจาะลึกเทคนิกการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตอนที่ 1: เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนตลอดโครงการ
08/12/09
แชร์บทความนี้

เข้าสู่ช่วงฤดูลดหย่อนภาษีอย่างเต็มตัว คือช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. ของทุกปี ซึ่งจากสถิติแล้วพบว่ายอดการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีทั้ง LTF, RMF เกินกว่ากึ่งหนึ่งจะมาอัดกันในช่วงนี้ ผมเคยเขียนบทความเรื่อง “เทคนิคเลือกซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)” ไปแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งหาอ่านได้ที่ http://fundmanagertalk.com สำหรับวันนี้เราจะมาดูผลประกอบการย้อนหลังของ LTF กันครับ

LTF คืออะไร

LTF ย่อมาจาก Long Term Equity Fund หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนรวมแบบพิเศษที่ให้สิทธิผู้ลงทุนนำเงินลงทุนในแต่ละปีมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ เงินลงทุนใน LTF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15%ของรายได้ในแต่ละปีแต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ซื้อปีไหนก็ใช้ลดหย่อนภาษีของปีนั้น ส่วนจะประหยัดภาษีได้เท่าไร ก็ขึ้นกับฐานภาษีของแต่ละคน ยิ่งฐานภาษีสูงมากก็ยิ่งประหยัดได้มาก (นิยามจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ผลประกอบการย้อนหลัง

ผมแนะนำให้เน้นดูที่ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 – 5 ปีสำหรับการเลือกลงทุนในกองทุน LTF เนื่องจากการลงทุนในหุ้น ควรเน้นมองระยะเวลาที่ค่อนข้างยาว ประกอบกับธรรมชาติของการลงทุนใน LTF ที่ต้องถือครองการลงทุนในระยะยาวโดยตัวมันเองอยู่แล้ว สำหรับตารางต่อไปนี้ ผมได้นำข้อมูลจาก Morningstar Thailand ซึ่งนอกจากจะสามารถศึกษาผลตอบแทนย้อนหลังได้แล้ว ยังมีข้อมูลความเสี่ยง ซึ่งคำนวณจากความผันผวนของกองทุนอีกด้วย ทั้งนี้ผลตอบแทน 3 และ 5 ปีในตารางจะคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Anlsd – Annualized return)

อันดับ ชื่อกองทุน Morningstar Risk Level 3 Yr Anlsd Return 1 Yr Anlsd Return 5 Yr Anlsd Return
       
1 กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย บรรษัทภิ… Above Average 8.43 78.75 9.26
2 กองทุนเปิดแมกซ์ปันผลหุ้นระยะยาว Low 7.62 66.96 6.97
3 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นร… Average 7.04 77.04 7.71
4 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว Above Average 6.9 70.77 5.52
5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว Average 6.22 72.51 5.72
6 กองทุนเปิดธนชาติ Big Cap หุ้นระย… Below Average 5.01 58.92 5.72
7 กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล Low 4.92 50.33
8 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ… Below Average 4.68 71.36
9 กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว Above Average 4.67 75.95 6.83
10 กองทุนเปิดธนชาติหุ้นระยะยาวปันผล Below Average 4.47 60.49 5.36
11 กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล Low 4.46 59.85 7.59
12 กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้น… Low 3.94 51.06 6.14
13 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวป… Low 3.9 51.65 5.05
14 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนา… Below Average 3.52 53.77 5.13
15 กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาอิควิตี้ Average 3.27 61.24
16 กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย Big Cap … Average 3.08 65.74
17 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว Low 3.06 46.49 4.27
18 กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว Above Average 3.05 75.71 5.22
19 กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล Above Average 3.04 73.97 5.43
20 กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระ… Above Average 2.92 75.4 6.52
21 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว … Below Average 2.87 65.92 4.95
22 กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว Above Average 1.68 73.33 4.66
23 กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยา SET50 High 1.33 82.2 4.78
24 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว Average 0.87 71.95 8.68
25 กองทุนเปิดฟินันซ่า หุ้นระยะยาว Average 0.68 58.03
26 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว … Below Average 0.5 43.7
27 กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้… Above Average 0.26 68.08 2.96
28 กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกร… Above Average 0.06 67.23
29 กองทุนเปิดบีที ไลฟ์ 70 หุ้นระยะย… Low -7.87 17.37
30 กองทุนเปิดบีที ไลฟ์ หุ้นระยะยาว Low -10.9 23.57
Facebook Comments

แชร์บทความนี้
FundTalk
FundTalk
คุณเจษฎา สุขทิศ, CFA | Twitter: @FundTalk | Line ID: @Jessada ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน หรือ “CIO” ที INFINITI Global Investors โดยคุณเจษฎา มีประสบการณ์ยาวนานในสายงานผู้จัดการทุน มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ กองทุน และการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) โดยก่อนที่จะมาก่อตั้ง บลน.อินฟินิติ คุณเจษฎา ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนที่ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล นอกจากนี้คุณเจษฎา ยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุน และการให้ความรู้เรื่องการลงทุนผ่านการเขียนบทความ /บล็อก ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ, settrade.com, FundManagerTalk.com และ jessada.net