FundTalk – ผลประกอบการย้อนหลัง LTF

แชร์บทความนี้

เข้าสู่ช่วงฤดูลดหย่อนภาษีอย่างเต็มตัว คือช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. ของทุกปี ซึ่งจากสถิติแล้วพบว่ายอดการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีทั้ง LTF, RMF เกินกว่ากึ่งหนึ่งจะมาอัดกันในช่วงนี้ ผมเคยเขียนบทความเรื่อง “เทคนิคเลือกซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)” ไปแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งหาอ่านได้ที่ http://fundmanagertalk.com สำหรับวันนี้เราจะมาดูผลประกอบการย้อนหลังของ LTF กันครับ

LTF คืออะไร

LTF ย่อมาจาก Long Term Equity Fund หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนรวมแบบพิเศษที่ให้สิทธิผู้ลงทุนนำเงินลงทุนในแต่ละปีมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ เงินลงทุนใน LTF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15%ของรายได้ในแต่ละปีแต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ซื้อปีไหนก็ใช้ลดหย่อนภาษีของปีนั้น ส่วนจะประหยัดภาษีได้เท่าไร ก็ขึ้นกับฐานภาษีของแต่ละคน ยิ่งฐานภาษีสูงมากก็ยิ่งประหยัดได้มาก (นิยามจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ผลประกอบการย้อนหลัง

ผมแนะนำให้เน้นดูที่ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 – 5 ปีสำหรับการเลือกลงทุนในกองทุน LTF เนื่องจากการลงทุนในหุ้น ควรเน้นมองระยะเวลาที่ค่อนข้างยาว ประกอบกับธรรมชาติของการลงทุนใน LTF ที่ต้องถือครองการลงทุนในระยะยาวโดยตัวมันเองอยู่แล้ว สำหรับตารางต่อไปนี้ ผมได้นำข้อมูลจาก Morningstar Thailand ซึ่งนอกจากจะสามารถศึกษาผลตอบแทนย้อนหลังได้แล้ว ยังมีข้อมูลความเสี่ยง ซึ่งคำนวณจากความผันผวนของกองทุนอีกด้วย ทั้งนี้ผลตอบแทน 3 และ 5 ปีในตารางจะคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Anlsd – Annualized return)

อันดับ ชื่อกองทุน Morningstar Risk Level 3 Yr Anlsd Return 1 Yr Anlsd Return 5 Yr Anlsd Return
1 กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย บรรษัทภิ… Above Average 8.43 78.75 9.26
2 กองทุนเปิดแมกซ์ปันผลหุ้นระยะยาว Low 7.62 66.96 6.97
3 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นร… Average 7.04 77.04 7.71
4 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว Above Average 6.9 70.77 5.52
5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว Average 6.22 72.51 5.72
6 กองทุนเปิดธนชาติ Big Cap หุ้นระย… Below Average 5.01 58.92 5.72
7 กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล Low 4.92 50.33
8 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ… Below Average 4.68 71.36
9 กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว Above Average 4.67 75.95 6.83
10 กองทุนเปิดธนชาติหุ้นระยะยาวปันผล Below Average 4.47 60.49 5.36
11 กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล Low 4.46 59.85 7.59
12 กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้น… Low 3.94 51.06 6.14
13 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวป… Low 3.9 51.65 5.05
14 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนา… Below Average 3.52 53.77 5.13
15 กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาอิควิตี้ Average 3.27 61.24
16 กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย Big Cap … Average 3.08 65.74
17 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว Low 3.06 46.49 4.27
18 กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว Above Average 3.05 75.71 5.22
19 กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล Above Average 3.04 73.97 5.43
20 กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระ… Above Average 2.92 75.4 6.52
21 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว … Below Average 2.87 65.92 4.95
22 กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว Above Average 1.68 73.33 4.66
23 กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยา SET50 High 1.33 82.2 4.78
24 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว Average 0.87 71.95 8.68
25 กองทุนเปิดฟินันซ่า หุ้นระยะยาว Average 0.68 58.03
26 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว … Below Average 0.5 43.7
27 กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้… Above Average 0.26 68.08 2.96
28 กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกร… Above Average 0.06 67.23
29 กองทุนเปิดบีที ไลฟ์ 70 หุ้นระยะย… Low -7.87 17.37
30 กองทุนเปิดบีที ไลฟ์ หุ้นระยะยาว Low -10.9 23.57
Facebook Comments

แชร์บทความนี้
เจษฎา สุขทิศ, CFA ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FINNOMENA & นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย คุณเจษฎา เคยปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล และเคยร่วมงานเป็นผู้จัดการกองทุนกับกลุ่ม เจพี มอร์แกน, ไทยพาณิชย์ และยูโอบี นอกจากนี้ ในปัจจุบัน คุณเจษฎา รับหน้าที่เป็นวิทยากรด้านการเงิน และฟินเทค ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ คุณเจษฎา เคยได้รับรางวัลนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, รางวัล Most Astute Investor จากนิตยสาร The Asset และรางวัล Morningstar Fund Award
Posts created 106

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top