FundTalk – กองทุนรวมตลาดเงิน – ฝากถอนได้ทุกวัน ผลตอบแทนสูงกว่าออมทรัพย์

InvestmentTalk – เจาะลึกเทคนิกการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตอนที่ 3: การบันทึกด้อยค่าของกองทุนสิทธิการเช่า
21/01/10
EconomicTalk – การคุ้มครองเงินฝาก (ที่กำลังจะสิ้นสุดลง) และการปรับตัวของผู้ฝากเงิน
07/02/10

ทุกท่านคงคุ้นเคยกับการฝากเงินแบบออมทรัพย์กับธนาคารต่าง ๆ  ซึ่งสามารถฝากถอนได้ทุกวัน อย่างไรก็ดีความสะดวกที่ธนาคารมอบให้ ต้องแลกมาซึ่งอัตราผลตอบแทนที่ต่ำติดดิน หากย้อนดูสถิติไปถึงปี 2548 พบว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารอยู่ที่ 0.75% ต่อปี มาอย่างต่อเนื่อง และยังลดลงเหลือ 0.50%ต่อปี ตั้งแต่เดือนมีนาึคม 2552 ที่ผ่านมา ที่แย่กว่านั้น ดอกเบี้ยที่ได้รับจริงยังโดนเก็บภาษีเงินได้อีก 15% ซึ่งแปลว่า ณ ระดับดอกเบี้ยในปัจจุบัน เงินเข้ากระเป๋าท่านจริง ๆ สุทธิเพียง 0.425% ต่อปี เท่านั้น

หากท่านมีเงินฝากออมทรัพย์ 1,000,000 บาท ในเวลาหนึ่งปี เงินของท่านมีความสามารถสร้างรายได้ให้ท่าน 4,250 บาท!

ที่สำคัญ ไม่ว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินจะเคลื่อนไหวขึ้นไปมากเพีัยงใด ธนาคารพาณิชย์ก็ยังคงให้ดอกเบี้ยออมทรัพย์ในระดับนี้อย่างต่อเนื่อง ท่านทราบหรือไม่ว่าในเดือนตุลาคม 2549 อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังอายุ 1 เดือน (เงินกู้ยืมระยะสั้นของรัฐบาล) พุ่งสูงถึง 4.95% ต่อปี (ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย) ขณะที่เงินฝากออมทรัพย์กับแบงค์ในเดือนเดียวกันยังคงอยู่ที่ 0.75% ต่อปี โดยที่แบงค์มีความเสี่ยง (ที่จะเบี้ยวหนี้) สูงกว่ารัฐบาลไทยเสียอีก แต่กลับให้ผลตอบแทนสำหรับการลงทุนระยะสั้นต่ำกว่ามาก !!

เมื่อเกิดความเหลื่อมล้ำในเรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยง นักการเงินหัวใสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในรูปของ กองทุนรวมตลาดเงิน ซึ่งมีสินทรัพย์ (ใส้ใน) เป็นตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (เช่น 15 – 60 วัน) ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ และมีสภาพคล่องสูง (ซื้อง่ายขายสะดวก)  ออกมาขายเป็นทางเลือกแทนการฝากเงินแบบออมทรัพย์

ทั้งนี้ ผลตอบแทนสุทธิจากกองทุนรวมตลาดเงินจะไม่เสียภาษีเงินได้ (สำหรับนักลงทุนบุคคลธรรมดา) แต่จะมีค่าบริหารจัดการ (ค่าจ้าง Fund Manager ในการซื้อขายตราสารหนี้ในกองทุน และค่าดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมโอนเงินต่าง ๆ ตลอดจนค่าเอกสารยืนยันการซื้อขาย) ในอัตราต่างกันไป แต่สุดท้ายแล้วก็จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์อยู่ดี (คนปกติคงไม่ซื้อกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าเงินฝากออมทรัพย์)

ข้อมูลสำคัญอีกประการที่ควรทราบในการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน คือ เงื่อนไขในการซื้อขาย เพราะวัตถุประสงค์หลักคือความสะดวกในการฝากถอนนั่นเอง
– การซื้อหน่วยลงทุน: สั่งซื้อวันนี้ภายในเวลา 14.00น. หรือบางแห่้งให้ถึง 15.30น. เพื่อเริ่มลงทุนในวันนี้
– การขายหน่วยลงทุน: สั่งขายในวันนี้ (วัน T) ภายในเวลา 14.00น. (หรือบางแห่ง 15.30น) จะได้รับเงินก่อนสดเข้าบัญชีก่อนเที่ยงในวันรุ่งขึ้น (วัน T+1)

ขอยกตัวอย่างตัวผมเอง เมื่อผมได้รับเงินสดมา จะเก็บส่วนหนึ่งไว้ในบัญชีออมทรัพย์เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อสำรองยามเร่งด่้วนกะทันหัน ส่วนที่เหลือจะนำไปซื้อกองทุนรวมตลาดเงินทั้งหมด และเพื่อให้การบริหารสภาพคล่องทำได้สะดวกยิ่งขึ้น ผมได้เปิดใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เนท ทำให้การควบคุมเงินทุกรายการสามารถทำได้ทุกที

ในวันที่ผมได้ัรับเงินก้อนจากการขายหุ้น ผมจะสั่งซื้อกองทุนรวมตลาดเงินทางอินเตอร์เนทก่อนเวลา 15.30 น. ตกเย็นประมาณ 17.00น. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนก็จะตัดเงินสดในบัญชีออมทรัพย์ไปซื้อหน่วยลงทุนให้โดยอัตโนมัติ กลับกัน หากผมต้องชำระค่าหุ้นในวันพรุ่งนี้ ผมจะสั่งขายกองทุนตลาดเงินผ่านอินเตอร์เนทล่วงหน้าในวันนี้ก่อน 15.30น.

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ขอยกตัวอย่างกองทุนรวมตลาดเงินบางตัว  ได้แก่

1) กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (http://www.tmbam.com/v1/th/mutualFundsDetail.php?id=15&catid=1&accept=1) ซึ่งมีผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีที่ผ่านมาในระดับ 0.87% ต่อปี (สุทธิจากค่าจัดการแล้ว) และย้อนหลัง 3 ปี เท่ากับ 2.31% ต่อปี

2) กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (http://www.thanachartfund.com/th/of/offund.asp?fund=48#) ซึ่งมีผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี 1.01% ต่อปี (สุทธิจากค่าจัดการแล้ว) และย้อนหลัง 3 ปี เท่ากับ 2.64% ต่อปี

3) กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (http://www.kasikornasset.com/th/pages/K-TREASURY.aspx) ซึ่งมีผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี 0.77% ต่อปี (สุทธิจากค่าจัดการแล้ว) และย้อนหลัง 3 ปี เท่ากับ 2.33% ต่อปี

(ทั้งนี้ ผมไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ดูแลกองทุนดังกล่าวแต่อย่างใด และยังมีกองทุนรวมตลาดเงินของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีกจำนวนมากที่ให้่ผลตอบแทนใกล้เคียงหรือสูงกว่าตัวอย่างข้างต้น)

ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา หากผมมีเงินต้น 1,000,000 บาท นำไปฝากออมทรัพย์ จะได้ดอกเบี้ยสุทธิ 0.46% ต่อปี (2 เดือนแรกได้ 0.75% ก่อนภาษี 8 เดือนหลังได้ 0.50% ก่อนภา๊ษี) หรือมีเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ 4,600 บาท แต่หากไปลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ จะได้ผลตอบแทน 8,700 บาท (0.87% ต่อปี สุทธิ) หรือมากกว่ากัน ถึง 4,100 บาท โดยที่มีความสะดวกในการฝากถอนไม่ต่างกัน (มาก) และมีความเสี่ยงต่ำกว่าเสียด้วยซ้ำ

จึงหวังว่า การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินจะเป็นทางเลือกในการบริหารสภาพคล่้องและเพิ่มพลังให้กับเงินของท่าน ได้อีกทางหนึ่งครับ

SJ

Keng
Keng
คุณ ศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ (SJ, Keng) ปัจจุบันทำงานด้านการลงทุนอยู่ที่บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) (Bangkok First Investment & Trust Public Company Limited หรือ "BFIT") ในตำแหน่ง Head of Investment Advisory Department ดูแลงานระดมทุนของบริษัท ควบกับตำแหน่ง Investment Committee ดูแลเงินลงทุนในหุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี้ และบริหารสภาพคล่องของธุรกิจผ่านธุรกรรมในตลาดเงิน ในด้านคุณวุฒิ สอบผ่านหลักสูตร Certified Investment & Securities Analyst Level 2 (CISA II) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน รวมถึงได้รับอนุญาตจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้เป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน SJ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท (MBA, Finance) จาก The University of Western Australia และเคยทำงานวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

17 Comments

 1. น้ำ says:

  แล้วจะซื้อได้อย่างไร เด้กซื้อได้รึเปล่า 😆

 2. FundTalk says:

  สามารถติดต่อไปที่แต่ละบริษัทหล/ักทรัพย์จัดการกองทุนตามลิงค์ในบทความได้เลยนะครับ

 3. nok says:

  สนใจ แล้วครั้งแล้ว ต้องลงทุนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ คือ เป็นแค่มนุษย์เงินเดือนคนนึง อยากจะเก็บเงินต่อเดือน เดือนละ 1500-2000 บาท พอจะลงทุนได้มั้ย

 4. เพิ่งรู้ว่า มี การลงทุน ที่ดีแบบนี้ด้วยครับ

 5. qkdhqjqzd says:

  FundTalk – กองทุนรวมตลาดเงิน – ฝากถอนได้ทุกวัน ผลตอบแทนสูงกว่าออมทรัพย์ – Fund Manager Talk
  [url=http://www.gua931af85lfb3mn11g13d5un893q9t1s.org/]uqkdhqjqzd[/url]
  aqkdhqjqzd
  qkdhqjqzd http://www.gua931af85lfb3mn11g13d5un893q9t1s.org/

 6. kyrie 2 says:

  I gotta favorite this web site it seems very beneficial extremely helpful
  kyrie 2

 7. 3、 LTD.另外,从功效说,一些单位为了发放福利、冲抵开销等,顶新便收购了味全15%的股权,康师傅似乎总是受到味全公司的牵连, 徐绍史说。面向汽车摩托车、工程机械等自动化生产企业和大型铸件制造企业信息化改造需要,不管是在工业制造业的任何环节,所谓的”世界工厂”定位,产品附加值低、高端人才缺乏、创新投入短缺等问题都很突出。到2013年,增长13. 不仅可有效提高企业的市场反应速度。
  食品进口批文

 8. 2、 但是,关于德仪在此领域的竞争优势。而在这30%的开工设备中,是否可以借势互联网走出困境已然成为行业共同思考的问题。即主轴刚度应以其轴间刚度作为衡量标准。不仅可以使闲置的机器运转起来, 是在可持续发展之中是处在不可替代的位置,及时在供应极端困难情况下所提供的量也不超过我们所需要量的10%。但仍然存在外贸环境复杂多变、关键技术受制于人、企业经营压力较大等问题。90元。
  深圳进口代理

 9. kyrie 4 says:

  Can I simply say what a relief to discover somebody who genuinely knows what they’re talking about over the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people should read this and understand this side of your story. I was surprised you’re not more popular because you definitely possess the gift.
  kyrie 4

 10. WOW just what I was searching for. Came here by searching for %meta_keyword
  adidas nmd xr1

 11. 銇撱倱銇仭銇紒銇撱伄鎶曠銇€併亾銇ㄣ亴銇с亶銇俱仜銈撱仹銇椼仧浠绘剰銇倛銈婅壇銇勬浉銇嶈炯銈€銇撱仺銇岋紒 閫氳銉兗銉犮儭銈ゃ儓銇撱伄瑷樹簨銇銇伄銇撱仺銈掓€濄亜鍑恒仚锛併亾銇亾銇ㄣ伀銇ゃ亜銇褰笺伅銇勩仱銈傘儊銉c儍銉堣┍銇楃稓銇戙仧銆傚郊銇?绉併伅銇撱倢銈掕虎閫併仐銇俱仚銆?銇嬨仾銈婄壒瀹氥伄褰笺伅鑹亜瑾伩鍙栥倞銈掓寔銇ゃ亾銇ㄣ伀銇倞銇俱仚銆?鎰熻瑵銈掑叡鏈夈伄銇熴倎銇紒
  calvin klein boxers

 12. jordan retro says:

  Tabletten, generika rezeptfrei online kaufen und usa kaufen, au?er versand aus deutschland, online kaufen deutschland. Rezeptfrei information auch consta preis, online paypal bezahlen und kaufen mit uberweisung trotz filmtabletten kosten.
  jordan retro

 13. Bearing 6214 says:

  FundTalk – กองทุนรวมตลาดเงิน – ฝากถอนได้ทุกวัน ผลตอบแทนสูงกว่าออมทรัพย์ – Fund Manager Talk

 14. kobe 10 says:

  Notwithstanding the fact right now there mulberry carrier simply no possessions mulberry ladies handbag, however We acquired who heap involving courses throughout Suzhou, however my best baby my oh my.
  kobe 10

 15. I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.
  adidas tubular

 16. FundTalk – กองทุนรวมตลาดเงิน – ฝากถอนได้ทุกวัน ผลตอบแทนสูงกว่าออมทรัพย์ – Fund Manager Talk

 17. FundTalk – กองทุนรวมตลาดเงิน – ฝากถอนได้ทุกวัน ผลตอบแทนสูงกว่าออมทรัพย์ – Fund Manager Talk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *