ปรัชญาการลงทุนแบบอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด กับกองทุนรวมที่ NAV ทะลุ 100 บาท

แชร์บทความนี้

ในการเลือกที่จะลงทุนระยะยาวกับกองทุนซักค่ายหนึ่ง สิ่งที่ผมให้ความสำคัญที่สุดคือปรัชญาและแนวทางการลงทุนของทีมผู้จัดการกองทุน กระบวนการลงทุนที่ดี และการรักษาคุณภาพของการทำงานให้ดีอย่างสม่ำเสมอคือตัวเหตุ ซึ่งสุดท้ายจะนำมาซึ่งโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนระยะยาวที่น่าสนใจ วันนี้ผมจะขอพาไปรีวิวแนวทางการลงทุนแบบ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ดจากมุมมองของผู้เขียน ซึ่งผมมองว่าเป็นแนวการลงทุนที่น่าสนใจมากๆ และเป็นกองทุนค่ายหนึ่งที่ผมเลือกที่จะลงทุนระยะยาว

แนวทางการลงทุนหุ้นสไตล์อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด   (ที่มา www.aberdeenasset.com)

บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เชื่อว่าการตัดสินใจลงทุนที่ดีเกิดได้จากการวิเคราะห์ที่ดี เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ทั้งผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์จึงเป็นผู้สร้างบทวิเคราะห์วิจัยด้วยตัวเอง และใช้การวิเคราะห์ของตัวเองเป็นหลักในการเลือกหุ้นรายตัวและสร้างพอร์ตการลงทุน ด้วยความมีวินัยในการทำการวิเคราะห์วิจัยอย่างสม่ำเสมอ

กระบวนการ Company Visit ของ บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด | ที่มา: http://institutionalasia.aberdeen-asset.com/en/institutionalasia/aberdeen-capabilities/equities

จากรูป ในการที่จะเลือกหุ้นซักบริษัทหนึ่งเข้ามาใน Universe ของบลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สิ่งแรกเลยที่อเบอร์ดีนทำคือ “ดูคุณภาพ” ของบริษัทว่าผ่านหรือไม่ โดยคุณภาพนั้นหมายถึงโมเดลการทำธุรกิจที่ยั่งยืน สามารถสร้างโอกาสในการทำกำไรให้เติบโตเรื่อย ๆ ในระยะยาว รวมไปถึงวิสัยทัศน์ และธรรมาภิบาลของผู้บริหาร จากนั้นจึงเป็นการวิเคราะห์ในเชิงการเงินว่าบริษัทมีกระแสเงินสด การก่อหนี้ และประสิทธิภาพในการทำกำไรเป็นอย่างไร ซึ่งการ Company visit นั้นสิ่งสำคัญคือต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีสิ่งที่เรียกว่า First Hand Research หรือบทวิเคราะห์วิจัยในการลงทุนหุ้นแต่ละตัวเป็นของตัวเอง ถ้าเราลงทุนกับ บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เราสามารถมั่นใจได้เลยว่า หุ้นทุกบริษัทที่ลงทุนได้ผ่านการสัมภาษณ์ และพบปะเยี่ยมชมกิจการจากทีมงานจัดการกองทุนแล้วอย่างแน่นอน

แนวทางการลงทุนของ บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด | ที่มา http://aboutus.aberdeen-asset.com/static_files/documents/745a5a9f-85da-455c-b734-04aa2ab5d6fe/1/15501-010217-1stewardship-_-fixed-income-_-final.pdf

 

อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท กองทุนรวมที่ NAV ทะลุ 100 บาท

NAV ที่ทะลุ 100 บาทของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท (ABG) ข้อมูลจาก Fund Factsheet ณ 28 ธ.ค. 61 NAV อยู่ที่ 115.68บาท หมายถึงกองทุนได้เติบโตถึงประมาณ 12 เท่าตัวนับตั้งแต่ตั้งกองทุนมาประมาณ 21 ปี สิ่งนี้เป็นตัวสะท้อนคุณภาพของการทำงานของ บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่เห็นชัดเจนในกองทุน ABG  คือข้อมูลจาก Factsheet พบว่า ระดับความผันผวนของผลการดำเนินงาน โดยในการวิเคราะห์ความผันผวนของกองทุนนี้ ทั้งในระยะเวลา 1 ปี, 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี จะเห็นได้ว่ากองทุนมีระดับความผันผวนของผลการดำเนินงานต่ำกว่าระดับความผันผวนของตัวชี้วัด (ข้อมูลจาก Factsheet ณ วันที่ 28 ธ.ค. 61)

หมายเหตุ หน่วย: % ต่อปี

ที่มา บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

 

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

 

ทำให้ในอดีตที่ผ่านมา เวลาตลาดหุ้นเข้าสู่วัฏจักรขาลง กองทุนกองนี้มักมีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ดีกว่าอุตสาหกรรมคือ NAV ปรับลดลงน้อยกว่า ซึ่งตรงนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของความสำเร็จของ บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เลยก็ว่าได้ คือเวลาขาลงมักจะลงน้อยกว่าคู่แข่ง

หุ้น 10 อันดับแรกที่กองทุน  ABG ลงทุน ณ 28 ธ.ค. 61 | ที่มา บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด

 

ในส่วนของการถือครองหุ้นรายตัว บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เปิดเผย 10 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และจากการติดตามการถือหุ้นของผู้เขียนมาเป็นระยะเวลาหลายปี สังเกตได้ว่าการถือครองหุ้น มีการเปลี่ยนแปลงน้อย หากมีการเปลี่ยนแปลงบ้างคือสัดส่วนที่ถือครองที่ผู้จัดการกองทุนมีการทำการปรับสัดส่วนการลงทุน ตามความเหมาะสม

โดยที่กองทุนนี้เน้นลงทุนในหุ้นที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม เช่นในธุรกิจปลีก คือ HMPRO ถ้าเป็นกลุ่มสื่อสารก็จะเป็นเครือข่าย AIS หรือกลุ่มธนาคารก็จะเป็น KBANK เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการมองไปที่ แนวโน้มพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยว่าหุ้นชนิดไหนที่มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาว เช่น AEONTS และ CPN เป็นต้น

โดยสรุป ด้วยแนวทางการลงทุนที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และคงเส้นคงวาของ บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ในการเลือกหุ้นแบบ Bottom-up และให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้เป็นงานวิเคราะห์วิจัยของตัวเอง ได้พิสูจน์ออกมาในผลตอบแทนของกองทุนกว่า 20 ปีที่ผ่านมาที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนหุ้นของ บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ของผมสำหรับลงทุนระยะยาว และแน่นอนว่ากองทุนรวมประหยัดภาษีของค่ายอเบอร์ดีนอย่าง ABLTF และ ABSC-RMF ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจด้วยเช่นกันครับ

FundTalk รายงาน

 

###

 

ข้อมูล กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท (ABG)

นโยบายการลงทุน: ลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งจะลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือ จะลงทุนในตราสารการเงินอื่นๆ

ระดับความเสี่ยง: ระดับ 6

เหมาะสำหรับ: ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย

ติดต่อ ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขาย  ทุกราย หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.aberdeen-asset.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2352-3388
อีเมล์ client.services.th@aberdeenstandard.com

Facebook Comments

แชร์บทความนี้
เจษฎา สุขทิศ, CFA ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FINNOMENA & นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย คุณเจษฎา เคยปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล และเคยร่วมงานเป็นผู้จัดการกองทุนกับกลุ่ม เจพี มอร์แกน, ไทยพาณิชย์ และยูโอบี นอกจากนี้ ในปัจจุบัน คุณเจษฎา รับหน้าที่เป็นวิทยากรด้านการเงิน และฟินเทค ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ คุณเจษฎา เคยได้รับรางวัลนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, รางวัล Most Astute Investor จากนิตยสาร The Asset และรางวัล Morningstar Fund Award
Posts created 106

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top