ABLTF & ABSC-RMF – กองทุนประหยัดภาษีที่เหมาะถือลงทุนยาว

แชร์บทความนี้

เข้าสู่ช่วงปลายปีฤดูกาลที่นักลงทุนบ้านเราชอบซื้อกองทุนประเภทลดหย่อนภาษีกันอีกแล้วนะครับ โดยในปีนี้หลาย ๆ คนได้ตั้งคำถามว่า ตลาดที่ผันผวนแบบนี้ควรจะซื้อกองทุน LTF / RMF ของบลจ. ไหนดี วันนี้ผมขอพาไปแนะนำกองทุนของ
บลจ.  อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ที่มีจุดเด่นอยู่ที่โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว ซึ่งรูปแบบการลงทุนของบลจ. นี้นับว่าเหมาะมากกับกองทุนที่เราต้องถือครองระยะยาว ๆ ข้ามวัฏจักรการลงทุนที่อาจผันผวน

 

บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด จัดว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่มีรูปแบบการลงทุนที่ชัดเจน และคงเส้นคงวามาก
ด้วยแนวทางการทำวิจัยหุ้นรายตัวด้วยตัวเอง สร้างบทวิเคราะห์ที่ใช้กันภายในองค์กรโดยทีมผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ของตัวเองอย่างต่อเนื่องหลายปี จนองค์ความรู้ที่มีในหุ้นแต่ละตัวกลายเป็นทรัพย์สินที่มีค่าเป็นอย่างยิ่งของบริษัทจัดการ

 

รูปแบบการลงทุนแบบเลือกหุ้นรายตัว (Bottom-up) ที่มีพอร์ตหน้าตาแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยในแต่ละปี เรียกได้ว่าเมื่อเจอหุ้นที่ดีแล้วมักจะถือระยะยาว โดยหลาย ๆ ครั้งถือยาว  โดยพอร์ตการลงทุนของ บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด จะมีอีกลักษณะที่สำคัญคือมีระดับความผันผวนของผลการดำเนินงานต่ำกว่าระดับความผันผวนของตัวชี้วัด (ข้อมูลจาก Factsheet ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) เรียกได้ว่าเป็นกองทุนหุ้นที่มีลักษณะเฉพาะชัดเจนมาก และเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากตัวหนึ่งของการลงทุนในกองทุนหุ้น และกองทุนประหยัดภาษีบ้านเรา

 

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว (ABLTF) และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSC-RMF)

ข้อมูลจาก Factsheet ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 พบว่า ทั้งกองทุน ABLTF และ ABSC-RMF ต่างเป็นกองทุนที่น่าสนใจจาก บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ในกลุ่มกองทุนประหยัดภาษี โดยกองทุน ABLTF ถูกตั้งขึ้นมาแล้วประมาณ 14 ปี และมี NAV อยู่ที่ 49.33 บาท ขณะที่ ABSC-RMF นั้นถูกตั้งขึ้นมาแล้วประมาณ 16 ปี และมีระดับ NAV อยู่ที่ 93.89 บาท สิ่งที่เราเห็นใน NAV ของทั้งสองกองทุนนี้ เป็นอีกเครื่องยืนยันผลงานของกองทุน RMF และ LTF ของบลจ. นี้ได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่เห็นชัดเจนในกองทุน ABLTF & ABSC-RMF คือข้อมูลจาก Factsheet พบว่า ระดับความผันผวนของผลการดำเนินงาน โดยในการวิเคราะห์ความผันผวนของ 2 กองทุนนี้ ทั้งในระยะเวลา 1 ปี, 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี จะเห็นได้ว่ากองทุนมีระดับความผันผวนของผลการดำเนินงานต่ำกว่าระดับความผันผวนของตัวชี้วัด (ข้อมูลจาก Factsheet ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)

ทำให้ในอดีตที่ผ่านมา เวลาตลาดหุ้นเข้าสู่วัฏจักรขาลง กองทุน 2 กองนี้มักมีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ดีกว่าอุตสาหกรรมคือ NAV ปรับลดลงน้อยกว่า ซึ่งตรงนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของความสำเร็จของกองทุน  อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เลยก็ว่าได้ คือเวลาขาลงมักจะลงน้อยกว่าคู่แข่ง

 

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน ABLTF

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

 

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน ABSC-RMF

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

 

เมื่อดูที่ผลตอบแทนย้อนหลังในระยะเวลา 1 ปี, 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปีของกองทุนกันบ้าง สิ่งที่เห็นได้ชัดคือในระยะยาวผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี และนับแต่จัดตั้งกองทุนนั้นทำได้ดีกว่าตลาดหุ้นอย่างเห็นได้ชัด  การที่กองทุนทำได้ดีกว่าในตลาด
ขาลง หรือภาวะตลาดที่ผันผวนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลตอบแทนในระยะยาวของกองทุนอยู่ในระดับที่น่าสนใจ

หุ้น 10 อันดับแรกที่กองทุน  ABLTF ลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2561 | ที่มา บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด

 

หุ้น 10 อันดับแรกที่กองทุน  ABSC-RMF ลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2561 | ที่มา บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด

 

ในส่วนของการถือครองหุ้นรายตัว บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เปิดเผย 10 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และจากการติดตามการถือหุ้นของผู้เขียนมาเป็นระยะเวลาหลายปี สังเกตได้ว่าการถือครองหุ้นในพอร์ตของกองทุนบลจ. นี้มักไม่เปลี่ยนแปลงมาก ที่เปลี่ยนแปลงบ้างคือสัดส่วนที่ถือครองที่ผู้จัดการกองทุนมีการทำการปรับสัดส่วนการลงทุน ตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะการถือครองหุ้น บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด  นี้ จะเน้นหุ้นที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม เช่นถ้าเป็นหุ้นค้าปลีก คือ HMPRO ถ้าเป็นกลุ่มสื่อสารก็จะเป็นเครือข่าย AIS หรือกลุ่มธนาคารก็จะเป็น KBANK เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการมองไปที่ แนวโน้มพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยว่าหุ้นชนิดไหนที่มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาว

ทั้งหมดนี้เป็นการรีวิวกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว (ABLTF) และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSC-RMF) ที่นำมาฝากกันในวันนี้ รูปแบบการลงทุนที่คงเส้นคงวา ทำงานในแบบที่ตัวเองถนัดอย่างต่อเนื่อง สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในแต่หลักทรัพย์ที่ลงทุนด้วยเวลานับสิบๆ ปี นำมาซึ่งผลตอบแทนที่น่าสนใจ
ทั้งหมดเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพของกองทุน LTF / RMF ของบลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด นี้ครับ

 

###

 

ข้อมูล กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว (ABLTF)

นโยบายการลงทุน: ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนระยะยาวที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ระดับความเสี่ยง: ระดับ 6

เหมาะสำหรับ: นักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ และผู้ลงทุนสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปและผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

 

ข้อมูล กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSC-RMF)

นโยบายการลงทุน: ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนโดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ระดับความเสี่ยง: ระดับ 6

เหมาะสำหรับ: นักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ และผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป และผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

 

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย

ติดต่อ ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.aberdeen-asset.co.th/LTF-RMF

http://www.aberdeen-asset.co.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2352-3388
อีเมล์ client.services.th@aberdeenstandard.com

###

Facebook Comments

แชร์บทความนี้
เจษฎา สุขทิศ, CFA ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FINNOMENA & นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย คุณเจษฎา เคยปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล และเคยร่วมงานเป็นผู้จัดการกองทุนกับกลุ่ม เจพี มอร์แกน, ไทยพาณิชย์ และยูโอบี นอกจากนี้ ในปัจจุบัน คุณเจษฎา รับหน้าที่เป็นวิทยากรด้านการเงิน และฟินเทค ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ คุณเจษฎา เคยได้รับรางวัลนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, รางวัล Most Astute Investor จากนิตยสาร The Asset และรางวัล Morningstar Fund Award
Posts created 106

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top