Social Networking

13/07/10

NetTalk – กระแส Social Media ในโลกของการลงทุน

ต้องยอมรับว่าปี 2010 เป็นปีแห่งกระแส Socia Media ของเมืองไทยอย่างแท้จริง กับจำนวนผู้ใช้งาน ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ถึงตอนนี้มีผู้ใช้ Facebook ประมาณกว่า 3 ล้านราย และผู้ใช้ Twitter กว่า 1 ล้านคน และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เสน่ห์ของ Social Media อยู่ที่การ “การมีส่วนร่วม” เพราะผู้เสพย์สื่อหรือผู้รับสารสามารถกลายเป็นผู้ส่งสารได้ในเวลาเดียวกัน และ […]
23/08/09

NetTalk – เสริมความรู้เรื่อง การลงทุน ด้วย twitter

ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีในการสื่อสารของประเทศไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของ Social Networking ซึ่งหมายถึง สังคมประเภทหนึ่งที่มา online อยู่บน internet ร่วมกัน โดยสาเหตุที่ทำให้ Social Networking ในบ้านเรากำลังขยายตัวเป็นอย่างมาก ผมมองว่าเป็นเพราะลักษณะเด่นของ Social Networking ที่มีพื้นฐานของการให้ และรับ ข้อมูลข่าวสาร (Give and Take) ที่ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกมีส่วนร่วม และได้แบ่งปันระหว่างกัน (Sharing & […]
21/08/09

Fundmanagertalk.com

เวบไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจ การลงทุน ใน หุ้น, กองทุน, ตราสารหนี้ และการวิเคราะห์ เศรษฐกิจ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็น “นักลงทุน” และยิ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นนักลงทุนอยู่แล้ว โดยเนื้อหาในเวบไซต์นี้ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบใหญ่ คือ บทความ ซึ่งผมรวบรวมจากบทความที่ผมได้เขียนในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์: คุยกับ “ผู้จัดการกองทุน” รวมถึงบทความจากผู้จัดการกองทุนท่านอื่น ที่เห็นว่ามีความน่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ Webboard (หรือ […]