FundTalk – PIMCO’s Total Return Approach

แชร์บทความนี้

กลยุทธ์การลงทุนแบบ Total Return Approach เป็นแนวทางที่ถูกค้นคิดโดย Bill Gross ผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น Fund Manager ตราสารหนี้เบอร์ 1 ของโลก (อ่าน http://bit.ly/BillGross ) โดย Bill Gross เป็นผู้ก่อตั้งกองทุน PIMCO ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนตราสารหนี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Bill Gross ได้ระบุในหนังสือ “Bill Gross on Investing” ว่านักลงทุนตราสารหนี้ทั่วไปมักจะมอง “Yield” หรืออัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้เป็นหลักในการเลือกลงทุน แต่แนวทางแบบ Total Return Approach จะมีเป้าหมายในการทำให้ผลตอบแทนรวมจากราคาตลาดทั้งที่มาจาก Yield, กำไร/ขาดทุนของตราสารหนี้ให้ดีที่สุด และมีระดับความผันผวนที่เหมาะสม

กระบวนการลงทุนของ PIMCO ในปัจจุบันเป็นกระบวนการลงทุนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วถึงผลตอบแทนที่สม่ำเสมอตลอดเกือบ 40 ปีที่จัดตั้งกองทุนมา โดยทีมงานจะเริ่มจากการประชุม “Secular Outlook” ซึ่งเป็นการกำหนดมุมมองเศรษฐกิจระยะยาว 3 – 5 ปี ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวจะมีการเชิญ Guru ด้านเศรษฐกิจของโลกเช่น อดีตผู้ว่าธนาคารกลาง, นักลงทุนระดับโลก เข้าร่วมลงทุน เพื่อกำหนดมุมมองเศรษฐกิจ ล่าสุดมุมมองระยะยาวของ PIMCO คือภาวะ “New Normal” ซึ่งหมายถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกใน 3 – 5 ปีข้างหน้าจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยที่ต่ำกว่าทศวรรษที่ผ่านมา รวมถึงกระแสการค้าเสรีที่จะลดน้อยลง และการกลับมาควบคุมของทางการที่มากขึ้น ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ในช่วงปี 2008 ที่ผ่านมา

เมื่อมั่นใจต่อมุมมองระยะยาวทางเศรษฐกิจโลก ทีมผู้จัดการกองทุนจะร่วมกันกำหนดกลยุทธ์การลงทุน ว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มใดเป็นหลักทรัพย์ที่จะมีแนวโน้มในการให้ผลตอบแทนที่ดี ทีมผู้จัดการกองทุนจะทำการทำการปรับเปลี่ยนการถือครองสินทรัพย์หลัก [Core Asset] ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงของวัฏจักรเศรษฐกิจ (Sector Rotation) ในแต่ละกลุ่มสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับมุมมองที่ได้มาจาก Secular Outlook ทั้งนี้ สินทรัพย์หลักที่จะนำมาวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ (อ่านบทความเรื่อง “Sector Rotation” ได้ที่ http://bit.ly/SectorRotation )

1. Treasuries หมายถึง พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

2. Investment Grade Corporates หมายถึง ตราสารหนี้ภาคเอกชนระดับ BBB- ขึ้นไป

3. Emerging Market Debt หมายถึง ตราสารหนี้ที่ออกโดยประเทศกลุ่ม Emerging Market เช่น บราซิล, จีน

4. High Yield Bonds หมายถึงตราสารหนี้เอกชนระดับต่ำกว่า BBB- [Junk Bond]

5. Convertible Bonds หมายถึง หุ้นกู้แปลงสภาพ [ตราสารหนี้ที่มีสิทธิ์แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ]

6. Equities หมายถึง ตราสารทุน


ที่ผ่านมา กลยุทธ์การลงทุนแบบ Total Return Approach ได้สร้างผลตอบแทนที่ดีใหกับพอร์ตการลงทุนของ PIMCO อย่างเป็นที่ประจักษ์ในหลายเหตุการณ์ ยกตัวอย่างเช่น

ปี 1990: PIMCO มองเห็นการสิ้นสุดของสงครามเย็นซึ่งเป็นบวกต่อตราสารหนี้ PIMCO จึงได้ปรับพอร์ตเพื่อรับประโยชน์จากตลาดขาขึ้นในช่วงปี 1990

ปี 1997: เมื่อโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ PIMCO แสดงความกังวลถึงปัญหาหนี้ระยะสั้นของภาคเอกชนจึงได้ลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนลงก่อนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง

ปี 2005: PIMCO มีมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับ Credit Crisis ทั่วโลกและได้ลงทุนเน้นตราสารหนี้คุณภาพสูงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ

ปี 2008: ก่อนเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในปี 2008 PIMCO ได้มองเห็นถึงปัญหาในภาคสถาบันการเงิน ขณะเดียวกันได้ปรับเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ที่ค้ำประกันโดยสินเชื่อที่อยู่อาศัยภายหลังราคาปรับลงอย่างรุนแรง ก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาถือครอง Fannie & Freddie และราคาได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ความสำเร็จในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอของ PIMCO ทำให้กองทุน PIMCO Total Return Bond Fund มีขนาดสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นกองทุนรวมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยถึง 8.68% ต่อปีนับแต่จัดตั้งกองทุนในปี 1987 และมีความผันผวนที่ต่ำกว่ากองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกทั่ว ๆ ไป ส่งผลให้ได้รับการไว้วางใจจากนักลงทุนนับล้านคนและมีนักลงทุนจำนวนมากทีใช้กองทุนนี้เป็นสินทรัพย์หลัก (Core Asset) สำหรับพอร์ตการลงทุน

ติดตามความรู้เรื่องการลงทุน และการวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยเหล่า Investment Guru ได้ที่ http://fundmanagertalk.com , http://Facebook.com/FundManagerTalk , http://Twitter.com/FundTalk สำหรับวันนี้… สวัสดีครับ

Facebook Comments

แชร์บทความนี้
เจษฎา สุขทิศ, CFA ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FINNOMENA & นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย คุณเจษฎา เคยปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล และเคยร่วมงานเป็นผู้จัดการกองทุนกับกลุ่ม เจพี มอร์แกน, ไทยพาณิชย์ และยูโอบี นอกจากนี้ ในปัจจุบัน คุณเจษฎา รับหน้าที่เป็นวิทยากรด้านการเงิน และฟินเทค ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ คุณเจษฎา เคยได้รับรางวัลนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, รางวัล Most Astute Investor จากนิตยสาร The Asset และรางวัล Morningstar Fund Award
Posts created 106

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top