FundTalk – “PIMCO Total Return Bond Fund” กองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

EconomicTalk – มองหุ้น ค่าเงินบาท และเศรษฐกิจโลก ผ่านผลการประชุมนโยบายการเงิน
05/10/10
InvestmentTalk – DW (Derivatives Warrant) “การลงทุนแบบ Leverage”
14/10/10

หากมือหนึ่งของโลกด้านการลงทุนในตลาดหุ้นคือ Warren Buffet มือหนึ่งของโลกด้านตลาดตราสารหนี้ย่อมเป็น Bill Gross ผู้ซึ่งการันตีคุณภาพด้วยรางวัล “ผู้จัดการกองทุนแห่งทศวรรษ” โดย Morning Star และฉายา “The Bond King” ที่ตั้งโดยนิตยสาร Fortune Magazine [ อ่านบทความ The Bond King ได้ที่ http://bit.ly/BillGross ]

clip_image002

PIMCO คือบริษัทจัดการกองทุนตราสารหนี้ที่ Bill Gross สร้างขึ้นมาในช่วงประมาณปี 1971 ซึ่งปัจจุบันมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร ณ สิ้นปี 2009 สูงถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญ หรือ 42.7 ล้านล้านบาท ใหญ่กว่า GDP ประเทศไทยถึงประมาณ 4 เท่า ซึ่งนับเป็น Fund House ด้านตราสารหนี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และหนึ่งในกองทุนที่ PIMCO ทำการบริหารอยู่มีชื่อว่า “PIMCO Total Return Bond Fund” นับเป็นกองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดใหญ่ถึง 2.34 แสนล้านเหรียญ หรือกว่า 7 ล้านล้านบาท [ก.ค. 53]

นโยบายของกองทุนเปิด PIMCO Total Return Bond Fund เน้นลงทุนในตลาดตราสารหนี้สกุลดอลลาร์ พอร์ตปัจจุบันส่วนใหญ่ลงในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมี Ratings เฉลี่ยของพอร์ตที่ AA ซึ่งถือว่าเป็นคุณภาพที่สูงทีเดียว [เมื่อเทียบกับ International Ratings ของประเทศไทยซึ่งอยู่ที่ระดับ BBB+] ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่เป้าหมายของกองทุนที่พยายาม Maximize Return ขณะที่พยายามรักษาเงินลงทุน และสร้างความสม่ำเสมอของผลตอบแทนสำหรับการลงทุนระยะยาว สำหรับกุญแจสำคัญสำหรับความสำเร็จของกองทุนนี้อยู่ที่แนวทางการบริหารแบบ Total Return Approach โดยใช้วิธีการ Sector Rotation [ http://bit.ly/sector-rotation ] ซึ่งเป็นกระบวนการในการปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับแต่ละวัฏจักรเศรษฐกิจ ซึ่งผลลัพธ์คือผลตอบแทนของพอร์ตสามารถรักษาความสม่ำเสมอได้ทั้งในวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น และขาลงเป็นอย่างดี

clip_image002

แหล่งข้อมูล : 1) PIMCO ข้อมูล ณ 31/7/2010. ผลการดำเนินงานแสดงในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของกองทุน PIMCO Total Return Bond Fund, Class A ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา 2) ผลการดำเนินงานนี้คำนวณจากราคาหน่วยลงทุนโดยนำการอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมในการคำนวณด้วย 3) Benchmark คือ ดัชนี Barclays Capital US Aggregate Indexคำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

สำหรับผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมาจัดได้ว่าอยู่ในระดับที่ดีมากเมื่อเทียบกับความเสี่ยง โดยผลการดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมา 23 ปีนับแต่จัดตั้งกองทุน PIMCO Total Return Bond Fund ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8.68% ต่อปี (คำนวณถึง ก.ค. 53) และจากการวิเคราะห์การถือครองกองทุน 1 ปี พบว่า ปีที่ดีที่สุดกองทุนเคยทำผลตอบแทนได้ 19% ขณะที่ปีที่แย่ที่สุดเคย -4% (แต่ก็ฟื้นตัวได้เร็วในปีถัดมา)

กองทุนเปิด KRUNGSRI Total Return Bond Fund [KF-TRB] ซึ่งกำลังทำการ IPO อยู่ในช่วงวันที่ 1 – 13 ต.ค. 53 มีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนใน PIMCO Total Return Bond Fund และ Fund Manager ที่เมืองไทยมีนโยบายที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน เพื่อให้ผลตอบแทนที่นักลงทุนอเมริกาได้รับเป็นสกุล USD อย่างไร นักลงทุนไทยก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นสกุล THB ในระดับที่ใกล้เคียงกัน เรียกได้ว่าตัดประเด็นเรื่องบาทแข็ง [หรือบาทอ่อน] ออกไปเลย ในเรื่องของสภาพคล่อง กองทุนนี้แม้จะเหมาะสำหรับการลงทุน 1 ปีขึ้นไป แต่กองทุนจะเปิดให้ซื้อขายได้ทุกวันทำการ (จะมีปิดซื้อขายตามวันหยุดของสิงค์โปร์, ไอร์แลนด์, อเมริกา และมีปฏิทินให้บนเวบไซต์ www.ayfunds.com

KF-TRB เหมาะกับผู้ที่ฝากเงินไว้ในธนาคาร หรือลงทุนกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ เช่น กอง Money Market, กองเกาหลี ที่ปัจจุบันได้ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำ และอยากจะหาการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนดีขึ้น และเนื่องจากเป็นกองทุนตราสารหนี้คุณภาพสูง ความผันผวนของกองทุนอยู่ระดับต่ำถึงปานกลาง และมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน กองทุนนี้จึงสามารถแบ่งเงินมาลงทุนได้ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง หากเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตราสารทุน

ติดตามความรู้เรื่องการลงทุน และการวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยเหล่า Investment Guru ได้ที่ http://fundmanagertalk.com , http://Facebook.com/FundManagerTalk , http://Twitter.com/FundTalk

สำหรับวันนี้… สวัสดีครับ

FundTalk
FundTalk
คุณเจษฎา สุขทิศ, CFA | Twitter: @FundTalk | Line ID: @Jessada ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน หรือ “CIO” ที INFINITI Global Investors โดยคุณเจษฎา มีประสบการณ์ยาวนานในสายงานผู้จัดการทุน มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ กองทุน และการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) โดยก่อนที่จะมาก่อตั้ง บลน.อินฟินิติ คุณเจษฎา ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนที่ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล นอกจากนี้คุณเจษฎา ยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุน และการให้ความรู้เรื่องการลงทุนผ่านการเขียนบทความ /บล็อก ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ, settrade.com, FundManagerTalk.com และ jessada.net

15 Comments

 1. […] This post was mentioned on Twitter by joestar★☆赢 and Teepakorn A., Jessada Sookdhis. Jessada Sookdhis said: แนะนำลงทุน “PIMCO Total Return Bond Fund” กองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดในโลก http://bit.ly/cIJmS4 […]

 2. terati20 says:

  มีคำถามครับ

  1. ถ้าเทียบกับ TEMPLETON GLOBAL BONDS กองไหนดีกว่ากันครับ ?

  2. ทำไมAYF ถึงHedge ค่าเงินเต็มจำนวนละครับ ถ้ามองในระยะยาวค่าเงินนะปัจุบันอาจจะทำกำไรได้เยอะนะครับ? ทำไมไม่ปล่อยเรื่องค่าเงินไปเลย

  3. กองทุน PIMCO มี hedge ค่าเงินของ bondเเต่ละประเทศที่เขาไปลง กับ USD ละเปล่า

  4. Timing ตอนนี้เหมาะจะลง กองนี้ไหม? ถ้าดูตาม cycle เเล้วเหมือนจะยังไม่ใช่เวลาของBond

 3. droidoad says:

  อยากรู้ด้วยครับ ^^

 4. FundTalk says:

  <blockquote cite="comment-645">

  มีคำถามครับ

  1.ถ้าเทียบกับ TEMPLETON GLOBAL BONDS กองไหนดีกว่ากันครับ ?

  ดีกันคนละแบบครับ กอง Templeton จัดอยู่ในกลุ่มที่มี Risk Profile สูงกว่า แต่ก็มี Expected Return ที่สูงกว่าเช่นกันครับ

  2.ทำไมAYF ถึงHedgeค่าเงินเต็มจำนวนละครับ ถ้ามองในระยะยาวค่าเงินนะปัจุบันอาจจะทำกำไรได้เยอะนะครับ? ทำไมไม่ปล่อยเรื่องค่าเงินไปเลย

  จุดประสงค์กองทุนต้องการขจัดความเสี่ยงค่าเงินบาท และลดความผันผวนของราคากองทุน เพื่อให้ผลตอบแทนของนักลงทุนไทยเป็นสกุลเงินบาทใกล้เคียงกับผลตอบแทนของนักลงทุนอเมริกันเป็นสกุลดอลลาร์มากที่สุดครับ กองนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างกำไรจากค่าเงินครับ

  3. กองทุน PIMCO มี hedgeค่าเงินของ bondเเต่ละประเทศที่เขาไปลง กับ USD ละเปล่า

  hedge เกือบทั้งหมดกลับไปเป็น USD ครับ เป้าหมายในการบริหารของ PIMCO สำหรับ Total Return Bond Fund จะรวมถึงการทำให้พอร์ตไม่ผันผวนมาก และสร้างความสม่ำเสมอของผลตอบแทนครับ เขาจึงไม่ค่อย take fx risk มากนักครับ เท่าที่เห็นจะเปิด position เพียงเล็กน้อยไม่เกิน 5% ครับ

  4. Timing ตอนนี้เหมาะจะลง กองนี้ไหม? ถ้าดูตาม cycle เเล้วเหมือนจะยังไม่ใช่เวลาของBond

  ลองอ่านบทความเรื่อง Sector Rotation นะครับ
  http://fundmanagertalk.com/investment-talk-sector
  ในแต่ละ cycle ไม่ว่าจะเป็นวัฎจักรดอกเบี้ยขาขึ้นหรือขาลง จะมีตราสารหนี้บาง sector ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างในปี 2009 ที่ yield ของ US Treasury ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก กองทุน PIMCO Total Return Bond Fund ก็ยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ >10%

  สรุปได้ว่ากองทุนนี้มีแนวทางการลงทุนที่เหมาะกับทุก cycle และผลตอบแทนจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการกำหนดกลยุทธ์ของ Fund Manager เป็นหลักครับ ซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเขามี track record ที่ดีครับ

    

  ปล. ขณะที่กำลังตอบคำถามกองทุนนี้ขายเต็มยอดจอง IPO & Greenshoe และปิดการ IPO ก่อนกำหนดเรียบร้อยแล้วครับ อย่างไรก็ตามมีโอกาสที่จะมีการทำ promotion สำหรับท่านที่พลาดการลงทุนในช่วง IPO ไปครับ

 5. Keng says:

  If you are questioning about a choice for asset allocation (away from high-risk equity) + much higher return (comparing to money market funds) + super low credit risk, I think this fund can be your good answer 🙂

 6. droidoad says:

  ปกติแล้วถ้ากองทุนเต็มูลค่าแล้วจะมีการเปิดขายเพิ่มมั๊ยครับ

 7. terati20 says:

  ปล. ขณะที่กำลังตอบคำถามกองทุนนี้ขายเต็มยอดจอง IPO & Greenshoe และปิดการ IPO ก่อนกำหนดเรียบร้อยแล้วครับ อย่างไรก็ตามมีโอกาสที่จะมีการทำ promotion สำหรับท่านที่พลาดการลงทุนในช่วง IPO ไปครับ  <a title="Click here or select text to quote comment" href="void(null)" rel="nofollow">( REPLY )

  ขอบคุณมากครับ หลัง IPO นี่ยังสามารถซื้อได้ไหมครับ

  อยากให้ทำRMF ลงทุนใน PIMCO มั่งจังดูเเล้วเหมาะกับ RMF มากเลย

 8. FundTalk says:

  <blockquote cite="comment-657">

  ปกติแล้วถ้ากองทุนเต็มูลค่าแล้วจะมีการเปิดขายเพิ่มมั๊ยครับ  

  ล่าสุดทาง AYF ตัดสินใจเพิ่มทุนจะเบียนแล้วครับ และจะเปิดขายอีกครั้งในวันที่ 20 ต.ค. นี้ครับ และเฉพาะวันที่ 20 – 22 ต.ค. นี้เท่านี้นที่นักลงทุนจะได้รับเงื่อนไขเดียวกับช่วง IPO ในเรื่องของการลดหย่อยค่า Fee และของถามเป็นกองทุนทองคำ เพื่อเป็นการปลอบใจกับลูกค้าที่พลาดโอกาสในช่วง IPO ซึ่งได้รับทราบมาว่ามีมูลค่าเป็นพันล้านทีเดียวครับ

 9. FundTalk says:

  <blockquote cite="comment-659">

  อยากให้ทำRMF ลงทุนใน PIMCO มั่งจังดูเเล้วเหมาะกับ RMF มากเลย  

  คุณ terati20 เสนอไอเดียเดียวกับ Fund Manager อีกท่านหนึ่งที่บริษัทฯ เลยครับ ผมจะลองนำเรื่องนี้ไปเสนอดูนะครับ ขอบคุณครับ

 10. Lin says:

  อยากได้ Research เปรียบเทียบระหว่าง กอง Pimco กับ Templeton ด้วยค่ะ ช่วยส่งให้ด้วยค่ะ

  apairuchwait@gmail.com

  ขอบคุณค่ะ

 11. papern says:

  อยากได้ Research เปรียบเทียบระหว่าง กอง Pimco กับ Templeton ด้วยค่ะ ช่วยส่งให้ด้วยค่ะ

  papern1@hotmail.com

 12. droidoad says:

  อยากจะทราบว่าแบบ ถ้าเราจะลงทุนแบบประมาณซักเดือน กุมภาครับ แต่แบบตอนนั้นกองทุนเต็มมูลค่าการขายไปแล้วเราจะยังลงได้ไหมอ่าครับ พอดีเป็นมือใหม่ ^^

 13. FundTalk says:

  <blockquote cite="comment-675">

  อยากจะทราบว่าแบบ ถ้าเราจะลงทุนแบบประมาณซักเดือน กุมภาครับ แต่แบบตอนนั้นกองทุนเต็มมูลค่าการขายไปแล้วเราจะยังลงได้ไหมอ่าครับ พอดีเป็นมือใหม่ ^^  <a bitly="BITLY_PROCESSED" class="comment_quote_link" href="javascript:void(null)" title="Click here or select text to quote comment" onmousedown="quote('675', null, 'comment','div-comment-675', false);try { addComment.moveForm('div-comment-675', '675', 'respond', '1469'); } catch(e) {}; return false;" rel="nofollow">( REPLY )

  สามารถลงทุนได้ครับ เพราะจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในอนาคตครับ

  ปล. สำหรับ Research จัดส่งให้ทางอีเมล์แล้วครับ

 14. khun says:

  fglkg

 15. Aui says:

  ขอบคุณสำหรับบทความครับ ส่วนตัวผมลงทุนในกอง KF-TRB อยู่บ้างเหมือนกัน และผลตอบแทน 1 ปีกว่าๆที่ผ่านมาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ผมยอมรับได้ครับ ^^

  ผมรบกวนขอ copy ตัว Research เปรียบเทียบระหว่าง กอง Pimco กับ Templeton ด้วยนะครับ

  mktaui@ จีเมล์.com

  ขอบคุณล่วงหน้าครับ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *