FundTalk – “PIMCO Total Return Bond Fund” กองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

แชร์บทความนี้

หากมือหนึ่งของโลกด้านการลงทุนในตลาดหุ้นคือ Warren Buffet มือหนึ่งของโลกด้านตลาดตราสารหนี้ย่อมเป็น Bill Gross ผู้ซึ่งการันตีคุณภาพด้วยรางวัล “ผู้จัดการกองทุนแห่งทศวรรษ” โดย Morning Star และฉายา “The Bond King” ที่ตั้งโดยนิตยสาร Fortune Magazine [ อ่านบทความ The Bond King ได้ที่ http://bit.ly/BillGross ]

clip_image002

PIMCO คือบริษัทจัดการกองทุนตราสารหนี้ที่ Bill Gross สร้างขึ้นมาในช่วงประมาณปี 1971 ซึ่งปัจจุบันมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร ณ สิ้นปี 2009 สูงถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญ หรือ 42.7 ล้านล้านบาท ใหญ่กว่า GDP ประเทศไทยถึงประมาณ 4 เท่า ซึ่งนับเป็น Fund House ด้านตราสารหนี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และหนึ่งในกองทุนที่ PIMCO ทำการบริหารอยู่มีชื่อว่า “PIMCO Total Return Bond Fund” นับเป็นกองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดใหญ่ถึง 2.34 แสนล้านเหรียญ หรือกว่า 7 ล้านล้านบาท [ก.ค. 53]

นโยบายของกองทุนเปิด PIMCO Total Return Bond Fund เน้นลงทุนในตลาดตราสารหนี้สกุลดอลลาร์ พอร์ตปัจจุบันส่วนใหญ่ลงในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมี Ratings เฉลี่ยของพอร์ตที่ AA ซึ่งถือว่าเป็นคุณภาพที่สูงทีเดียว [เมื่อเทียบกับ International Ratings ของประเทศไทยซึ่งอยู่ที่ระดับ BBB+] ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่เป้าหมายของกองทุนที่พยายาม Maximize Return ขณะที่พยายามรักษาเงินลงทุน และสร้างความสม่ำเสมอของผลตอบแทนสำหรับการลงทุนระยะยาว สำหรับกุญแจสำคัญสำหรับความสำเร็จของกองทุนนี้อยู่ที่แนวทางการบริหารแบบ Total Return Approach โดยใช้วิธีการ Sector Rotation [ http://bit.ly/sector-rotation ] ซึ่งเป็นกระบวนการในการปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับแต่ละวัฏจักรเศรษฐกิจ ซึ่งผลลัพธ์คือผลตอบแทนของพอร์ตสามารถรักษาความสม่ำเสมอได้ทั้งในวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น และขาลงเป็นอย่างดี

clip_image002

แหล่งข้อมูล : 1) PIMCO ข้อมูล ณ 31/7/2010. ผลการดำเนินงานแสดงในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของกองทุน PIMCO Total Return Bond Fund, Class A ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา 2) ผลการดำเนินงานนี้คำนวณจากราคาหน่วยลงทุนโดยนำการอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมในการคำนวณด้วย 3) Benchmark คือ ดัชนี Barclays Capital US Aggregate Indexคำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

สำหรับผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมาจัดได้ว่าอยู่ในระดับที่ดีมากเมื่อเทียบกับความเสี่ยง โดยผลการดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมา 23 ปีนับแต่จัดตั้งกองทุน PIMCO Total Return Bond Fund ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8.68% ต่อปี (คำนวณถึง ก.ค. 53) และจากการวิเคราะห์การถือครองกองทุน 1 ปี พบว่า ปีที่ดีที่สุดกองทุนเคยทำผลตอบแทนได้ 19% ขณะที่ปีที่แย่ที่สุดเคย -4% (แต่ก็ฟื้นตัวได้เร็วในปีถัดมา)

กองทุนเปิด KRUNGSRI Total Return Bond Fund [KF-TRB] ซึ่งกำลังทำการ IPO อยู่ในช่วงวันที่ 1 – 13 ต.ค. 53 มีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนใน PIMCO Total Return Bond Fund และ Fund Manager ที่เมืองไทยมีนโยบายที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน เพื่อให้ผลตอบแทนที่นักลงทุนอเมริกาได้รับเป็นสกุล USD อย่างไร นักลงทุนไทยก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นสกุล THB ในระดับที่ใกล้เคียงกัน เรียกได้ว่าตัดประเด็นเรื่องบาทแข็ง [หรือบาทอ่อน] ออกไปเลย ในเรื่องของสภาพคล่อง กองทุนนี้แม้จะเหมาะสำหรับการลงทุน 1 ปีขึ้นไป แต่กองทุนจะเปิดให้ซื้อขายได้ทุกวันทำการ (จะมีปิดซื้อขายตามวันหยุดของสิงค์โปร์, ไอร์แลนด์, อเมริกา และมีปฏิทินให้บนเวบไซต์ www.ayfunds.com

KF-TRB เหมาะกับผู้ที่ฝากเงินไว้ในธนาคาร หรือลงทุนกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ เช่น กอง Money Market, กองเกาหลี ที่ปัจจุบันได้ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำ และอยากจะหาการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนดีขึ้น และเนื่องจากเป็นกองทุนตราสารหนี้คุณภาพสูง ความผันผวนของกองทุนอยู่ระดับต่ำถึงปานกลาง และมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน กองทุนนี้จึงสามารถแบ่งเงินมาลงทุนได้ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง หากเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตราสารทุน

ติดตามความรู้เรื่องการลงทุน และการวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยเหล่า Investment Guru ได้ที่ http://fundmanagertalk.com , http://Facebook.com/FundManagerTalk , http://Twitter.com/FundTalk

สำหรับวันนี้… สวัสดีครับ

Facebook Comments

แชร์บทความนี้
เจษฎา สุขทิศ, CFA ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FINNOMENA & นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย คุณเจษฎา เคยปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล และเคยร่วมงานเป็นผู้จัดการกองทุนกับกลุ่ม เจพี มอร์แกน, ไทยพาณิชย์ และยูโอบี นอกจากนี้ ในปัจจุบัน คุณเจษฎา รับหน้าที่เป็นวิทยากรด้านการเงิน และฟินเทค ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ คุณเจษฎา เคยได้รับรางวัลนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, รางวัล Most Astute Investor จากนิตยสาร The Asset และรางวัล Morningstar Fund Award
Posts created 106

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top