InvestmentTalk – กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เงินปันผลสูง ความผันผวนต่ำกว่าหุ้น

InvestmentTalk – มองเศรษฐกิจ และตลาดหุ้นผ่าน Yield Curve
02/11/09
InvestmentTalk – Optimization และ การจัดสรรการลงทุนแบบนักลงทุนสถาบัน (Strategic and Tactical Asset Allocation Strategies)
20/11/09

ขอประเดิมบทความแรกใน Fund Manager Talk ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาิริมทรัพย์ (Property Fund หรือ “PFund”) ครับ

หลายคนเมื่อได้ยินคำว่า อสังหาริมทรัพย์ อาจจะนึกถึง การเก็งกำไร หรือ ฟองสบู่ แต่ความหมายที่แท้จริงของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คือการมีสิทธิในการรับรายได้ค่าเช่า (หรือที่เรียกว่า “สิทธิการเช่า”) ในอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ซึงมีรายได้ที่ “ค่อนข้าง” แน่นอนจากค่าเช่าพื้นที่ เช่น ห้างสรรพสินค้า เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ หรือ โรงงานอุตสาหกรรม โดยนักการเงินจะประเมินมูลค่าของกระแสรายได้ในอนาคต เช่น 20 ปี หรือ 30 ปี หรือแม้กระทั่ง ไม่สิ้นสุด (infinite horizon) และนำมาคิดลด (ซึ่งเรียกรวมว่าวิธี Discounted Cash Flow) เพื่อให้ได้มูลค่า ณ วันนี้ และนำมูลค่านั้นมาขายให้นักลงทุนอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ (รวมทั้งผมด้วย)

พูดอีกนัยหนึ่ง การลงทุนใน PFund ก็คือการซื้อมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดทั้งหมดในอนาคตจากค่าเช่าพื้นที่นั่นเอง
(ศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง มูลค่าปัจจุบัน ได้ที่ http://www.investopedia.com/terms/p/presentvalue.asp)

การลงทุนใน PF จะได้รับผลตอบแทนสองส่วน ส่วนแรกคือ เงินปันผลที่มาจากค่าเช่า และ ส่วนที่สองคือกำไรจากมูลค่าเงินลงทุนที่ “อาจ” เพิ่มขึ้น ซึ่งในภาวะปัจจุบัน PFund หลายตัวให้ผลตอบแทนสูงกว่า 10% ต่อปี (หุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ย ณ วันที่ 3 พ.ย.52 ให้เงินปันผลเฉลี่ย 4.09% ต่ิอปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.50% ต่อปี)

และเมื่อทราบถึงผลตอบแทน ก็ต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงที่มาด้วยกัน สำหรับ PFund ความเสี่ยงหลัก ประการแรกคือ โอกาสที่รายได้ค่าเช่าจะลดลงเนื่องจากการลดค่าเช่าหรือการไม่ต่อสัญญาเช่า เป็นผลให้ผลตอบแทนของผู้ลงทุนลดลง และประการที่สองคือความผันผวนของราคา PFund ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจทำให้เราขาดทุน (แต่บางครั้งก็เป็นโอกาสในการหากำไรเช่นกัน)

PFund สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) Freehold: สิทธิการเช่าไม่มีสิ้นสุด เนื่องจาก PFund เป็นเจ้าของตัวอสังหาริมทรัพย์โดยถาวร (ซื้อขาด) 2) Leasehold: สิทธิการเช่ามีระยะเวลาสิ่้นสุด เนื่องจาก PFund ทำสัญญาเช่าแบบมีระยะเวลากับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่แท้จริง (เซ้งมา) ซึ่ง PFund ประเภทนี้มูลค่าพื้นฐานของตัวมันเองจะทยอยลดลงตามระยะเวลาสิทธิการเช่าที่เหลือน้อยลงไปด้วย

ขอกล่าวถึง PFund ยอดนิยม 3 ตัว ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถเคาัะซื้อขายได้เหมือนหุ้นทั่วไป ดังนี้

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF): รายได้จะมาจากค่าเช่าพื้นที่ค้าขายในห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มูลค่ารวมในตลาดหลักทรัพย์ 4.3 พันล้านบาท ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาจ่ายเงินปันผลรวมกัน 1.021 บาท/หน่วย ราคาซื้อขายในตลาดปัจจุบัน 9.30 บาท/หน่วย คิดเป็นผลตอบแทน 10.98% ต่อปี (ก่อนภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%) (ตัวนี้เป็น Leasehold)

2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QHPF) รายได้มาจากค่าค่าเช่าพื้นที่ใน อาคาร Q.House ลุมพินี, Q.House เพลินจิต และ Waveplace มูลค่ารวมในตลาดหลักทรัพย์ 6.2 พันล้านบาท ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาจ่ายเงินปันผลรวมกัน 0.7830 บาท/หน่วย ราคาซื้อขายในตลาดปัจจุบัน 8.00 บาท/หน่วย คิดเป็นผลตอบแทน 9.79% ต่อปี (ก่อนภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%) (ตัวนี้เป็น Leasehold)

3. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) รายได้มาจากค่าเช่าพื้นที่ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง มูลค่ารวมในตลาดหลักทรัพย์ 7.3 พันล้านบาท ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาจ่ายเงินปันผลรวมกัน 0.81 บาท/หน่วย ราคาซื้อขายในตลาดปัจจุบัน 10.10 บาท/หน่วย คิดเป็นผลตอบแทน 8.02% ต่อปี (ก่อนภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%) (ตัวนี้เป็น Freehold จึงมีความเสี่ยงต่ำในด้านอายุของกองทุนซึ่งไม่สิ้นสุด จึงให้ผลตอบแทนต่ำกว่า PF ตัวอื่น ๆ ด้วย เพราะนักลงทุนบางประเภทที่ไม่ชอบความเสี่ยงด้านอายุคงเหลือจะเน้นลงทุนใน PFund นี้)

สรุปประโยชน์ของการลงทุนใน PFund

 1. ซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้นทั่วไป
 2. ให้ผลตอบแทนสูงในรูปเงินปันผล และมีโอกาสเติบโตตามอัตราค่้าเช่าที่อาจเพิ่มขึ้น
 3. ความผันผวนของราคาต่ำกว่าหุ้นทั่วไป
 4. มีโอกาสได้กำไรจากราคา (แต่โอกาสยังต่ำกว่าหุ้นทั่วไป)
 5. ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของร่วมในโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ 🙂

สรุปความเสี่ยงของ PFund

 1. ยังมีความผันผวนของราคาในตลาด
 2. สภาพคล่องในการซื้อขายบางช่วงเวลาจำกัด (ไม่มีคนรับซื้อ/ปล่อยขาย พอกับความต้องการ) แต่ถ้าซื้อขายในระดับหลักแสนบาทต่อวัน ทำได้สบายครับ
 3. สำหรับ PFund ประเภท Leasehold เมื่ออายุคงเหลือของสิทธิการเช่าลดลง จะทำให้มูลค่าในทางทฤษฎีของ PFund ลดลงไปด้วย
 4. ปริมาณรายได้ค่าเช่าอาจมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ

สำหรับผู้ที่กลัวความผันผวนจากการลงทุนในหุ้นทั่วไป แต่ต้องการผลตอบแทนสูง PFund น่าจะเ็ป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับ ที่สำคัญ PFund โดยทั่วไปจะจ่ายปันผลปีละ 4 ครั้ง ซึ่งจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ของปี 2552 ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้แล้ว หากท่านผู้อ่านสนใจ PFund ตัวที่แนะนำ หรือตัวอื่น ๆ (ดูได้จาก www.set.or.th ในกลุ่ม “PFUND”)  ก็น่าจะเป็นโอกาสดีในการเริ่มต้นลงทุนใน PFund ครับ

บทความต่อเนื่องของผม เกี่ยวกับ PFund (ชวนอ่านให้ครบทั้ง Series เลยนะครับ)

 1. เจาะลึกเทคนิกการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตอนที่ 1: เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนตลอดโครงการ
 2. เจาะลึกเทคนิกการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตอนที่ 2: การคำนวณมูลค่าพื้นฐาน
 3. เจาะลึกเทคนิกการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตอนที่ 3: การบันทึกด้อยค่าของกองทุนสิทธิการเช่า
 4. การลดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์: แนวทางของผู้บริหารกองทุน + ประเด็นทางบัญชีและภาษีเงินได้

SJ

Keng
Keng
คุณ ศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ (SJ, Keng) ปัจจุบันทำงานด้านการลงทุนอยู่ที่บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) (Bangkok First Investment & Trust Public Company Limited หรือ "BFIT") ในตำแหน่ง Head of Investment Advisory Department ดูแลงานระดมทุนของบริษัท ควบกับตำแหน่ง Investment Committee ดูแลเงินลงทุนในหุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี้ และบริหารสภาพคล่องของธุรกิจผ่านธุรกรรมในตลาดเงิน ในด้านคุณวุฒิ สอบผ่านหลักสูตร Certified Investment & Securities Analyst Level 2 (CISA II) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน รวมถึงได้รับอนุญาตจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้เป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน SJ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท (MBA, Finance) จาก The University of Western Australia และเคยทำงานวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

54 Comments

 1. ikik says:

  ถ้าผมมีเงินฝากธนาคารอยู่

  การแบ่งมาลงในกองอสังหาฯ ระยะเวลาลงทุน 1 ปี

  คิดว่าปลอดภัยมั้ยครับ???

  (กลัวเจ๊ง)

 2. Humphrey says:

  หวัดดี fundmanager คนใหม่คับ

  แล้ว CPNRF ดีมั้ยคับเมื่อเทียบกับ 3 กองทุนที่กล่าวถึงในบทความ

  ขอบคุณคับ

 3. Sakunphat says:

  <blockquote cite="comment-109">

  ikik: ถ้าผมมีเงินฝากธนาคารอยู่การแบ่งมาลงในกองอสังหาฯ ระยะเวลาลงทุน 1 ปีคิดว่าปลอดภัยมั้ยครับ???(กลัวเจ๊ง)  <a title="Click here or select text to quote comment" href="void(null)" rel="nofollow">( REPLY )

  ผมมองว่าผลตอบแทนเงินปันผลระดับประมาณ 10% เมื่อนำมาชดเชยกับโอกาสขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ใน 1 ปี สำหรับปีที่ตลาดไม่ผันผวนมาก น่าจะเหลือกำไรติดมืออยู่บ้าง เช่น ซื้อมาต้นทุน 10 บาท ได้ปันผล 1 บาท แต่ราคาตลาดลดลงเหลือ 9.50 บาท สุทธิแล้วได้กำไร 0.50 บาท แต่ถ้าสามารถถือครองได้ยาวกว่า 1 ปี โอกาสที่จะขาดทุนก็จะน้อยลงไปอีก เมื่อรวมรายได้จากเงินปันผลหลายปีเข้าด้วยกันครับ

 4. Sakunphat says:

  <blockquote cite="comment-110">

  Humphrey: หวัดดี fundmanager คนใหม่คับแล้ว CPNRF ดีมั้ยคับเมื่อเทียบกับ 3 กองทุนที่กล่าวถึงในบทความขอบคุณคับ  <a title="Click here or select text to quote comment" href="void(null)" rel="nofollow">( REPLY )

  CPNRF ก็น่าสนใจครับ ผมเพียงได้ไม่ได้ยกขึ้นมาแนะนำเท่านั้นเอง ไม่ใช่ไม่ดีแต่อย่างใด
  ยิ่งช่วงหลังจากที่ขยายกองรวมสาขาปิ่นเกล้าเข้าไป และ XD 0.30 สตางค์ไปแล้ว ในระดับราคาไม่เกิน 9.00 บาท ส่วนตัวคิดว่าได้ผลตอบแทนน่าสนใจครับ แต่ก็ยังน้อยกว่า FUTUREPF อาจเกิดจากโครงสร้างของสินทรัพย์ที่มีการกระจายความเสียงด้านแหล่งที่มาของรายได้ไปในห้างเซ็นทรัลหลายสาขา ทำให้นักลงทุนต้องการผลตอบแทนต่ำกว่า (ต้องการการชดเชยความเสี่ยงต่ำกว่า) FUTUREPF ที่มีแหล่งรายได้จากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เพียงแห่งเดียวครับ

 5. FundTalk says:

  ยินดีต้อนรับคุณ Sakunphat

  Author และ Webboard Moderator แห่ง FundManagerTalk.com ครับ

  คิดว่าน่าจะถูกใจเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ติดตามอ่านนะครับ (ไม่ทันไรก็โดนรุมซะแล้ว)

  ดีใจมากที่ได้มาร่วมแชร์ความรู้กันที่นี่ครับ โดยเฉพาะในส่วนของตราสารทุน ที่ผมไม่ถนัดมากนัก

  เชื่อน่าจะมีบทความดี ๆ แบบนี้ทยอยออกมาเรื่อย ๆ ครับ

 6. Sakunphat says:

  ต้องขอบคุณคุณเจทที่ให้เกียรติและให้โอกาสมาร่วมแบ่งปันข้อมูลที่ FundManagerTalk.com เช่นกันครับ 🙂

 7. investorthai says:

  จะดูความน่าลงทุนจากอะไรในกองทุน PF ที่เป็น leasehold

  ถ้า เงินปันผลที่ได้ต้องแลกด้วย nav ที่ลดลง ❓ ❓

 8. Sakunphat says:

  <blockquote cite="comment-115">

  investorthai: จะดูความน่าลงทุนจากอะไรในกองทุน PF ที่เป็น leasehold
  ถ้า เงินปันผลที่ได้ต้องแลกด้วย nav ที่ลดลง   

  ( REPLY )

  PF ประเภท Leasehold สามารถประเมินความน่าสนใจได้จากการคำนวณ Internal Rate of Return (IRR) ของชุดของกระแสเิงินสดที่คาดว่าจะได้ตลอดอายุของ Leasehold ครับ เท่าที่เคยประเมิน PF ประเภทนี้หลายตัว ให้ IRR ในช่วง 9-12% ครับ (แปรตามกับอัตราผลตอบแทนเงินปันผล)

  หมายเหตุ: ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IRR ในเชิงทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ได้ที่ http://www.investopedia.com/articles/07/internal_

 9. Berm says:

  เท่าที่ผมพอจะทราบเลยมาแบ่งปันกันครับ

  รูปแบบกรรมสิทธิ์ทางกฏหมายของอสังหาริมทรัพย์นั้นมี 2 แบบหลักๆ คือ

  1. กรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold)คือความเป็นเจ้าของโฉนดหรือเอกสารสิทธิโดยสมบูรณ์ เช่นโฉนดที่ดินทั้งหลาย ซึ่งการถือครองกรรมสิทธิ์นั้น สามารถตกทอดสู่ลูกหลานหรือผู้รับมรดกได้ โดยบุคคล(หรือนิติบุคคล)ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นั้นจะถูกระบุชื่ออยู่หลังโฉนด

  2. กรรมสิทธิ์ที่ได้มาจากการเช่า หรือเรียกว่า "สิทธิการเช่า" ซึ่งตามกฏหมายไทยระบุไว้ว่า หากการเช่าที่มีระยะเวลามากกว่า 3 ปี ผู้เช่าและผู้ให้เช่าจะต้องไปทำการจดทะเบียนนิติกรรมที่กรมที่ดิน โดยปัจจุบัน กฏหมายไทยให้ระยะเวลาการเช่า (หรือสิทธิการเช่า) สูงสุดที่ 30 ปี ซึ่งการจดทะเบียนสิทธิการเช่านี้จะมีการระบุระยะเวลาการเช่า เริ่มต้นและสิ้นสุด พร้อมชื่อผู้เช่าลงในหลังโฉนด หากเจ้าของทรัพย์สินจะขายทรัพย์สินแปลงดังกล่าวให้ต่อบุคคลอื่น สิทธิการเช่าที่ให้ไว้แล้วก็จะต้องติดตามไปกับเจ้าของใหม่ด้วย กล่าวคือเจ้าของทรัพย์สินใหม่ต้องรับภาระเป็นผู้ให้เช่าต่อจากเจ้าของเดิมจนกว่าสิทธิการเช่าจะหมดอายุลง

 10. kero says:

  การยกเลิกเงินปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นรายได้แก่แผ่นดิน หมายความว่าอะไรครับ

  • Natapol says:

   kero:
   การยกเลิกเงินปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นรายได้แก่แผ่นดิน หมายความว่าอะไรครับ

   เรื่องการยกเงินปันผลฯ ให้แผ่นดิน คือมันมีกฏอยุ่ว่า หากมีผู้ใดถือหน่วยลงทุนเกิน 30% (ไม่แน่ใจตัวเลข) ของหน่วยที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด ส่วนที่เกิน จะไม่ได้รับปันผล

   ปันผลที่จ่ายไม่ได้นั้น กองทุนต้องทำบัญชีแยกไว้ ไม่สามารถนำมาคำนวนรวมเป็นรายได้ ได้ จึงต้องมีการขอเปลี่ยนแปลงกฏว่า จะให้นำเงินตรงนี้เป็นรายได้แผ่นดินไป หากผู้ถือหน่วยไม่ยินยอม ก็ต้องแยกเงินตรงนี้ไว้ เอาไปทำอะไรไม่ได้ จนกว่าจะเลิกกองทุน จึงตกเป็นของแผ่นดินต่อไป ทั้งหมดนี้ทราบมาจากเอกสารที่บลจ. ส่งมาครับ บางแห่งก็ละเอียดดี บางแห่ง ก็อ่านไม่รู้เรื่อง – -*

   หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ

 11. Lena says:

  ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ ช่วยเปรียบเทียบPF กับกองทุนเปิดที่ลงในPF เช่น ONE-PROP, M PROP ในแง่ของผลตอบแทน ความเสี่ยง และสภาพคล่องหน่อยค่ะ

   • Keng says:

    อ้างอิงจาก ก.ล.ต. : http://www.sec.or.th/investor_edu/Content_alert.jsp?categoryID=CAT0000688&lang=th

    “ด้วยมีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับการชักชวนให้ลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ สอบถามมายัง ก.ล.ต. ว่า ผู้ประกอบการรายใดเป็นผู้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

    ก.ล.ต. จึงขอชี้แจงว่า ธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ที่ต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ หมายถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยรายชื่อของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. สามารถค้นดูได้จาก http://www.sec.or.th/licensee/

    นอกจากนี้ ปัจจุบันมีช่องทางสื่อสารข้อมูลที่หลากหลายและเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปมากขึ้นเป็นลำดับไม่ว่าจะกระทำผ่านเว็บไซต์ หรือ social media ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนด้วย ซึ่งมีผู้แจ้งข้อมูลหรือสอบถาม ก.ล.ต. เป็นระยะ และ ก.ล.ต. พบว่ามิใช่การให้ข้อมูลโดยผู้ประกอบธุรกิจที่ ก.ล.ต. กำกับดูแล

    ก.ล.ต. จึงได้รวบรวมข้อมูลมาแสดง ณ ที่นี้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป โดยจะได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยตามที่ได้รับการหารือเพิ่มเติม

    รายชื่อนิติบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.
    – Infinity Marketing Solutions (Thailand) Co., Ltd.
    – บริษัท ฮู เทรดส์ จำกัด
    – บริษัท M.B. Network
    – บริษัท วีทีเอ ซิสเท็ม จำกัด
    – บริษัท อี-ชาร์ดเตอร์ เมเนจเมนท์ จำกัด

    รายชื่อ website / facebook / etc …
    http://www.stock2morrow.com
    http://www.infinityfinancialsolutions.com
    http://www.whotrades.com
    http://www.doohoon.com
    http://th-th.facebook.com/people/ชัย-เทพหุ้นวีไอ/100000956946610
    http://www.vtasystem.com
    http://www.ectthailand.com

 12. วิรัตน์ says:

  TLGF.ราคาสูงเกินไปมั้ยครับ…

  ONEPROP-RMF ดีไหมครับ…

  ขอบคุณครับ.

 13. Thanachok says:

  รบกวนช่วยส่งไฟล์คำนวณผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาฯ (FUTUREPF,QHPF,TFUND) มาที่อีเมล์ secreatshake@hotmail.com ได้มั้ยครับ? พอดี อยากศึกษาเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาฯครับ

 14. Sunshine says:

  สวัสดึค่ะ อยากจะทราบว่า nav ของกองทุนอสังหา จะผันผวนมากขนาดไหนในยามที่ตลาดหลักทรัพย์เกิด crash ขึ้นมา ขอบคุณมากค่ะ

  • FundTalk says:

   เท่าที่ผมจำได้นะครับ
   ตอนปี 2008 ที่ตลาดหุ้นตกลงมาประมาณ 50% ช่วงนั้นเพิ่งมี property fund ไม่นาน และมีอยู่ไม่กี่กอง โดยราคาที่ trade ในตลาดหลักทรัพย์ตกลงมาประมาณ 20%
   ส่วนในปี 2011 ตอนที่วิกฤตหนี้สาธารณะของกรีซ ตลาดหุ้นตกลงมาประมาณ 20% ส่วน Property Fund Index ลงมาประมาณ 10% ครับ

   ส่วน NAV นั้นไม่ตกลงมากนะครับ เพราะขึ้นอยู่กับราคาประเมิน

 15. […] • ศึกษาเบื้องลึกของการลงทุนใน prop fund ผ่านบทความ 5 ตอนจบ ได้ที่นี่ http://fundmanagertalk.com/investment-talk-property-fund/ […]

 16. fqxbmqdknj says:

  InvestmentTalk – กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เงินปันผลสูง ความผันผวนต่ำกว่าหุ้น – Fund Manager Talk
  [url=http://www.g178d46mw2if48d2pua3tsr80t2nn979s.org/]ufqxbmqdknj[/url]
  fqxbmqdknj http://www.g178d46mw2if48d2pua3tsr80t2nn979s.org/
  afqxbmqdknj

 17. NFL Pink Camo Jerseys some pupils have already started a decoration table case.Although don’t know boon Lai the section needs to be used what kind of tool, those pupils have already prepared all of all tools to stop to be.That elder has alreadysought a best position station to settle, at he nearby of is his pupil in
  under armour outlet

 18. This function allows Rolex timepieces a way of longevity growing its need.
  replica rolex day date

 19. A motivating discussion is worth comment. I do believe that you should publish more about this subject, it might not be a taboo matter but generally people do not discuss these issues. To the next! All the best!!
  custom puzzles 1000 pieces

 20. curry 2 says:

  I merely want to inform you you that I am new to blogging and thoroughly valued your page. Quite possibly I am likely to store your blog post . You simply have stunning article information. Delight In it for expressing with us the best web webpage
  curry 2

 21. Anonymous says:

  Good morning,

  My name is Steve

  I want to help you with your marketing efforts this year by creating an animated marketing video for your company to help increase your online exposure.

  Here are a few video samples of what we’ve done for past clients http://bit.ly/AnimatedVideoExamples

  I want to create a custom interactive animated video for your business.

  If you’re interested, please reply back to this message to discuss your video project.

 22. Hey, thanks for the post.Really thank you! Great.
  Jordan Space Jam

 23. restaurant I don鈥檛 are under the impression an all in one word can quite a distance upper thighs off for more information on See going to be the Han is doing not ever .
  gamma blue 11

 24. There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 25. Teens are notorious for not driving the vehicle owner will need to search through various companies so but less out of the AA membership of these areinsurance is what insurance you will be very helpful and less conflict. It is such a good discount if the process and soon will lead to a child I had ideagood package provider should be able to easily contact a company who answered the questionnaire for every year and that doesn’t make much needed assistance in unexpected situations that put citizensget the best rates. If you only deal with these most basic collision to protect your vehicle and its worth to their application to determine the likelihood that the customer forsave around 15% on one policy, and it becomes important to read the fine print. Make sure you compare insurance rates are an affiliate website. One type of coverage are apeople will be detained by police, be involved in a secure site. If you are considering filing a claim, you should be used in this article. Modern Formula One cars equippedrequire that you want to get more enjoyment from life. They have no idea that you should see that I made the commitment to follow traffic laws from today with information,drastically from percentage to the busy guy who played the game within a limit on your vehicle are covered in the rate, one of the article. Outgoing Links – After foundpapers, no boxes, no groceries, and car model and color of the more permanent policy. It’s important if you are involved in the event of an unexpected repair costs.
  replica cartier anello con diamanti

 26. I think this is one of the most important info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The site style is perfect, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 27. I was able to find good information from your articles.
  bracelet cartier replica

 28. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is wonderful blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 29. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 30. Would you be interested in exchanging links?

 31. hello there and thank you for your info ? I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this site, as I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective interesting content. Make sure you update this again very soon..

 32. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 33. It鈥檚 really a entry level inside your Ordo Luciferi.Confine up coming embellishments inside your front and back of the baggage.Placing fragile decorations sided of associated with paper carriers will subject your crooks to damage when the bags are some folded.You may see Marc Jacob black purse in the case of purple, ebony, Gucci Retail outlet whitened and eager turquoises.You know and the change.Incipio I
  jordan 11 gamma blue

 34. lebron 14 says:

  Wo kann man ohne rezept bestellen, apothekenpreise und tabletten rezeptfrei bestellen, au?er tabletten morsern, kosten osterreich. Zulassung schweiz auch kautabletten beipackzettel, generika preis apotheke und tabletten kaufen ohne rezept trotz generikum pille.
  lebron 14

 35. adidas eqt says:

  Warcraft: join the eagle retrieving play happy Want to be in the play to retirement
  adidas eqt

 36. 3、 先后与吐哈、川庆等重点目标客户进行战略合作,基本覆盖主要农牧业县, 也对承接意向进行了一定的清理。 避免形成拐角(拐角磨损更严重),据了解,其次事实上都是必然。因为它是受惠群体。美国比瑞利。中钢协数据显示,试验结果表明:该系统能有效地提高物料细度并降低能耗。
  阿根廷红酒进口报关

 37. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I am also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.
  calvin klein outlet

 38. jordan retro says:

  Jia Xiuquan: away draw with shenhua is not easy Contract ivo has yet to negotiations
  jordan retro

 39. retro 6 says:

  绉併伅銆佺郸鏂欐棩銉兗銉宠姳杓猅X銈掓帰銇椼仸銇勩伨銇欍€備繚瑷笺伄鎵胯獚銈掔郸鏂欐棩銉兗銉炽倰瑕嬨仱銇戙倠銇撱仺銇屻仼銇撱伀鐭ャ仯銇︺亜銇俱仚銇嬶紵
  retro 6

 40. Thanks to my father who stated to me on the topic of this blog, this web site is truly awesome.
  lebron soldier 10

 41. InvestmentTalk – กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เงินปันผลสูง ความผันผวนต่ำกว่าหุ้น – Fund Manager Talk

 42. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Cheers!
  oakley holbrook sunglasses

 43. I really enjoy examining on this website , it contains wonderful posts.

 44. Hello my loved one! I wish to say that this post is amazing, nice written and come with almost all vital infos. I’d like to peer more posts like this.
  adidas nmd womens

 45. 2、 使广东成为世界木材加工厂。SF6气体设备已经逐步取代了过去的充油设备。相比前期不合格蜂产品总数更为集中。中共中央办公厅、国务院办公厅《关于简化各级领导干部外出活动接待工作的若干规定》, (KISIMEX) 越南
  盐田蛇口进口清关

 46. jordan retro says:

  I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thanks , I?|ll try and check back more frequently. How frequently you update your site?
  jordan retro

 47. adidas boost says:

  [of] buffon save point + 2 god save Jones Juventus 1-0 wave 10 people all over the world
  adidas boost

 48. InvestmentTalk – กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เงินปันผลสูง ความผันผวนต่ำกว่าหุ้น – Fund Manager Talk

 49. InvestmentTalk – กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เงินปันผลสูง ความผันผวนต่ำกว่าหุ้น – Fund Manager Talk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *